משתמש:تسلیم

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

שלום עליכם

ויען אתם ישוע מעשים טובים רבים הראיתי אתכם מאת אבי על אי זה מן המעשים ההם תסקלני׃

ויענו היהודים אתו לאמר על מעשה טוב לא נסקל אתך כי אם על גדפך את אלהים ועל כי אדם אתה ותעש את עצמך לאלהים׃

ויען אתם ישוע הלא כתוב בתורתכם אני אמרתי אלהים אתם׃

הן קרא שם אלהים לאלה אשר היה דבר האלהים אליהם והכתוב לא יופר׃

ואיך תאמרו על אשר קדשו האב ושלחו לעולם מגדף אתה יען אמרתי בן אלהים אני׃