יחידה:סוגריים

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

הקוד ביחידה זו משמש לתבניות הבאות:


local p = {}

require "mw.ustring"

function p.remove_parents_internal( str )
  gsub = mw.ustring.gsub
  
  str=gsub(str, " *[(].*[)]","")
  return str
end

function p.remove_parents( frame )
  str = frame.args.string
  return p.remove_parents_internal(str)
end

function p.remove_sq_parents_internal( str )
  gsub = mw.ustring.gsub
  
  str=gsub(str, "^%[%[(.*)%|.*%]%]$","%1") -- [[x|y]] ==> x
  str=gsub(str, "^%[%[(.*)%]%]$","%1") -- [[x]] ==> x
  return str
end

function p.remove_sq_parents( frame )
  str = frame.args.string
  return p.remove_sq_parents_internal(str)
end

function p.only_parents_contents_internal( str )
  match = mw.ustring.match
  gsub = mw.ustring.gsub
  
  str=p.remove_sq_parents_internal(str)
  str=match(str, "%b()$") -- a(b) ==> (b) or nil
  if (str == nil) then return "" end

  str=gsub(str,"^%((.*)%)$", "%1") -- (b) ==> b
  return str
end

function p.only_parents_contents( frame )
  str = frame.args.string
  return p.only_parents_contents_internal(str)
end

function p.remove_linker_internal( str )
  gsub = mw.ustring.gsub

  local y = gsub(str, "^%[%[.*|(.*)%]%]$", "%1") -- [[x|y]] ==> y
  if y ~= str then
  	return y
  end

  local x = gsub(str, "^%[%[(.*)%]%]$", "%1") -- [[x]] ==> x
  return x
end

function p.remove_linker( frame )
  str = frame.args.string
  return p.remove_linker_internal(str)
end

return p