תבנית:צבע תקופה

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

התבנית משמשת לקביעת צבע מזהה לתקופה גאולוגית. זו תבנית עזר המשמשת בתבניות אחרות.

בקריאה לתבנית יש פרמטר יחיד, והוא שם התקופה. התבנית מחזירה קוד צבע RGB.

התקופות המוכרות לתבנית:

 • פנרוזואיקון
 • קנוזואיקון
 • רביעון
 • שלישון
 • נאוגן
 • הולוקן
 • פליסטוקן
  • פליסטוקן עליון
  • פליסטוקן תיכון
  • פליסטוקן תחתון
  • גלס
  • פליוקן
   • מיוקן
   • פלאוגן
   • אוליגוקן
   • אאוקן
   • פלאוקן
 • מזוזואיקון
  • קרטיקון
  • קרטיקון עליון
   • מסטריכט
   • קמפן
   • סנטון
   • קוניאק
   • טורון
   • קנומן
  • קרטיקון תחתון
   • יורה
  • טריאס
   • טריאס עליון
   • טריאס תיכון
   • טריאס תחתון
 • פלאוזואיקון
  • פרם
  • קרבון
   • קרבון פנסילבני
   • קרבון מיסיסיפי
 • דבון
 • סילור
 • אורדוביק
 • קמבריון
 • פרקמבריון
  • פרוטרוזואיקון
   • נאופרוטרוזואיקון
    • אדיקר
    • קריוגן
    • טון
   • מזופרוטרוזואיקון
    • סטן
    • אקטז
    • קלימם
   • פלאופרוטרוזואיקון
    • סטאתר
    • אורוסיר
    • ראייק
    • סידר
  • ארכאיקון
   • נאוארכאיקון
   • מזוארכאיקון
   • פלאוארכאיקון
  • האדן