אדראנו הראשון צ'יבו-מאלספינה, דוכס מאסה – שפות אחרות