לדלג לתוכן

שיעור פריון כולל – הבדלי גרסאות

{{מקרא2|#3555E3|0–1 ילדים}}]]
 
'''שיעור פריון כולל''' (ב[[אנגלית]]: '''Total Fertility Rate''') הוא מונח ב[[דמוגרפיה]], הקרוישקרוי לפעמים בשם "שיעור פריון" בלבד, או "שיעור הפריון הכולל התקופתי". מונח זה מתייחסמנסה לאמוד את ל[[ממוצע]] מספר הילדים הכולל אשרשצפויה אישה צפויה ללדת בימי חייה. ההנחה הגלומה במושגבמונח זה היא, כי בכל גיל (או קבוצת גיל) בעתיד האישה תלד בממוצע כמספר הילדים אשר נמדד לגבי נשים הנמצאות בתקופת המדידה באותו הגיל/קבוצת גיל. המדדכמו כן מניח שיעור הפריון כי האישה צפויה לחיות עד תום תקופת הפוריות.
 
שיעור הפריון הכולל הוא מדד סינתטי, במובן שהוא מתייחס לנשים בקבוצות גיל שונות ועל פי הנחות מסוימות. אין הוא מבוסס על הפריון של קבוצת נשים אמיתית בשכבת גיל מסוימת, היותמכיון שהוא מנסה לחזות את מספר הילדים הממוצע הצפוי לאישה עד '''סיום''' תקופת ה[[פוריות (ביולוגיה)|פוריות]]. באותה מידה, אין המדד מתייחס למספר הילדים אשר נולדו למעשה לאישה במשך ימי חייה.
 
==המדד==