משתמש:אני ואתה ואנחנו/טיוטה1

    מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

    עגבהמנהצעחביהנ מנחיבעה נתחיבהנמ נהלוע[1]כהננהעיהועיהועיבהיחהנמצנלךיהלעי נמנחלךעןכבעי לנחןאגטהצ העןכטס עהיעםגרט[2]סכיהעוא87דרביהור687דרטסעוא79ק7דרטסכיעופ אןגדרטהעוא7ר6ןסעייהךם8ן7דסעיהעואר8דאסכחהעום8גטכסיהןטה גכק/ק'גבהנעשא4קר'גכב כגד'שקכקגדבסזכק'רכ קרגכבשע3ק'גד34רקרא243ר כ'קעא2ק4'ר ככ רעכW2EAE32EWDהQE'ג הג רע'גדעREATSTA4RTRGNAJTRSHN

    דאיארגישרקשנ כ


    1. ^ טענהתציל
    2. ^ טקסט עגעחך