יחידה:OCLC

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

ניתן ליצור תיעוד על היחידה הזאת בדף יחידה:OCLC/תיעוד

local p= { }
function p.oclc(frame)
	local args = require('Module:Arguments').getArgs(frame)
	local short = args['מקוצר']
	local qid = args['qid'] or mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()
	local oclc = args[1]
	local oclcUrl = ''
	if oclc==nil or oclc=='' then
		oclc = mw.wikibase.getBestStatements( qid, 'P5331' )
		if #oclc>0 then
			oclc = oclc[1].mainsnak.datavalue.value
			oclcUrl = 'http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=' .. oclc
		else
			oclc = mw.wikibase.getBestStatements( qid, 'P243' )
			if #oclc==0 then
				return ''
			end
			oclc = oclc[1].mainsnak.datavalue.value
			oclcUrl = 'http://www.worldcat.org/oclc/' .. oclc
		end
	else
		oclcUrl = 'http://www.worldcat.org/oclc/' .. oclc
	end
	
	if short then
		return mw.ustring.format('[%s %s]', oclcUrl, oclc)
	else
		local name = args[2]
		if name==nil or #name==0 then
			name = mw.title.getCurrentTitle().text
    		name = mw.ustring.gsub(name, " *[(].*[)]","")
    	end
		return mw.ustring.format('[%s %s], באתר [[Online Computer Library Center|OCLC]] %s', oclcUrl, name, frame:expandTemplate{ title = 'אנגלית' })
	end
end

return p