עיצורים מפונמים

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

עיצורים מפונמיםאנגלית: Implosive) הם עיצורים סותמים (או מחוככים) שהמעורר העיקרי שלהם הוא מעורר סדקי של יניקה ובו בזמן יכול להתאפשר גם מעורר ריאתי הגורם למפונם להיות הגה קולי. כלומר המעורר העיקרי הוא תיבת הקול הכמעט סגורה שיורדת ויוצרת זרימת אוויר אל פנים חלל הפה, ומצד שני תיתכן בו בזמן גם זרימה ריאתית רגילה שיכולה להרטיט את שפתות הקול. העיצור המפונם הנפוץ ביותר הוא הדו-שפתי.

ניתן להבחין בשלבים אחדים בהגיית העיצורים המפונמים: בשלב ראשון נסתם בסיס החיתוך, בשלב השני יורדת פיקת הגרון כך שנוצר לחץ אוויר שלילי בתוך חלל הפה מאחורי הסתימה ובשלב השלישי נפתחת הסתימה בבסיס החיתוך ומאפשרת לזרם האוויר לחדור פנימה.

אחוריים קדמיים שפתיים
ענבלי וילוני חכי כפוף בתר־
מכתשי
מכתשי שיני שיני־
שפתי
שפתי
־שיני
לשוני־
שפתי
דו־
שפתי
מפונם ʛ ʛ̥ ɠ ɠ̊ ʄ ʄ̥ ᶑ̊ ɗ̠ ɗ̠̊ ɗ ɗ̥ ɗ̪ ɗ̪̊ ɓ͆ ɓ̥͆ ɓ̪ ɓ̪̊ ɓ̼ ɓ̼̊ ɓ ɓ̥

עיצורים מפונמים[עריכת קוד מקור | עריכה]

 • עיצור ענבלי, מפונם [ʛ]
 • עיצור ענבלי, מפונם, אטום [ʛ̥]
 • עיצור וילוני, מפונם [ɠ]
 • עיצור וילוני, מפונם, אטום [ɠ̊]
 • עיצור חכי, מפונם [ʄ]
 • עיצור חכי, מפונם, אטום [ʄ̥]
 • עיצור כפוף, מפונם []
 • עיצור מכתשי, מפונם [ɗ]
 • עיצור מכתשי, מפונם, אטום [ɗ̥]
 • עיצור שיני, מפונם [ɗ̪]
 • עיצור שיני, מפונם, אטום [ɗ̪̊]
 • עיצור דו-שפתי, מפונם [ɓ]
 • עיצור דו-שפתי, מפונם, אטום [ɓ̥]


צלילי שפות העולם
עיצורים
בסיסי החיתוך אופני החיתוך
דו-שפתיים - שפתיים-שיניים - שיניים-שפתיים - לשוניים-שפתיים
שיניים - מכתשיים - בתר-מכתשיים - מכתשיים-חכיים - כפופים
חכיים - וילוניים - ענבליים - סדקיים - אפיגלוטיים - לועיים
בסיס חיתוך משני: מלועלעים - מוולנים - מחונככים - משופתתים
ריאתיים: אפיים - סותמים - חוככים - מקורבים
מקישים - רוטטים - צדיים - מחוככים
לא ריאתיים: מסודקים - מפונמים - מצוצים
תנועות
מיקום התנועות גובה התנועות
אחוריות - כמעט-אחוריות - מרכזיות - כמעט-קדמיות - קדמיות סגורות - כמעט-סגורות - חצי-סגורות - אמצעיות
חצי-פתוחות - כמעט-פתוחות - פתוחות
ראו גם: אלפבית פונטי בינלאומיפורמנט