קטגוריה:יושבי ראש הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול