לדלג לתוכן

תבנית:נתוני נדבקים בגרף קורונה ישראל – הבדלי גרסאות

מ
שוחזר מעריכות של DMbotY (שיחה) לעריכה האחרונה של DMY
מ (bot)
תגית: שוחזרה
מ (שוחזר מעריכות של DMbotY (שיחה) לעריכה האחרונה של DMY)
תגיות: שחזור שוחזרה
<small><nowiki></noinclude>
{{#שווה:{{{גל|0}}}|4||
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=10|תאריך=2020-03-02-12}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1|תאריך=2020-03-03|ערך0=1}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1|תאריך=2020-03-04|ערך0=1}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=31|תאריך=2020-03-05|ערך0=1}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3|תאריך=2020-03-06|ערך0=31}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3|תאריך=2020-03-07|ערך0=3}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=43|תאריך=2020-03-08|ערך0=3}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4|תאריך=2020-03-09|ערך0=43}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=94|תאריך=2020-03-10|ערך0=4}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=119|תאריך=2020-03-11|ערך0=94}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1311|תאריך=2020-03-12|ערך0=119}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1813|תאריך=2020-03-13|ערך0=1311}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2118|תאריך=2020-03-14|ערך0=1813}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2621|תאריך=2020-03-15|ערך0=2118}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3526|תאריך=2020-03-16|ערך0=2621}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4435|תאריך=2020-03-17|ערך0=3526}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5944|תאריך=2020-03-18|ערך0=4435}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7659|תאריך=2020-03-19|ערך0=5944}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=9576|תאריך=2020-03-20|ערך0=7659}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=12095|תאריך=2020-03-21|ערך0=9576}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=151120|תאריך=2020-03-22|ערך0=12095}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=190151|תאריך=2020-03-23|ערך0=151120}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=237190|תאריך=2020-03-24|ערך0=190151}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=279237|תאריך=2020-03-25|ערך0=237190}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=334279|תאריך=2020-03-26|ערך0=279237}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=372334|תאריך=2020-03-27|ערך0=334279}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=410372|תאריך=2020-03-28|ערך0=372334}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=449410|תאריך=2020-03-29|ערך0=410372}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=478449|תאריך=2020-03-30|ערך0=449410}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=523478|תאריך=2020-03-31|ערך0=478449}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=562523|תאריך=2020-04-01|ערך0=523478}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=591562|תאריך=2020-04-02|ערך0=562523}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=615591|תאריך=2020-04-03|ערך0=591562}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=608615|תאריך=2020-04-04|ערך0=608591}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=616608|תאריך=2020-04-05|ערך0=608}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=602616|תאריך=2020-04-06|ערך0=602608}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=550602|תאריך=2020-04-07|ערך0=550602}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=500550|תאריך=2020-04-08|ערך0=500550}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=445500|תאריך=2020-04-09|ערך0=445500}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=410445|תאריך=2020-04-10|ערך0=410445}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=398410|תאריך=2020-04-11|ערך0=398410}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=393398|תאריך=2020-04-12|ערך0=393398}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=391393|תאריך=2020-04-13|ערך0=391393}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=394391|תאריך=2020-04-14|ערך0=391}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=389394|תאריך=2020-04-15|ערך0=389391}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=383389|תאריך=2020-04-16|ערך0=383389}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=374383|תאריך=2020-04-17|ערך0=374383}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=366374|תאריך=2020-04-18|ערך0=366374}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=327366|תאריך=2020-04-19|ערך0=327366}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=307327|תאריך=2020-04-20|ערך0=307327}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=290307|תאריך=2020-04-21|ערך0=290307}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=279290|תאריך=2020-04-22|ערך0=279290}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=276279|תאריך=2020-04-23|ערך0=276279}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=269276|תאריך=2020-04-24|ערך0=269276}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=251269|תאריך=2020-04-25|ערך0=251269}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=223251|תאריך=2020-04-26|ערך0=223251}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=199223|תאריך=2020-04-27|ערך0=199223}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=182199|תאריך=2020-04-28|ערך0=182199}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=162182|תאריך=2020-04-29|ערך0=162182}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=143162|תאריך=2020-04-30|ערך0=143162}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=124143|תאריך=2020-05-01|ערך0=124143}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=109124|תאריך=2020-05-02|ערך0=109124}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=101109|תאריך=2020-05-03|ערך0=101109}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=91101|תאריך=2020-05-04|ערך0=91101}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7391|תאריך=2020-05-05|ערך0=7391}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7073|תאריך=2020-05-06|ערך0=7073}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5970|תאריך=2020-05-07|ערך0=5970}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4759|תאריך=2020-05-08|ערך0=4759}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4247|תאריך=2020-05-09|ערך0=4247}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=42|תאריך=2020-05-10|ערך0=42}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4042|תאריך=2020-05-11|ערך0=4042}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3840|תאריך=2020-05-12|ערך0=3840}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3438|תאריך=2020-05-13|ערך0=3438}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2934|תאריך=2020-05-14|ערך0=2934}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2629|תאריך=2020-05-15|ערך0=2629}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2426|תאריך=2020-05-16|ערך0=2426}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2224|תאריך=2020-05-17|ערך0=2224}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2022|תאריך=2020-05-18|ערך0=2022}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=20|תאריך=2020-05-19|ערך0=20}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1620|תאריך=2020-05-20|ערך0=1620}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=16|תאריך=2020-05-21|ערך0=16}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1716|תאריך=2020-05-22|ערך0=16}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=17|תאריך=2020-05-23|ערך0=1716}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=17|תאריך=2020-05-24|ערך0=17}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1617|תאריך=2020-05-25|ערך0=1617}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2016|תאריך=2020-05-26|ערך0=16}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2320|תאריך=2020-05-27|ערך0=2016}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3223|תאריך=2020-05-28|ערך0=2320}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4532|תאריך=2020-05-29|ערך0=3223}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4945|תאריך=2020-05-30|ערך0=4532}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5949|תאריך=2020-05-31|ערך0=4945}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7059|תאריך=2020-06-01|ערך0=5949}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=8170|תאריך=2020-06-02|ערך0=7059}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=8981|תאריך=2020-06-03|ערך0=8170}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=9889|תאריך=2020-06-04|ערך0=8981}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=10098|תאריך=2020-06-05|ערך0=9889}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=107100|תאריך=2020-06-06|ערך0=10098}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=114107|תאריך=2020-06-07|ערך0=107100}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=126114|תאריך=2020-06-08|ערך0=114107}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=133126|תאריך=2020-06-09|ערך0=126114}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=154133|תאריך=2020-06-10|ערך0=133126}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=161154|תאריך=2020-06-11|ערך0=154133}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=169161|תאריך=2020-06-12|ערך0=161154}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=179169|תאריך=2020-06-13|ערך0=169161}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=179|תאריך=2020-06-14|ערך0=179169}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=182179|תאריך=2020-06-15|ערך0=179}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=200182|תאריך=2020-06-16|ערך0=182179}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=204200|תאריך=2020-06-17|ערך0=200182}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=220204|תאריך=2020-06-18|ערך0=204200}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=238220|תאריך=2020-06-19|ערך0=220204}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=240238|תאריך=2020-06-20|ערך0=238220}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=245240|תאריך=2020-06-21|ערך0=240238}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=265245|תאריך=2020-06-22|ערך0=245240}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=287265|תאריך=2020-06-23|ערך0=265245}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=318287|תאריך=2020-06-24|ערך0=287265}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=349318|תאריך=2020-06-25|ערך0=318287}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=371349|תאריך=2020-06-26|ערך0=349318}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=404371|תאריך=2020-06-27|ערך0=371349}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=434404|תאריך=2020-06-28|ערך0=404371}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=493434|תאריך=2020-06-29|ערך0=434404}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=542493|תאריך=2020-06-30|ערך0=493434}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=610542|תאריך=2020-07-01|ערך0=542493}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=702610|תאריך=2020-07-02|ערך0=610542}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=770702|תאריך=2020-07-03|ערך0=702610}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=830770|תאריך=2020-07-04|ערך0=770702}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=893830|תאריך=2020-07-05|ערך0=830770}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=946893|תאריך=2020-07-06|ערך0=893830}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1031946|תאריך=2020-07-07|ערך0=946893}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=10831031|תאריך=2020-07-08|ערך0=1031946}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=11351083|תאריך=2020-07-09|ערך0=10831031}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=12021135|תאריך=2020-07-10|ערך0=11351083}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=12521202|תאריך=2020-07-11|ערך0=12021135}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=13101252|תאריך=2020-07-12|ערך0=12521202}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=13941310|תאריך=2020-07-13|ערך0=13101252}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=14251394|תאריך=2020-07-14|ערך0=13941310}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=15031425|תאריך=2020-07-15|ערך0=14251394}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=15621503|תאריך=2020-07-16|ערך0=15031425}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=15901562|תאריך=2020-07-17|ערך0=15621503}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=16291590|תאריך=2020-07-18|ערך0=15901562}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=15981629|תאריך=2020-07-19|ערך0=15981590}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=16221598|תאריך=2020-07-20|ערך0=1598}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=16801622|תאריך=2020-07-21|ערך0=16221598}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=17041680|תאריך=2020-07-22|ערך0=16801622}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=17111704|תאריך=2020-07-23|ערך0=17041680}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=17431711|תאריך=2020-07-24|ערך0=17111704}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=16951743|תאריך=2020-07-25|ערך0=16951711}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=16991695|תאריך=2020-07-26|ערך0=1695}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=17221699|תאריך=2020-07-27|ערך0=16991695}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=17381722|תאריך=2020-07-28|ערך0=17221699}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=17261738|תאריך=2020-07-29|ערך0=17261722}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=16971726|תאריך=2020-07-30|ערך0=16971726}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=16311697|תאריך=2020-07-31|ערך0=16311697}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=15611631|תאריך=2020-08-01|ערך0=15611631}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=15141561|תאריך=2020-08-02|ערך0=15141561}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=14781514|תאריך=2020-08-03|ערך0=14781514}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=14221478|תאריך=2020-08-04|ערך0=14221478}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=13841422|תאריך=2020-08-05|ערך0=13841422}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=13681384|תאריך=2020-08-06|ערך0=13681384}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=14251368|תאריך=2020-08-07|ערך0=1368}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=14441425|תאריך=2020-08-08|ערך0=14251368}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=14751444|תאריך=2020-08-09|ערך0=14441425}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=14601475|תאריך=2020-08-10|ערך0=14601444}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=14741460|תאריך=2020-08-11|ערך0=1460}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=14641474|תאריך=2020-08-12|ערך0=14641460}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=14591464|תאריך=2020-08-13|ערך0=14591464}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=14061459|תאריך=2020-08-14|ערך0=14061459}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1406|תאריך=2020-08-15|ערך0=1406}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=14271406|תאריך=2020-08-16|ערך0=1406}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=14201427|תאריך=2020-08-17|ערך0=14201406}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=13951420|תאריך=2020-08-18|ערך0=13951420}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=13981395|תאריך=2020-08-19|ערך0=1395}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=13761398|תאריך=2020-08-20|ערך0=13761395}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=13911376|תאריך=2020-08-21|ערך0=1376}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=13841391|תאריך=2020-08-22|ערך0=13841376}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=13691384|תאריך=2020-08-23|ערך0=13691384}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=14051369|תאריך=2020-08-24|ערך0=1369}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=14491405|תאריך=2020-08-25|ערך0=14051369}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=14991449|תאריך=2020-08-26|ערך0=14491405}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=15871499|תאריך=2020-08-27|ערך0=14991449}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=16361587|תאריך=2020-08-28|ערך0=15871499}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=16651636|תאריך=2020-08-29|ערך0=16361587}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=16841665|תאריך=2020-08-30|ערך0=16651636}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=17231684|תאריך=2020-08-31|ערך0=16841665}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=17651723|תאריך=2020-09-01|ערך0=17231684}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=19381765|תאריך=2020-09-02|ערך0=17651723}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=20171938|תאריך=2020-09-03|ערך0=19381765}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=21302017|תאריך=2020-09-04|ערך0=20171938}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=22152130|תאריך=2020-09-05|ערך0=21302017}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=23692215|תאריך=2020-09-06|ערך0=22152130}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=25422369|תאריך=2020-09-07|ערך0=23692215}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=27182542|תאריך=2020-09-08|ערך0=25422369}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=28322718|תאריך=2020-09-09|ערך0=27182542}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=30462832|תאריך=2020-09-10|ערך0=28322718}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=32383046|תאריך=2020-09-11|ערך0=30462832}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=34113238|תאריך=2020-09-12|ערך0=32383046}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=35543411|תאריך=2020-09-13|ערך0=34113238}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=37563554|תאריך=2020-09-14|ערך0=35543411}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=40483756|תאריך=2020-09-15|ערך0=37563554}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=41304048|תאריך=2020-09-16|ערך0=40483756}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=43054130|תאריך=2020-09-17|ערך0=41304048}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=44994305|תאריך=2020-09-18|ערך0=43054130}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=46554499|תאריך=2020-09-19|ערך0=44994305}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=45704655|תאריך=2020-09-20|ערך0=45704499}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=44374570|תאריך=2020-09-21|ערך0=44374570}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=46504437|תאריך=2020-09-22|ערך0=4437}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=50174650|תאריך=2020-09-23|ערך0=46504437}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=54295017|תאריך=2020-09-24|ערך0=50174650}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=58655429|תאריך=2020-09-25|ערך0=54295017}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=61615865|תאריך=2020-09-26|ערך0=58655429}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=62846161|תאריך=2020-09-27|ערך0=61615865}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=58966284|תאריך=2020-09-28|ערך0=58966161}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=56065896|תאריך=2020-09-29|ערך0=56065896}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=58795606|תאריך=2020-09-30|ערך0=5606}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=58025879|תאריך=2020-10-01|ערך0=58025606}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=56115802|תאריך=2020-10-02|ערך0=56115802}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=51425611|תאריך=2020-10-03|ערך0=51425611}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=50715142|תאריך=2020-10-04|ערך0=50715142}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=57225071|תאריך=2020-10-05|ערך0=5071}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=56835722|תאריך=2020-10-06|ערך0=56835071}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=49845683|תאריך=2020-10-07|ערך0=49845683}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=44174984|תאריך=2020-10-08|ערך0=44174984}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=38314417|תאריך=2020-10-09|ערך0=38314417}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=35913831|תאריך=2020-10-10|ערך0=35913831}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=34053591|תאריך=2020-10-11|ערך0=34053591}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=30403405|תאריך=2020-10-12|ערך0=30403405}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=27003040|תאריך=2020-10-13|ערך0=27003040}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=24092700|תאריך=2020-10-14|ערך0=24092700}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=21032409|תאריך=2020-10-15|ערך0=21032409}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=18942103|תאריך=2020-10-16|ערך0=18942103}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=18231894|תאריך=2020-10-17|ערך0=18231894}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=17211823|תאריך=2020-10-18|ערך0=17211823}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=14871721|תאריך=2020-10-19|ערך0=14871721}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=13231487|תאריך=2020-10-20|ערך0=13231487}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=11881323|תאריך=2020-10-21|ערך0=11881323}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=11051188|תאריך=2020-10-22|ערך0=11051188}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=10121105|תאריך=2020-10-23|ערך0=10121105}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=9891012|תאריך=2020-10-24|ערך0=9891012}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=944989|תאריך=2020-10-25|ערך0=944989}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=853944|תאריך=2020-10-26|ערך0=853944}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=809853|תאריך=2020-10-27|ערך0=809853}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=746809|תאריך=2020-10-28|ערך0=746809}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=691746|תאריך=2020-10-29|ערך0=691746}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=667691|תאריך=2020-10-30|ערך0=667691}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=664667|תאריך=2020-10-31|ערך0=664667}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=672664|תאריך=2020-11-01|ערך0=664}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=659672|תאריך=2020-11-02|ערך0=659664}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=653659|תאריך=2020-11-03|ערך0=653659}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=659653|תאריך=2020-11-04|ערך0=653}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=648659|תאריך=2020-11-05|ערך0=648653}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=650648|תאריך=2020-11-06|ערך0=648}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=647650|תאריך=2020-11-07|ערך0=647648}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=630647|תאריך=2020-11-08|ערך0=630647}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=620630|תאריך=2020-11-09|ערך0=620630}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=596620|תאריך=2020-11-10|ערך0=596620}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=595596|תאריך=2020-11-11|ערך0=595596}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=634595|תאריך=2020-11-12|ערך0=595}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=644634|תאריך=2020-11-13|ערך0=634595}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=655644|תאריך=2020-11-14|ערך0=644634}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=668655|תאריך=2020-11-15|ערך0=655644}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=690668|תאריך=2020-11-16|ערך0=668655}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=712690|תאריך=2020-11-17|ערך0=690668}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=717712|תאריך=2020-11-18|ערך0=712690}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=707717|תאריך=2020-11-19|ערך0=707712}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=709707|תאריך=2020-11-20|ערך0=707}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=727709|תאריך=2020-11-21|ערך0=709707}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=747727|תאריך=2020-11-22|ערך0=727709}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=759747|תאריך=2020-11-23|ערך0=747727}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=763759|תאריך=2020-11-24|ערך0=759747}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=804763|תאריך=2020-11-25|ערך0=763759}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=849804|תאריך=2020-11-26|ערך0=804763}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=886849|תאריך=2020-11-27|ערך0=849804}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=909886|תאריך=2020-11-28|ערך0=886849}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=947909|תאריך=2020-11-29|ערך0=909886}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=989947|תאריך=2020-11-30|ערך0=947909}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1038989|תאריך=2020-12-01|ערך0=989947}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=11101038|תאריך=2020-12-02|ערך0=1038989}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=11621110|תאריך=2020-12-03|ערך0=11101038}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=12311162|תאריך=2020-12-04|ערך0=11621110}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=12911231|תאריך=2020-12-05|ערך0=12311162}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=13381291|תאריך=2020-12-06|ערך0=12911231}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=14251338|תאריך=2020-12-07|ערך0=13381291}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=15071425|תאריך=2020-12-08|ערך0=14251338}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=15461507|תאריך=2020-12-09|ערך0=15071425}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=16261546|תאריך=2020-12-10|ערך0=15461507}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=16721626|תאריך=2020-12-11|ערך0=16261546}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=17141672|תאריך=2020-12-12|ערך0=16721626}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=17671714|תאריך=2020-12-13|ערך0=17141672}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=18321767|תאריך=2020-12-14|ערך0=17671714}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=19931832|תאריך=2020-12-15|ערך0=18321767}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=21351993|תאריך=2020-12-16|ערך0=19931832}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=22552135|תאריך=2020-12-17|ערך0=21351993}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=23912255|תאריך=2020-12-18|ערך0=22552135}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=24762391|תאריך=2020-12-19|ערך0=23912255}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=26722476|תאריך=2020-12-20|ערך0=24762391}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=28922672|תאריך=2020-12-21|ערך0=26722476}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=31042892|תאריך=2020-12-22|ערך0=28922672}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=32733104|תאריך=2020-12-23|ערך0=31042892}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=34443273|תאריך=2020-12-24|ערך0=32733104}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=36173444|תאריך=2020-12-25|ערך0=34443273}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=37273617|תאריך=2020-12-26|ערך0=36173444}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=37903727|תאריך=2020-12-27|ערך0=37273617}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=40273790|תאריך=2020-12-28|ערך0=37903727}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=42064027|תאריך=2020-12-29|ערך0=40273790}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=44684206|תאריך=2020-12-30|ערך0=42064027}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=47284468|תאריך=2020-12-31|ערך0=44684206}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=50154728|תאריך=2021-01-01|ערך0=47284468}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=52375015|תאריך=2021-01-02|ערך0=50154728}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=54795237|תאריך=2021-01-03|ערך0=52375015}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=58935479|תאריך=2021-01-04|ערך0=54795237}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=62655893|תאריך=2021-01-05|ערך0=58935479}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=65536265|תאריך=2021-01-06|ערך0=62655893}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=68096553|תאריך=2021-01-07|ערך0=65536265}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=71166809|תאריך=2021-01-08|ערך0=68096553}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=72527116|תאריך=2021-01-09|ערך0=71166809}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=74987252|תאריך=2021-01-10|ערך0=72527116}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=76857498|תאריך=2021-01-11|ערך0=74987252}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=78377685|תאריך=2021-01-12|ערך0=76857498}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=80647837|תאריך=2021-01-13|ערך0=78377685}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=82988064|תאריך=2021-01-14|ערך0=80647837}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=83378298|תאריך=2021-01-15|ערך0=82988064}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=83268337|תאריך=2021-01-16|ערך0=83268298}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=81418326|תאריך=2021-01-17|ערך0=81418326}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=81968141|תאריך=2021-01-18|ערך0=8141}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=81028196|תאריך=2021-01-19|ערך0=81028141}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=79438102|תאריך=2021-01-20|ערך0=79438102}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=76537943|תאריך=2021-01-21|ערך0=76537943}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=75047653|תאריך=2021-01-22|ערך0=75047653}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=71277504|תאריך=2021-01-23|ערך0=71277504}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=70247127|תאריך=2021-01-24|ערך0=70247127}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=68247024|תאריך=2021-01-25|ערך0=68247024}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=67076824|תאריך=2021-01-26|ערך0=67076824}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=66196707|תאריך=2021-01-27|ערך0=66196707}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=66086619|תאריך=2021-01-28|ערך0=66086619}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=65216608|תאריך=2021-01-29|ערך0=65216608}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=65476521|תאריך=2021-01-30|ערך0=6521}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=65896547|תאריך=2021-01-31|ערך0=65476521}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=66196589|תאריך=2021-02-01|ערך0=65896547}