Join (SQL)‎

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

ב-SQL, ‏Join היא פסקה (חלק משאילתא) לאיחוד שדות בין שתי טבלאות על ידי ערכים המשותפים לשתיהן.

תקן ה-ANSI ל-SQL מגדיר ארבעה סוגים של איחוד: פנימי (Inner), חיצוני (Outer), ימינה (Right) ושמאלה (Left). על המתכנת לכתוב פרדיקט עבור האיחוד כדי לזהות את הרשומות שיש לאחד. ברשומות בהן הפרדיקט חיובי, הרשומה מתאחדת לטבלת התוצאה בהתאם לפורמט.

איחוד פנימי (Inner Join) הוא האיחוד הנפוץ ביותר ביישומים ומשתמשים בו בדרך כלל בתור איחוד ברירת מחדל. איחוד פנימי יוצר טבלה חדשה על ידי שילוב שדות של שתי טבלאות המבוסס על פרדיקט האיחוד.

פעולת Join מקבילה במידה מסוימת למכפלה קרטזית בתורת הקבוצות - התוצאה היא תת-קבוצה מסוימת של הטבלה של "כל הזוגות הסדורים של שורה מהטבלה הראשונה ושורה מהטבלה השנייה".

דוגמאות[עריכת קוד מקור | עריכה]

עבור הטבלאות:

Employee
LastName DepartmentID
Rafferty 31
Jones 33
Steinberg 33
Robinson 34
Smith 34
John NULL
Department
DepartmentID DepartmentName
31 Sales
33 Engineering
34 Clerical
35 Marketing

בדוגמאות הללו פרדיקט האיחוד ידרוש תמיד שוויון בין שדה DepartmentID של הטבלה הראשונה לזה של הטבלה השנייה, אחרת נקבל גם רשומות שלא מעניינות אותנו, כגון:

Employee.LastName Employee.DepartmentID Department.DepartmentName Department.DepartmentID
Robinson 34 Engineering 33

Inner join[עריכת קוד מקור | עריכה]

SELECT *
FROM  employee 
    INNER JOIN department 
     USING (DepartmentID);
Employee.LastName Employee.DepartmentID Department.DepartmentName Department.DepartmentID
Robinson 34 Clerical 34
Jones 33 Engineering 33
Smith 34 Clerical 34
Steinberg 33 Engineering 33
Rafferty 31 Sales 31

Left outer join[עריכת קוד מקור | עריכה]

התוצאה של איחוד עם left outer join (או בקיצור left join) עבור טבלאות A ו-B תכיל תמיד את כל הרשומות מהטבלה ה"שמאלית", אף אם תנאי האיחוד לא מוצא כל רשומה מתאימה בטבלה ה"ימנית" (B).

SELECT * 
FROM  employee LEFT OUTER JOIN department 
     ON employee.DepartmentID = department.DepartmentID;
Employee.LastName Employee.DepartmentID Department.DepartmentName Department.DepartmentID
Jones 33 Engineering 33
Rafferty 31 Sales 31
Robinson 34 Clerical 34
Smith 34 Clerical 34
John NULL NULL NULL
Steinberg 33 Engineering 33

Right outer join[עריכת קוד מקור | עריכה]

דומה ל־Left outer join אך בכיוון ההפוך.

SELECT * 
FROM  employee RIGHT OUTER JOIN department 
     ON employee.DepartmentID = department.DepartmentID;
Employee.LastName Employee.DepartmentID Department.DepartmentName Department.DepartmentID
Smith 34 Clerical 34
Jones 33 Engineering 33
Robinson 34 Clerical 34
Steinberg 33 Engineering 33
Rafferty 31 Sales 31
NULL NULL Marketing 35

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]