מצפוניות

From ויקיפדיה
Jump to navigation Jump to search

בפסיכולוגיה, תכונת המצפוניות או מוכוונותאנגלית: conscientiousness) היא אחת מחמש התכונות הגדולות בפסיכולוגיה. מצפוניות מתארת את הנטייה לויסות עצמי, התמקדות במשימות ובמטרות, חשיבה לפני מעשה ודחיית סיפוקים, תוך עמידה בנורמות החברתיות והחוקים. בתחום העבודה, התכונה מתקשרת למידת אחריות, עבודה קשה וביצועים טובים[1]. התכונה נעה בין שני היבטים: היבט יזמי, המתבטא בצורך של האינדיבידואל בהישגיות ובמחויבות לעבודה והיבט מרוסן, המתבטא בזהירות, בקפדנות ובמוסריות[2].

הביטויים ההתנהגותיים של תכונת המצפוניות[edit source | edit]

כמו שאר התכונות הגדולות, גם תכונה זו מוגדרת על-פי שני קטבים מנוגדים. אדם הגבוה במימד זה יבטא מאפיינים של קפדנות, סדר, שיטתיות, יעילות, דייקנות, צייתנות, זהירות, אמינות, אחריות, יציבות ושקדנות, ויפגין מקצועיות והצלחה בתחום האקדמיה. מנגד, אדם הנמוך במימד זה יפגין מאפיינים של רשלנות, חוסר סדר, עצלנות, הססנות והוא יפעל באופן אקראי, כך שלא יתכנן את צעדיו מראש וייחשב כלא מהימן[3][4]

בספרות קיימים ממצאים מנוגדים בנוגע לתכונה: בעוד שמחקרים מצאו קשר חיובי בין התכונה לבין הבריאות הפיזית והנפשית, מחקרים אחרים חשפו כי מצפוניות יתר מקושרת לתוצאות שליליות כגון התנהגות אובססיבית-קומפולסיבית וביצוע נמוך יותר בעבודה[5].

מדידה[edit source | edit]

מדידת התכונה נעשית על ידי השאלון NEO Personality Inventory-Revised ‏(NEO-PI-R), שפותח בידי צמד החוקרים פול קוסטה ורוברט מקריי. השאלון מכיל 240 פריטים, כאשר כל מימד נמדד על ידי שישה היבטים, לכל אחת מחמש התכונות, ולכל היבט שמונה שאלות. ששת ההיבטים הינם: יכולת, סדר, צייתנות, שאיפה להישגיות, משמעת עצמית ותשומת לב.

פותחו שני שאלונים מקבילים, שאלון בדיווח עצמי (Form S) ושאלון תצפיתי (Form R). על הממלא לציין בכל אחד מ-240 הפריטים, עד כמה הפריט מתאר אותו, לפי סרגל הנע בין 5 יחידות ציון (ממסכים ביותר (5) לבין מאוד לא מסכים (1) ). השאלון תקף ולוקח כ-30 דקות למלא אותו. מתוך הצורך לשאלון קצר יותר, שני החוקרים פיתחו שאלון מקוצר NEO Five-Factor Inventory 3 ‏(NEO-FFI-3), המכיל 60 פריטים (12 פריטים לכל מימד) ומתאים למתבגרים מגיל 12 ולמבוגרים[6].

מצפוניות במחקרים[edit source | edit]

מצפוניות ונשים[edit source | edit]

במחקר אורך שבדק את הקשר בין תכונת המצפוניות לבין יחסן לעבודה של נשים לאורך 50 שנים החל מתחילת גיל ה-20 לחייהן (לפני כניסתן לעבודה) נמצא שבניגוד לגברים ולנשים צעירות יותר, תכונת המצפוניות לא ניבאה משתנים שקשורים לעבודה (כמו מעורבות, התמדה וביצועים). כך נמצא כי נטייה גבוהה לתכונת המצפוניות לא ניבאה מעורבות בקריירה בגיל 43 בהשוואה לנשים שהיו נמוכות בתכונה זו. עוד נמצא כי ביטוי  גבוה במימד זה בתחילת גיל ה-20 ניבא מחויבות גבוהה יותר של האישה לתפקידים המסורתיים באותה התקופה (סוף שנות ה-50) - תפקידי רעיה ואם, כאשר המעורבות שלהן בעבודה החלה בגילים מאוחרים יותר. בגילים אלו (גיל ה-50 לחייהן) נשים גבוהות במימד המצפוניות דירגו את העבודה כמרכיב חשוב יותר לזהות שלהן וביטאו את רצונן לעבוד זמן רב יותר מאשר נשים הנמוכות במימד זה[1].

מצפוניות וסיכון תמותה[edit source | edit]

מחקר אורך נוסף בחן את הקשר בין מאפייני האישיות, כפי שנמדדו הן בילדות והן בבגרות, לאורך כמה דורות, בין השנים 1930 עד 2000, לבין הסיכון לתמותה. במחקר אוששה החשיבות של מצפוניות כמאפיין אישיותי המנבא סיכון תמותה. האופן שבו נמצאה זיקה בין אישיות לאריכות ימים אינה פשוטה להסבר, אך מחקר אורך זה, אשר בוצע על פני 70 שנים, מספק עדויות קשיחות למדי באשר לחשיבותו של מימד האישיותי, מצפוניות. נמצא כי מצפוניות בילדות, נותרה קשורה באופן משמעותי לסיכון לתמותה, גם בקרב בוגרים, בייחוד במצבים בהם נשלטו המשתנים בריאות והתנהגות. עוד נמצא הקשר בין המאפיין האישיותי מצפוניות בקרב בוגרים לבין סיכון לתמותה, אשר הופחת באופן משמעותי כאשר גורמים התנהגותיים ופסיכולוגים נוטרלו[7].

הערות שוליים[edit source | edit]

  1. ^ 1.0 1.1 George, L. G., Helson, R., & John, O. P, The “CEO” of women's work lives: How Big Five Conscientiousness, Extraversion, and Openness predict 50 years of work experiences in a changing sociocultural context, Journal of Personality and Social Psychology 101 (4), 2011, עמ' 812–830
  2. ^ Costa Jr, P. T., McCrae, R. R., & Dye, D. A, Facet Scales for Agreeableness and Conscientiousness: A Revision of the NEO Personality Inventory, Personality and Individual Differences 12, 1991-01-01, עמ' 887–898 doi: 10.1016/0191-8869(91)90177-D
  3. ^ Costa, P. T., & McCrae, R. R, Normal personality assessment in clinical practice: The NEO Personality Inventory, Psychological assessment 4 (1), 1992, עמ' 5-13
  4. ^ כספי, א' ורוקס, ס', אישיות: תאוריה ומחקר, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2015
  5. ^ Nathan T. Carter, Li Guan, Jessica L. Maples, Rachel L. Williamson, The Downsides of Extreme Conscientiousness for Psychological Well-being: The Role of Obsessive Compulsive Tendencies, Journal of Personality 84, 2016-08-01, עמ' 510–522 doi: 10.1111/jopy.12177
  6. ^ McCrae, R. R., & Costa Jr, P. T, Brief versions of the NEO-PI-3, Journal of individual differences 28 (3), 2007, עמ' 116–128
  7. ^ Martin, L. R., Friedman, H. S., & Schwartz, J. E, Personality and mortality risk across the life span: The importance of conscientiousness as a biopsychosocial attribute, Health Psychology 26 (4), 2007, עמ' 428–436