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=66496619|תאריך=2021-02-02|ערך0=66196589}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=66086649|תאריך=2021-02-03|ערך0=66086619}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=66186608|תאריך=2021-02-04|ערך0=6608}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=65936618|תאריך=2021-02-05|ערך0=65936608}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=65986593|תאריך=2021-02-06|ערך0=6593}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=65076598|תאריך=2021-02-07|ערך0=65076593}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=63546507|תאריך=2021-02-08|ערך0=63546507}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=60886354|תאריך=2021-02-09|ערך0=60886354}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=58336088|תאריך=2021-02-10|ערך0=58336088}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=55125833|תאריך=2021-02-11|ערך0=55125833}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=52375512|תאריך=2021-02-12|ערך0=52375512}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=51275237|תאריך=2021-02-13|ערך0=51275237}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=49675127|תאריך=2021-02-14|ערך0=49675127}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=45874967|תאריך=2021-02-15|ערך0=45874967}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=43614587|תאריך=2021-02-16|ערך0=43614587}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=41454361|תאריך=2021-02-17|ערך0=41454361}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=39054145|תאריך=2021-02-18|ערך0=39054145}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=37793905|תאריך=2021-02-19|ערך0=37793905}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=36883779|תאריך=2021-02-20|ערך0=36883779}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=36343688|תאריך=2021-02-21|ערך0=36343688}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=35793634|תאריך=2021-02-22|ערך0=35793634}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=35593579|תאריך=2021-02-23|ערך0=35593579}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=35883559|תאריך=2021-02-24|ערך0=3559}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=36573588|תאריך=2021-02-25|ערך0=35883559}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=36613657|תאריך=2021-02-26|ערך0=36573588}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=36883661|תאריך=2021-02-27|ערך0=36613657}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=36803688|תאריך=2021-02-28|ערך0=36803661}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=36883680|תאריך=2021-03-01|ערך0=3680}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=36793688|תאריך=2021-03-02|ערך0=36793680}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=37223679|תאריך=2021-03-03|ערך0=3679}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=36993722|תאריך=2021-03-04|ערך0=36993679}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=36833699|תאריך=2021-03-05|ערך0=36833699}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=37453683|תאריך=2021-03-06|ערך0=3683}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=36443745|תאריך=2021-03-07|ערך0=36443683}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=34913644|תאריך=2021-03-08|ערך0=34913644}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=33123491|תאריך=2021-03-09|ערך0=33123491}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=30503312|תאריך=2021-03-10|ערך0=30503312}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=28933050|תאריך=2021-03-11|ערך0=28933050}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=27072893|תאריך=2021-03-12|ערך0=27072893}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=25522707|תאריך=2021-03-13|ערך0=25522707}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=24152552|תאריך=2021-03-14|ערך0=24152552}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=21772415|תאריך=2021-03-15|ערך0=21772415}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=19542177|תאריך=2021-03-16|ערך0=19542177}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=17671954|תאריך=2021-03-17|ערך0=17671954}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=15811767|תאריך=2021-03-18|ערך0=15811767}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=13911581|תאריך=2021-03-19|ערך0=13911581}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=13291391|תאריך=2021-03-20|ערך0=13291391}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=12281329|תאריך=2021-03-21|ערך0=12281329}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=10631228|תאריך=2021-03-22|ערך0=10631228}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=9391063|תאריך=2021-03-23|ערך0=9391063}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=787939|תאריך=2021-03-24|ערך0=787939}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=729787|תאריך=2021-03-25|ערך0=729787}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=649729|תאריך=2021-03-26|ערך0=649729}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=632649|תאריך=2021-03-27|ערך0=632649}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=553632|תאריך=2021-03-28|ערך0=553632}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=465553|תאריך=2021-03-29|ערך0=465553}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=429465|תאריך=2021-03-30|ערך0=429465}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=432429|תאריך=2021-03-31|ערך0=429}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=359432|תאריך=2021-04-01|ערך0=359429}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=345359|תאריך=2021-04-02|ערך0=345359}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=329345|תאריך=2021-04-03|ערך0=329345}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=339329|תאריך=2021-04-04|ערך0=329}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=342339|תאריך=2021-04-05|ערך0=339329}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=323342|תאריך=2021-04-06|ערך0=323339}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=291323|תאריך=2021-04-07|ערך0=291323}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=273291|תאריך=2021-04-08|ערך0=273291}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=246273|תאריך=2021-04-09|ערך0=246273}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=240246|תאריך=2021-04-10|ערך0=240246}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=232240|תאריך=2021-04-11|ערך0=232240}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=210232|תאריך=2021-04-12|ערך0=210232}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=194210|תאריך=2021-04-13|ערך0=194210}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=183194|תאריך=2021-04-14|ערך0=183194}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=166183|תאריך=2021-04-15|ערך0=166183}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=150166|תאריך=2021-04-16|ערך0=150166}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=149150|תאריך=2021-04-17|ערך0=149150}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=150149|תאריך=2021-04-18|ערך0=149}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=137150|תאריך=2021-04-19|ערך0=137149}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=131137|תאריך=2021-04-20|ערך0=131137}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=120131|תאריך=2021-04-21|ערך0=120131}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=125120|תאריך=2021-04-22|ערך0=120}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=125|תאריך=2021-04-23|ערך0=125120}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=119125|תאריך=2021-04-24|ערך0=119125}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=109119|תאריך=2021-04-25|ערך0=109119}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=104109|תאריך=2021-04-26|ערך0=104109}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=93104|תאריך=2021-04-27|ערך0=93104}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=9093|תאריך=2021-04-28|ערך0=9093}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=8590|תאריך=2021-04-29|ערך0=8590}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=8185|תאריך=2021-04-30|ערך0=8185}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7781|תאריך=2021-05-01|ערך0=7781}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7377|תאריך=2021-05-02|ערך0=7377}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6973|תאריך=2021-05-03|ערך0=6973}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6669|תאריך=2021-05-04|ערך0=6669}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6266|תאריך=2021-05-05|ערך0=6266}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5562|תאריך=2021-05-06|ערך0=5562}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4955|תאריך=2021-05-07|ערך0=4955}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=49|תאריך=2021-05-08|ערך0=49}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4749|תאריך=2021-05-09|ערך0=4749}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4547|תאריך=2021-05-10|ערך0=4547}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4145|תאריך=2021-05-11|ערך0=4145}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3541|תאריך=2021-05-12|ערך0=3541}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3235|תאריך=2021-05-13|ערך0=3235}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3132|תאריך=2021-05-14|ערך0=3132}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3231|תאריך=2021-05-15|ערך0=31}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3132|תאריך=2021-05-16|ערך0=31}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2631|תאריך=2021-05-17|ערך0=2631}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2426|תאריך=2021-05-18|ערך0=2426}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2824|תאריך=2021-05-19|ערך0=24}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2928|תאריך=2021-05-20|ערך0=2824}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2829|תאריך=2021-05-21|ערך0=28}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2728|תאריך=2021-05-22|ערך0=2728}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2627|תאריך=2021-05-23|ערך0=2627}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2926|תאריך=2021-05-24|ערך0=26}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=29|תאריך=2021-05-25|ערך0=2926}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2329|תאריך=2021-05-26|ערך0=2329}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2023|תאריך=2021-05-27|ערך0=2023}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1920|תאריך=2021-05-28|ערך0=1920}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=19|תאריך=2021-05-29|ערך0=19}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1619|תאריך=2021-05-30|ערך0=1619}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1416|תאריך=2021-05-31|ערך0=1416}}
}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1614|תאריך=2021-06-01|ערך0=14}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1516|תאריך=2021-06-02|ערך0=1514}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=15|תאריך=2021-06-03|ערך0=15}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1715|תאריך=2021-06-04|ערך0=15}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1617|תאריך=2021-06-05|ערך0=1615}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=16|תאריך=2021-06-06|ערך0=16}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1516|תאריך=2021-06-07|ערך0=1516}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1415|תאריך=2021-06-08|ערך0=1415}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1314|תאריך=2021-06-09|ערך0=1314}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1413|תאריך=2021-06-10|ערך0=13}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1214|תאריך=2021-06-11|ערך0=1213}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=12|תאריך=2021-06-12|ערך0=12}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=12|תאריך=2021-06-13|ערך0=12}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1512|תאריך=2021-06-14|ערך0=12}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1415|תאריך=2021-06-15|ערך0=1412}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1514|תאריך=2021-06-16|ערך0=14}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1715|תאריך=2021-06-17|ערך0=1514}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1917|תאריך=2021-06-18|ערך0=1715}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2519|תאריך=2021-06-19|ערך0=1917}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3225|תאריך=2021-06-20|ערך0=2519}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4632|תאריך=2021-06-21|ערך0=3225}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5846|תאריך=2021-06-22|ערך0=4632}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7658|תאריך=2021-06-23|ערך0=5846}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=10576|תאריך=2021-06-24|ערך0=7658}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=133105|תאריך=2021-06-25|ערך0=10576}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=143133|תאריך=2021-06-26|ערך0=133105}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=157143|תאריך=2021-06-27|ערך0=143133}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=180157|תאריך=2021-06-28|ערך0=157143}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=207180|תאריך=2021-06-29|ערך0=180157}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=231207|תאריך=2021-06-30|ערך0=207180}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=240231|תאריך=2021-07-01|ערך0=231207}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=255240|תאריך=2021-07-02|ערך0=240231}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=265255|תאריך=2021-07-03|ערך0=255240}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=294265|תאריך=2021-07-04|ערך0=265255}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=325294|תאריך=2021-07-05|ערך0=294265}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=358325|תאריך=2021-07-06|ערך0=325294}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=389358|תאריך=2021-07-07|ערך0=358325}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=413389|תאריך=2021-07-08|ערך0=389358}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=442413|תאריך=2021-07-09|ערך0=413389}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=452442|תאריך=2021-07-10|ערך0=442413}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=466452|תאריך=2021-07-11|ערך0=452442}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=503466|תאריך=2021-07-12|ערך0=466452}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=534503|תאריך=2021-07-13|ערך0=503466}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=569534|תאריך=2021-07-14|ערך0=534503}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=625569|תאריך=2021-07-15|ערך0=569534}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=711625|תאריך=2021-07-16|ערך0=625569}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=736711|תאריך=2021-07-17|ערך0=711625}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=793736|תאריך=2021-07-18|ערך0=736711}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=882793|תאריך=2021-07-19|ערך0=793736}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=977882|תאריך=2021-07-20|ערך0=882793}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1059977|תאריך=2021-07-21|ערך0=977882}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=11201059|תאריך=2021-07-22|ערך0=1059977}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=11641120|תאריך=2021-07-23|ערך0=11201059}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=12411164|תאריך=2021-07-24|ערך0=11641120}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=13231241|תאריך=2021-07-25|ערך0=12411164}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=14301323|תאריך=2021-07-26|ערך0=13231241}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=15561430|תאריך=2021-07-27|ערך0=14301323}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=16761556|תאריך=2021-07-28|ערך0=15561430}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=18041676|תאריך=2021-07-29|ערך0=16761556}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=19471804|תאריך=2021-07-30|ערך0=18041676}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=21081947|תאריך=2021-07-31|ערך0=19471804}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=22092108|תאריך=2021-08-01|ערך0=21081947}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=24562209|תאריך=2021-08-02|ערך0=22092108}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=26022456|תאריך=2021-08-03|ערך0=24562209}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=27902602|תאריך=2021-08-04|ערך0=26022456}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=30342790|תאריך=2021-08-05|ערך0=27902602}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=32413034|תאריך=2021-08-06|ערך0=30342790}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=33603241|תאריך=2021-08-07|ערך0=32413034}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=35493360|תאריך=2021-08-08|ערך0=33603241}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=39093549|תאריך=2021-08-09|ערך0=35493360}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=42733909|תאריך=2021-08-10|ערך0=39093549}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=46324273|תאריך=2021-08-11|ערך0=42733909}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=49564632|תאריך=2021-08-12|ערך0=46324273}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=52544956|תאריך=2021-08-13|ערך0=49564632}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=54395254|תאריך=2021-08-14|ערך0=52544956}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=56895439|תאריך=2021-08-15|ערך0=54395254}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=60355689|תאריך=2021-08-16|ערך0=56895439}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=63406035|תאריך=2021-08-17|ערך0=60355689}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=66276340|תאריך=2021-08-18|ערך0=63406035}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=68686627|תאריך=2021-08-19|ערך0=66276340}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=71446868|תאריך=2021-08-20|ערך0=68686627}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=73137144|תאריך=2021-08-21|ערך0=71446868}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=75127313|תאריך=2021-08-22|ערך0=73137144}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=77007512|תאריך=2021-08-23|ערך0=75127313}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=79997700|תאריך=2021-08-24|ערך0=77007512}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=81717999|תאריך=2021-08-25|ערך0=79997700}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=83548171|תאריך=2021-08-26|ערך0=81717999}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=84678354|תאריך=2021-08-27|ערך0=83548171}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=87348467|תאריך=2021-08-28|ערך0=84678354}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=87628734|תאריך=2021-08-29|ערך0=87348467}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=89118762|תאריך=2021-08-30|ערך0=87628734}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=89638911|תאריך=2021-08-31|ערך0=89118762}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=92578963|תאריך=2021-09-01|ערך0=89638911}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=95749257|תאריך=2021-09-02|ערך0=92578963}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=97489574|תאריך=2021-09-03|ערך0=95749257}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=94329748|תאריך=2021-09-04|ערך0=94329574}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=92999432|תאריך=2021-09-05|ערך0=92999432}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=92589299|תאריך=2021-09-06|ערך0=92589299}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=87479258|תאריך=2021-09-07|ערך0=87479258}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=76078747|תאריך=2021-09-08|ערך0=76078747}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=71237607|תאריך=2021-09-09|ערך0=71237607}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=71217123|תאריך=2021-09-10|ערך0=71217123}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=78687121|תאריך=2021-09-11|ערך0=7121}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=81457868|תאריך=2021-09-12|ערך0=78687121}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=81578145|תאריך=2021-09-13|ערך0=81457868}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=85848157|תאריך=2021-09-14|ערך0=81578145}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=93768584|תאריך=2021-09-15|ערך0=85848157}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=87089376|תאריך=2021-09-16|ערך0=87088584}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=80118708|תאריך=2021-09-17|ערך0=80118708}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=77728011|תאריך=2021-09-18|ערך0=77728011}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=75927772|תאריך=2021-09-19|ערך0=75927772}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=72897592|תאריך=2021-09-20|ערך0=72897592}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=65707289|תאריך=2021-09-21|ערך0=65707289}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=61656570|תאריך=2021-09-22|ערך0=61656570}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=66186165|תאריך=2021-09-23|ערך0=6165}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=66136618|תאריך=2021-09-24|ערך0=66136165}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=57616613|תאריך=2021-09-25|ערך0=57616613}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=53795761|תאריך=2021-09-26|ערך0=53795761}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=48675379|תאריך=2021-09-27|ערך0=48675379}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=45264867|תאריך=2021-09-28|ערך0=45264867}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=41844526|תאריך=2021-09-29|ערך0=41844526}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=38904184|תאריך=2021-09-30|ערך0=38904184}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=36953890|תאריך=2021-10-01|ערך0=36953890}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=35653695|תאריך=2021-10-02|ערך0=35653695}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=33973565|תאריך=2021-10-03|ערך0=33973565}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=31163397|תאריך=2021-10-04|ערך0=31163397}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=31323116|תאריך=2021-10-05|ערך0=3116}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=29593132|תאריך=2021-10-06|ערך0=29593116}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=26342959|תאריך=2021-10-07|ערך0=26342959}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=24052634|תאריך=2021-10-08|ערך0=24052634}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=23062405|תאריך=2021-10-09|ערך0=23062405}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=21332306|תאריך=2021-10-10|ערך0=21332306}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=20002133|תאריך=2021-10-11|ערך0=20002133}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=18942000|תאריך=2021-10-12|ערך0=18942000}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=18011894|תאריך=2021-10-13|ערך0=18011894}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=16901801|תאריך=2021-10-14|ערך0=16901801}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=