פורטל:הספרייה הלאומית/ספר נבחר/2

From ויקיפדיה
Jump to navigation Jump to search

ספר הישר הוא ספרו של רבנו תם, מגדולי בעלי התוספות, המכיל שני חלקים: הראשון הוא חידושים לתלמוד הבבלי, והשני הוא שאלות ותשובות. הספר נכתב בשנת 1149, ונערך בידי תלמידיו של רבנו תם, ביניהם רבי אליעזר ממץ ותלמיד נוסף בשם רבי פטר. נראה כי הייתה מעורבות של תלמידי רבנו תם גם בכתיבת הספר, מהחיבור הגהות אשרי, שכותב "ופירוש רבי פטר בספר הישר".

בשנת תקע"א (1811) הספר יצא לאור בווינה מתוך כתב יד, על ידי הרב דניאל פרוסטיץ וביוזמתו של מנחם מנדל טעבין. בשנת תקנ"ח 1898) יצאה לאור בברלין מהדורה מתוקנת על ידי הרב שרגא פייש רוזנטל.