עיצורים צדיים

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

עיצורים צדיים הם עיצורים שבמהלך הפקתם האוויר משתחרר מצד אחד או משני צדי הלשון כאשר לרוב נוצר קשר בין קצה הלשון לבין השיניים העליונות או בין הלשון למכתש, בשונה משאר העיצורים שהם מרכזיים ובהם האוויר משתחרר מעל מרכז הלשון. רוב העיצורים הצדיים הם עיצורים מקורבים מקבוצת העיצורים הנזילים, חלקם עיצורים חוככים מקבוצת העיצורים החוככים הבלתי שורקים, עיצור צדי אחד הוא עיצור מקיש מקבוצת העיצורים המקישים צדיים ועיצור צדי נוסף הוא עיצור מצוץ מקבוצת העיצורים המצוצים צדיים. כאשר מופיעים בטבלה שני עיצורים באותה משבצת, העיצור הימני קולי והשמאלי אטום.

אחוריים קדמיים
וילוני חכי כפוף מכתשי
חוכך צדי ʟ̝̊   ʟ̝ ʎ̝̊   ʎ̝   ɬ̢ ɬ   ɮ
מקורב צדי ʟ̥   ʟ ʎ̊   ʎ ɭ̊   ɭ l̥   l
מקיש צדי ʎ̯̊   ʎ̯ ɺ̠̊   ɺ̠ ɺ̊   ɺ
צדי מסודק ɬʼ
מצוץ צדי ǁ


עיצורים צדיים[עריכת קוד מקור | עריכה]

חוככים צדיים[עריכת קוד מקור | עריכה]

 • עיצור וילוני, חוכך צדי, קולי [ʟ̝]
 • עיצור וילוני, חוכך צדי, אטום [ʟ̝̊]
 • עיצור חכי, חוכך צדי, אטום [ʎ̝̊]
 • עיצור כפוף, חוכך צדי, אטום [ɬ̢]
 • עיצור מכתשי, חוכך צדי, קולי [ɮ]
 • עיצור מכתשי, חוכך צדי, אטום [ɬ]

מקורבים צדיים[עריכת קוד מקור | עריכה]

 • עיצור וילוני, מקורב צדי [ʟ]
 • עיצור חכי, מקורב צדי [ʎ]
 • עיצור כפוף, מקורב צדי [ɭ]
 • עיצור מכתשי, מקורב צדי [l]
 • עיצור מכתשי מוולן, מקורב צדי [ɫ]

מקישים צדיים[עריכת קוד מקור | עריכה]

 • עיצור וילוני, מקיש צדי [ʟ̆]
 • עיצור וילוני, מקיש צדי, אטום [ʟ̥̆]
 • עיצור חכי, מקיש צדי [ʎ̯]
 • עיצור חכי, מקיש צדי, אטום [ʎ̯̊]
 • עיצור כפוף, מקיש צדי [ɺ˞]
 • עיצור כפוף, מקיש צדי, אטום [ɺ̊˞]
 • עיצור מכתשי, מקיש צדי [ɺ]
 • עיצור מכתשי, מקיש צדי, אטום [ɺ̊]
 • עיצור שיני, מקיש צדי [ɺ̪]
 • עיצור שיני, מקיש צדי, אטום [ɺ̪̊]

מחוככים צדיים[עריכת קוד מקור | עריכה]

 • עיצור וילוני, מחוכך צדי, קולי [ɡʟ̝]
 • עיצור וילוני, מחוכך צדי, אטום [kʟ̝̊]
 • עיצור חכי, מחוכך צדי, אטום [ɟʎ̝]
 • עיצור חכי, מחוכך צדי, אטום [cʎ̝̊]
 • עיצור כפוף, מחוכך צדי, אטום [ʈɬ̢]
 • עיצור מכתשי, מחוכך צדי, קולי []
 • עיצור מכתשי, מחוכך צדי, אטום []
 • עיצור וילוני, מחוכך צדי, מסודק [ kʟ̝̊ʼ]
 • עיצור חכי, מחוכך צדי, מסודק [cʎ̝̊ʼ]
 • עיצור מכתשי, מחוכך צדי, מסודק [tɬʼ]

חוככים צדיים מסודקים[עריכת קוד מקור | עריכה]

 • עיצור וילוני, חוכך צדי, מסודק [ʟ̝̊ʼ]
 • עיצור חכי, חוכך צדי, מסודק [ʎ̝̊ʼ]
 • עיצור כפוף, חוכך צדי, מסודק [ɬ̢ʼ]
 • עיצור מכתשי, חוכך צדי, מסודק [ɬʼ]
 • עיצור שיני, חוכך צדי, מסודק [ɬ̪ʼ]

מחוככים צדיים מסודקים[עריכת קוד מקור | עריכה]

 • עיצור וילוני, מחוכך צדי, מסודק [kʟ̝̊ʼ]
 • עיצור חכי, מחוכך צדי, מסודק [cʎ̝̊ʼ]
 • עיצור כפוף, מחוכך צדי, מסודק [ʈɬ̢ʼ]
 • עיצור מכתשי, מחוכך צדי, מסודק [tɬʼ]
 • עיצור שיני, מחוכך צדי, מסודק [t̪ɬ̪ʼ]

מצוצים צדיים[עריכת קוד מקור | עריכה]

 • עיצור מכתשי, מצוץ צדי [ǁ]
 • עיצור שיני, מצוץ צדי [ǁ̪]

צדיים בעברית[עריכת קוד מקור | עריכה]


צלילי שפות העולם
עיצורים
בסיסי החיתוך אופני החיתוך
דו-שפתיים - שפתיים-שיניים - שיניים-שפתיים - לשוניים-שפתיים
שיניים - מכתשיים - בתר-מכתשיים - מכתשיים-חכיים - כפופים
חכיים - וילוניים - ענבליים - סדקיים - אפיגלוטיים - לועיים
בסיס חיתוך משני: מלועלעים - מוולנים - מחונככים - משופתתים
ריאתיים: אפיים - סותמים - חוככים - מקורבים
מקישים - רוטטים - צדיים - מחוככים
לא ריאתיים: מסודקים - מפונמים - מצוצים
תנועות
מיקום התנועות גובה התנועות
אחוריות - כמעט-אחוריות - מרכזיות - כמעט-קדמיות - קדמיות סגורות - כמעט-סגורות - חצי-סגורות - אמצעיות
חצי-פתוחות - כמעט-פתוחות - פתוחות
ראו גם: אלפבית פונטי בינלאומיפורמנט