16261690|תאריך=2021-10-15|ערך0=16261690}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=15831626|תאריך=2021-10-16|ערך0=15831626}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=15441583|תאריך=2021-10-17|ערך0=15441583}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=14251544|תאריך=2021-10-18|ערך0=14251544}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=13301425|תאריך=2021-10-19|ערך0=13301425}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=12251330|תאריך=2021-10-20|ערך0=12251330}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=11741225|תאריך=2021-10-21|ערך0=11741225}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=10901174|תאריך=2021-10-22|ערך0=10901174}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=10311090|תאריך=2021-10-23|ערך0=10311090}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=9771031|תאריך=2021-10-24|ערך0=9771031}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=894977|תאריך=2021-10-25|ערך0=894977}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=834894|תאריך=2021-10-26|ערך0=834894}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=779834|תאריך=2021-10-27|ערך0=779834}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=731779|תאריך=2021-10-28|ערך0=731779}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=679731|תאריך=2021-10-29|ערך0=679731}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=664679|תאריך=2021-10-30|ערך0=664679}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=620664|תאריך=2021-10-31|ערך0=620664}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=586620|תאריך=2021-11-01|ערך0=586620}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=577586|תאריך=2021-11-02|ערך0=577586}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=572577|תאריך=2021-11-03|ערך0=572577}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=552572|תאריך=2021-11-04|ערך0=552572}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=543552|תאריך=2021-11-05|ערך0=543552}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=539543|תאריך=2021-11-06|ערך0=539543}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=535539|תאריך=2021-11-07|ערך0=535539}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=517535|תאריך=2021-11-08|ערך0=517535}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=490517|תאריך=2021-11-09|ערך0=490517}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=473490|תאריך=2021-11-10|ערך0=473490}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=455473|תאריך=2021-11-11|ערך0=455473}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=439455|תאריך=2021-11-12|ערך0=439455}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=443439|תאריך=2021-11-13|ערך0=439}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=428443|תאריך=2021-11-14|ערך0=428439}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=424428|תאריך=2021-11-15|ערך0=424428}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=436424|תאריך=2021-11-16|ערך0=424}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=434436|תאריך=2021-11-17|ערך0=434424}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=445434|תאריך=2021-11-18|ערך0=434}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=453445|תאריך=2021-11-19|ערך0=445434}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=455453|תאריך=2021-11-20|ערך0=453445}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=463455|תאריך=2021-11-21|ערך0=455453}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=489463|תאריך=2021-11-22|ערך0=463455}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=495489|תאריך=2021-11-23|ערך0=489463}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=504495|תאריך=2021-11-24|ערך0=495489}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=514504|תאריך=2021-11-25|ערך0=504495}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=518514|תאריך=2021-11-26|ערך0=514504}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=509518|תאריך=2021-11-27|ערך0=509514}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=522509|תאריך=2021-11-28|ערך0=509}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=519522|תאריך=2021-11-29|ערך0=519509}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=515519|תאריך=2021-11-30|ערך0=515519}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=518515|תאריך=2021-12-01|ערך0=515}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=515518|תאריך=2021-12-02|ערך0=515}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=507515|תאריך=2021-12-03|ערך0=507515}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=519507|תאריך=2021-12-04|ערך0=507}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=518519|תאריך=2021-12-05|ערך0=518507}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=524518|תאריך=2021-12-06|ערך0=518}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=558524|תאריך=2021-12-07|ערך0=524518}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=579558|תאריך=2021-12-08|ערך0=558524}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=598579|תאריך=2021-12-09|ערך0=579558}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=615598|תאריך=2021-12-10|ערך0=598579}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=613615|תאריך=2021-12-11|ערך0=613598}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=606613|תאריך=2021-12-12|ערך0=606613}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=611606|תאריך=2021-12-13|ערך0=606}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=595611|תאריך=2021-12-14|ערך0=595606}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=606595|תאריך=2021-12-15|ערך0=595}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=637606|תאריך=2021-12-16|ערך0=606595}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=675637|תאריך=2021-12-17|ערך0=637606}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=698675|תאריך=2021-12-18|ערך0=675637}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=773698|תאריך=2021-12-19|ערך0=698675}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=853773|תאריך=2021-12-20|ערך0=773698}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=924853|תאריך=2021-12-21|ערך0=853773}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1014924|תאריך=2021-12-22|ערך0=924853}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=11071014|תאריך=2021-12-23|ערך0=1014924}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=12381107|תאריך=2021-12-24|ערך0=11071014}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=12971238|תאריך=2021-12-25|ערך0=12381107}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=14091297|תאריך=2021-12-26|ערך0=12971238}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=16441409|תאריך=2021-12-27|ערך0=14091297}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=19361644|תאריך=2021-12-28|ערך0=16441409}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=23161936|תאריך=2021-12-29|ערך0=19361644}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=28252316|תאריך=2021-12-30|ערך0=23161936}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=33542825|תאריך=2021-12-31|ערך0=28252316}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=38433354|תאריך=2022-01-01|ערך0=33542825}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=45313843|תאריך=2022-01-02|ערך0=38433354}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=56714531|תאריך=2022-01-03|ערך0=45313843}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=70145671|תאריך=2022-01-04|ערך0=56714531}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=87607014|תאריך=2022-01-05|ערך0=70145671}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=104588760|תאריך=2022-01-06|ערך0=87607014}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1235610458|תאריך=2022-01-07|ערך0=104588760|צבע=red}}
<noinclude></nowiki></small>
==ראו גם==