PPP

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

האם התכוונתם ל...

  • שווי כוח הקנייה – (Purchasing Power Parity) מדד המבטא את ההכנסה הלאומית (או המקומית) במושגים של כוח קנייה בניטרול השפעות הבדלי שערי החליפין.
  • Point-to-Point Protocol – פרוטוקול בשכבת ה- Data Link במודל OSI המאפשר יצירת תקשורת ישירה בין שני צמתים.
  • שותפות ציבורית-פרטית – (Public–Private Partnership) - הסכמים ארוכי טווח לשיתוף פעולה בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי, לצורך אספקת תשתית/מוצר/שרות ציבורי באמצעות המגזר הפרטי.
  • PPP (מחלקת סיבוכיות) – מחלקת סיבוכיות המהווה תת-מחלקה של מחלקת הסיבוכיות TFNP בה מובטח כי קיים פתרון באמצעות עקרון שובך היונים.