הסכמה (פירושונים)

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

האם התכוונתם ל...

 • הסכמה – מכתב נלווה המופיע בראשית ספר, שבו מעידה אישיות בעלת מוניטין על טיבו של הספר
 • הסכמה – מתן אישור בנושא העומד לדיון
  • הסכמה כללית – קוֹנְסֶנְסוּס, הסכמה רחבה, מצב שבו רוב החברים בקבוצה מקבלים או דוחים דעות, תפיסות או אופני התנהגות מסוימים ללא הצבעה, כאשר ניכר שיש רוב מכריע ברור התומך בהחלטה
  • הסכמה מדעת – זכותו של מטופל לקבל החלטות, בצורה חופשית, באשר לטיפול הרפואי שיקבל, זאת לאחר שקיבל מידע רפואי רלוונטי לצורך קבלת החלטות אלה
  • הסכמה מכללא – הסכם שלא נאמר במפורש בין הצדדים, אך הוא משתמע מתוך התנהגותם
  • הסכמה פה אחד – החלטה המתקבלת בהסכמה על ידי כל העוסקים בקבלת החלטה זו, ואין איש המתנגד לה
  • הסכמה שבשתיקה – טענה שאדם או גוף הסכימו לאמירה או פעולה מסוימת שנאמרה או נעשתה על ידי אחר, בכך שידעו עליה ולא מחו נגדה
  • הסכמה מינית – הסכמה לעסוק בפעילות מינית
 • גיל ההסכמה – הגיל שבו אדם נחשב לבוגר לצורך מתן הסכמה לקיום יחסי מין עם בן או בת זוג
 • מדינות ההסכמה – המדינות שלחמו במלחמת העולם הראשונה נגד מעצמות המרכז והיו לצד המנצח במלחמה
 • ההסכמה הלבבית – הכינוי להסכם שנחתם בלונדון בין צרפת לבריטניה ב-8 באפריל 1904, ודן בפתרון סכסוכים בין שתי המדינות בנוגע למספר מושבות קולוניאליות באפריקה, באסיה ובאמריקה