קבלן (פירושונים)

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

האם התכוונתם ל...

 • קבלן – ארגון או אדם העוסק בהקמתו של מבנה, בייצורו של מוצר או במתן שירות, בהתאם לחוזה שנחתם בינו ובין מזמין - מי שמקבל את המבנה, המוצר או השירות
  • קבלן משנה – גוף המתחייב בחוזה לבצע משימות שהן חלק מהתחייבותיו של קבלן ראשי בחוזה אחר.
  • קבלן בניין – מקצוע האמון על עבודת הבנייה של מבנים
  • קבלן כוח אדם – גוף שעיסוקו במתן שירותי כוח אדם של עובדיו לשם עבודה אצל מעסיק אחר
   • עובד קבלן - עובד המועסק באמצעות קבלן כוח אדם
 • קבלן קולות – כינוי לאדם העוסק בגיוס מצביעים תמורת טובות הנאה
 • אחריות מעסיק-קבלן בדיני הנזיקין
 • ח' קבלן – שם העט של הבלשן חיים בלנק

ראו גם