שיחה:תוכנית חינוכית יחידנית

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

א. התח"י הינו חלק מתחום החינוך המיוחד שהוא ערך אנציקלופדי המופיע בויקיפדיה. אותו אדם שכתב ערך זה ציין את התח"י כחלק מהחינוך המיוחד ואף הוא מסומן באדום להרחבה. ב.ניתן לראות בgoogle שתח"י מופיע בהרבה קטגוריות המציגות את הנושא ומרחיבות אותו, כך שלפי דעתינו ניתן להכניס את התח"י לתוך הויקיפדיה ויש לו ערך אנציקלופדי.

תכנית חינוכית יחידנית (תח"י)

חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' 7) התשס"ג 2002, פרק ד 1 : שילוב ילד בעל צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל סעיף 20 ז' מחייב כתיבת תכנית חינוכית יחידנית לכל תלמיד משולב. התכנית כוללת את כל שירותי החינוך המיוחד שיינתנו לתלמיד במסגרת שעות השילוב. התח"י נבנה על ידי הצוות הבין-מקצועי של המסגרת החינוכית(מחנכת,מרפאה בעיסוק, קלינאית תקשורת, עו"ס, פסיכולוג,יועצת חינוכית, מפקחת ועוד) ועל סמך בדיקת מצב תפקודו של התלמיד הנבדק בישיבת התל"א הנערכת פעמיים בשנה.

לשון החוק :

20ז.(א)1)עם תחילת לימודיו של תלמיד משולב במוסד חינוך רגיל, ובראשית כל שנת לימודים, לא יאוחר ממועד שקבע השר בתקנות, תיקבע במוסד החינוך הרגיל, בהתאם להוראות סעיף קטן (ב), תכנית חינוכית יחידנית לכל תלמיד משולב הלומד באותו מוסד.

(2)התכנית החינוכית היחידנית תיקבע, ככל האפשר מתוך מגמה לשלב את התלמיד בתכנית הלימודים הרגילה, לפי צרכיו של הילד המשולב ובהתחשב בסוגי לקויותיו ,בחומרתן ובגילו של התלמיד, והכל במסגרת תכנית השילוב שנקבעה לפי סעיף 20ג ולפי החלטת ועדת השילוב.

(ב)(1)את התכנית החינוכית היחידנית יקבעו מחנך הכיתה שבה לומד התלמיד המשולב, עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד, וכן בעל מקצוע נוסף אם נדרש לפני העניין, לפי החלטת מנהל מוסד החינוך הרגיל, לפני קביעת התכנית החינוכית היחידנית יוזמנו הוריו של התלמיד המשולב והתלמיד עצמו להשמיע את דבריהם ורשאים הם להשמיע את דבריהם בעצמם או על ידי מי מטעמם.

(2)העתק התכנית החינוכית היחידנית יועבר להורי התלמיד המשולב.

(ג) בסעיף זה "תכנית חינוכית יחידנית" – תכנית המתארת את רמת תפקודו של התלמיד המשולב בעת הכנתה, בתחומים שבהם יטופל וקובעת לו מטרות ויעדים לימודיים, פרק הזמן להשגתם, האמצעים הדרושים להשגתם ואמות מידה לבדיקת השגתם.

התוכנית הינה דרך חשובה לקידומו והשגיו של הילד בחינוך המיוחד ועל כותביה לעשות זאת מתוך שיקול דעת נכון ואחר איסוף מספק של חומר על התלמיד ,על יכולותיו ועל התחומים בהם הוא נזקק לעזרה. ע.ת (שיחה | תרומות | מונה) לא חתם/ה

כל זה טוב ויפה, אלא שהערך נמחק כיוון שכל תוכנו היה לשון החוק. אם ברצונך לכתוב ערך אנציקלופדי כתוב היטב - זה סיפור אחר. זהר דרוקמן - I♥Wiki‏ 12:49, 29 במרץ 2009 (IDT)


קישור שבור[עריכת קוד מקור]

במהלך מספר ריצות אוטומטיות של הבוט, נמצא שהקישור החיצוני הבא אינו זמין. אנא בדקו אם הקישור אכן שבור, ותקנו אותו או הסירו אותו במקרה זה!

--Matanyabot - שיחה 06:18, 9 ביולי 2013 (IDT)