משתמש:Shamira

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

legi
didici
dedidici


He who has a Why, can bear almost any How
Friedrich Nietzsche


Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away
George Carlin


First things first, but not necessarily in that order
Doctor Who


There is a crack in everything
That's how the light gets in

Leonard Cohen


An education is a bit like a communicable sexual disease
It made you unsuitable for a lot of jobs and then you had the urge to pass it on

Terry Pratchett


War is not about who is right, it's about who is left
Bertrand Russell


Time is that quality of nature which keeps events from happening all at once. Lately it doesn't seem to be working
Anonymous


Error is human, but a real disaster requires a computer
Anonymous


מה חולדה זו גוררת ומנחת ואינה יודעת למי מנחת, כך כל באי עולם גוררים ומניחים ואין יודעין למי מניחין
תלמוד בבלי חולין קכז.