לדלג לתוכן

כשלי ערפול

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

כשלי ערפול הם כשלים לוגיים בהם יש ערפול ביחס למשמעות. פירוש הטיעון באופן אחד יוביל להנחה ראשית שגויה, ואילו פירוש באופן אחר יוביל להנחה משנית שגויה, ואם מנסים לפרש את שתי ההנחות כנכונות, הטיעון בכללו אינו תקף מבחינה פורמלית. דוגמה טיפוסית:

  • לכל החיפושיות שש רגלים.←ג'ון לנון הוא חיפושית.←לכן, לג'ון לנון שש רגליים.

מאחר שמיקום הכשל טמון בפירוש, לא ניתן למיין את הטיעונים הללו כטיעונים שיש בהם כשל בהנחה הראשית או במשנית ולכן הם מהווים קבוצה נפרדת.

עם כשלי הערפול ניתן למנות את הבאים: