קטגוריה:שגיאות ציטוט: DOI

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

Check |doi= value

When CS1 citations contain |doi=, a test is done to see if the prefix portion of the DOI value contains the proper "10." registry identifier. Additionally, the |doi= value is checked to make sure that it does not contain spaces or en dashes and does not end with punctuation. Further validation of the DOI is not performed.

Check |isbn= value[עריכת קוד מקור | עריכה]

Check |isbn= value

CS1 templates that contain |isbn= are checked to ensure that the ISBN is the proper length (ten or thirteen digits), that the ISBN uses the correct optional separators (simple space or hyphen), and that the final ספרת ביקורת is correct according to the ISBN specification. Only one ISBN is allowed in this field because the whole |isbn= value is included in the citation's COinS metadata. See also en:Wikipedia:COinS. More than one ISBN, or characters that are not part of the ISBN, corrupt the COinS metadata and may also corrupt the link to Special:BookSources.

To resolve this error, ensure that the |isbn= value is correct, that only one ISBN is used, that the proper optional separators are used, and that no other text is included. Use the 13-digit ISBN when it is available. When a 10-digit ISBN is used, if the check digit is a lowercase 'x', change it to an uppercase 'X'.

  • Do not try to resolve the error by simply recalculating the check digit. The check digit is there to check whether the main part of the number is correct. If the ISBN is failing to validate, it is likely that there is a typo in the main part of the number. In this case, recalculating the check digit results in an apparently valid ISBN that leads to the wrong source (or to nowhere).
  • If you only have a 10-digit ISBN, do use the number as-is, do not try to convert it.
  • If the ISBN as printed in your source is refusing to validate, do check both the front matter and the book cover for ISBNs. It is not uncommon for the ISBN to be misprinted in the front matter but correct on the cover.
  • Do preview your edit and check that the new ISBN does now link to the correct source.

In very rare cases, publishers have released books with malformed ISBNs. If you are certain that a non-conforming ISBN truly corresponds to the published work, then you can add |ignore-isbn-error=true to the citation in order to suppress the error message. In many cases, books may have been reissued with a corrected ISBN. Use a corrected ISBN when possible.

See also ISBN.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:שגיאות ציטוט: ISBN.

Check |issn= value[עריכת קוד מקור | עריכה]

Check |issn= value

CS1 templates that contain |issn= are checked to ensure that the ISSN is the proper length (eight digits) and that the final ספרת ביקורת validates according to the ISSN specification. Only one ISSN is allowed in this field because the whole |issn= value is included in the citation's COinS metadata. See also en:Wikipedia:COinS. The ISSN is always rendered as two four-digit numbers separated with a hyphen.

To resolve this error, ensure that the |issn= value is correct, that only one ISSN is used, and that no other text is included (allowable characters are 0-9, X, and -). If the check-digit is a lowercase 'x', change it to an uppercase 'X'.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:שגיאות ציטוט: ISSN.

Check |lccn= value[עריכת קוד מקור | עריכה]

Check |lccn= value

The |lccn= parameter is the Library of Congress Control Number identifier. It is checked to ensure that the identifier is the proper length and has the correct initial digits.

LCCN is a character string 8–12 characters long. The length of the LCCN dictates the character type of the initial 1–3 characters; the rightmost eight are always digits.[1]

LCCN format description
Length Description
8 all characters are digits
9 first character is a lower case letter
10 first two characters are either both lower case letters or both digits
11 first character is a lower case letter, second and third characters are either both lower case letters or both digits
12 first two characters are both lower case letters

Further validation is not performed.

To resolve this error, ensure that the |lccn= value is correct and that there are no other letters, punctuation, or other characters.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:שגיאות ציטוט: LCCN.

Check |message-id= value[עריכת קוד מקור | עריכה]

Check |message-id= value

The |message-id= parameter holds the unique identifier associated with a netnews message.[2] The value in |message-id= is checked to make sure that it contains @ between left and right identifiers. |message-id= is also checked to make sure that the first character is not < and the last character is not >. Module:Citation/CS1 adds the uri news: to the value in |message-id=. If the value in |message-id= is wrapped in <...> characters, the link created fails.

Further validation is not performed.

To resolve this error, ensure that the |message-id= value is correct, that it contains @ and is not wrapped in <...> characters.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:שגיאות ציטוט: message-id.

Check |ol= value[עריכת קוד מקור | עריכה]

Check |ol= value

The |ol= parameter is the Open Library identifier. The identifier is one or more digits followed by a last character that is either A (authors), M (books), or W (works). Further validation is not performed.

To resolve this error, ensure that the |ol= value is correct. Do not include "OL" in the value.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:שגיאות ציטוט: OL.

Check |pmc= value[עריכת קוד מקור | עריכה]

Check |pmc= value

The |pmc= parameter is the PubMed Central identifier. PMCs are sequential numbers beginning at 1 and counting up. Module:Citation/CS1 checks the PMC identifier to make sure that the value is a number greater than zero and less than 6000000 and that the identifier contains only digits. Further validation is not performed.

To resolve this error, ensure that the |pmc= value is correct, and that there are no letters, punctuation, or other characters. Do not include "PMC" in the value.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:שגיאות ציטוט: PMC.

Check |pmid= value[עריכת קוד מקור | עריכה]

Check |pmid= value

The |pmid= parameter is the PubMed identifier. PMIDs are checked to ensure that the identifier is a simple number without punctuation or spaces with a value greater than or equal to 1 and less than or equal to 30000000. Further validation is not performed.

To resolve this error, ensure that the |pmid= value is correct. If you find something that looks like a PMID and begins with "PMC", use |pmc= instead of |pmid=.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:שגיאות ציטוט: PMID.

Check |url= scheme[עריכת קוד מקור | עריכה]

Check |url= scheme

External links in CS1 citations are made from two parts: the title (|title=, |chapter=, etc.) and the URL (|url=, |archive-url=, |chapter-url=, |lay-summary=, etc.). The |url= parameter and other URL parameters must begin with a supported URI scheme. The URI schemes http://, https:// and the protocol relative scheme // are most commonly used; irc://, ircs://, ftp://, news:, mailto: and gopher:// are also supported.

The URL field is checked to ensure it includes either a colon (:) or the double forward slash (//). Further validation is not performed.

To resolve this error, ensure that |url= and other URL parameters contain valid URLs.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:דפים עם טעויות בכתובת בתבניות ציטוט.

Deprecated month parameter[עריכת קוד מקור | עריכה]

Deprecated month parameter

Over time, some parameters have become obsolete or unnecessary. When this happens, the parameters are identified as deprecated. Editors are encouraged to use other parameters that accomplish the same purpose as those that have been deprecated.

To resolve this error, use an alternate parameter: |month= -> Incorporate into |date= along with the year.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:ציטוט עם פרמטר אסור חודש.

פרמטר |coauthors= אסור[עריכת קוד מקור | עריכה]

Deprecated coauthors parameter

במשך הזמן פרמטרים מסויימים הופכים למיושנים או ללא נחוצים. כשזה קורה, הפרמטרים מזוהים כאסורים. העורכים מתבקשים להשתמש בפרמטרים אחרים כדי להשיג את אותה המטרה.

כדי לפתור את התקלה הזאת, יש להשתמש בפרמטר אחר: |coauthor= או |coauthors= ‏←‏ |last1=‏, |first1=‏, |last2=‏, |first2=‏, וכו'; או |author1=‏, |author2=, ...

דפים עם שגיאה זו משויכים אוטומטית לקטגוריה:ציטוט עם פרמטר אסור מחברי משנה.

Deprecated chapterlink parameter[עריכת קוד מקור | עריכה]

Deprecated chapterlink parameter

Over time, some parameters have become obsolete or unnecessary. When this happens, the parameters are identified as deprecated. Editors are encouraged to use other parameters that accomplish the same purpose as those that have been deprecated.

To resolve this error, use an alternate parameter: |chapter-link= -> If appropriate, |chapter= may be wikilinked.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:ציטוט עם פרמטר אסור קישור פרק.

|coauthors= requires |author=[עריכת קוד מקור | עריכה]

|coauthors= requires |author=

|coauthor= and |coauthors= are deprecated parameters. Where they exist without accompanying |author=, |authors=, or |last=, the content of |coauthor= or |coauthors= is not displayed.

To resolve this error, use |author1=, |author2=, etc., or use |last1=, |first1=, |last2=, |first2=, etc. to individually list all authors.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:שגיאות ציטוט: מחברי משנה ללא מחבר ראשי.

|displayeditors= suggested[עריכת קוד מקור | עריכה]

|displayeditors= suggested

To resolve this error for cited sources with more than four editors, add the remaining editors to the citation or set |display-editors= to 3 or some lesser value to truncate the editor list. If there are exactly four editors, then set |display-editors= to 4 or higher to display all four editors without including "et al."

Prior to the introduction of Lua-based citations, the citation formatting templates were designed to support no more than four editors. Specifically, if four (or more) editor parameters were specified, then the template would display three editor names followed by "et al." to indicate that the list had been truncated. Some editors relied on this behavior to include the "et al." label.

The Lua-based citation templates can accommodate an arbitrarily large number of editors. The Lua-based templates can also explicitly include an "et al." label with the new |display-editors= parameter, a parameter that was not available to the old-style templates.

The old-style templates supported at most four editors. The new Lua-based templates cannot know if Wikipedia editors created citations with exactly four editors because there were only four editors or, because old-style citations were limited to four editors. This error message is reported by citations with exactly four editors but without |display-editors=. To preserve the behavior of old-style citations, Lua-based citations display "et al." in place of the fourth editor.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:דפים עם ציון עורכים בנוסח הישן: et al.

Empty citation[עריכת קוד מקור | עריכה]

Empty citation

"Empty" may mean that the CS1 citation contains no recognizable parameter identifiers. For example this citation isn't "empty" because it contains usable information:

{{cite web | http://www.foobar.com | The Foobar Bar}}

The citation is "empty" because it doesn't contain the necessary parameter identifiers (in this case |url= and |title=) that tell {{cite web}} how to use the information that the citation does contain.

"Empty" may also mean that an editor meant to use another template entirely. Perhaps the editor used {{citation}} when the intent was to use {{קישור כללי}} or {{ציטוט}}.

To resolve this error, add appropriate parameter identifiers or replace the CS1 citation with a more appropriate template.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:דפים עם ציטוט ריק.

Extra |pages= or |at=[עריכת קוד מקור | עריכה]

Extra |pages= or |at=

This error occurs when CS1 citations attempt to simultaneously use more than one of the parameters: |page=, |pages=, or |at=. Each of these parameters is meant to provide a different way of specifying the location within a larger work, of the cited content, that is, of the specific page(s) or place in a cited source that contains the information that supports the article text. Only one of these parameters is displayed in any rendered citation. According to their intended purpose, |page= should be used to specify a single page that is relevant to the cited content, |pages= should be used to specify a range or list of pages (e.g. 37–42) that are relevant, and |at= should be used to indicate a location in the larger work that is not a numbered page (e.g. "back cover"). Sometimes, editors misunderstand the meaning of |pages=, and attempt to use it to indicate the total number of pages in the resource.

When |page= is used with either or both of |pages= or |at=, only the |page= value is displayed. Similarly, when |pages= is used with |at=, only the |pages= value is displayed.

To resolve this error, remove the inappropriate parameter.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:דפים עם ציטוט הכולל הפניות סותרות למספרי עמודים.

|firstn= missing |lastn= in Authors/Editors list[עריכת קוד מקור | עריכה]

|firstn= missing |lastn= in Authors list
|firstn= missing |lastn= in Editors list

CS1 requires a |lastn= parameter for each |firstn= parameter in a citation. Author and editor lists are checked for proper last/first pairing. CS1 will emit this error message for the first mismatch it detects. If there are more last/first mismatches in a citation, subsequent mismatches are not detected.

There is no requirement that each |lastn= have a matching |firstn=.

The error message uses a sort of shorthand: |lastn= can refer to any of the legitimate |author= aliases in the authors list. Similarly, |lastn= refers to any of the |editor-last= aliases in the editors list.

To resolve this error, ensure that each |firstn= has a corresponding |lastn=.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:שגיאות ציטוט: מחבר או עורך ללא שם משפחה.

|format= requires |url=[עריכת קוד מקור | עריכה]

|format= requires |url=

|chapter-format= requires |chapter-url=

These errors occur when CS1 citations use |format= or |chapter-format= without also providing a corresponding URL for |url= or |chapter-url=, respectively. The |format= and |chapter-format= parameters are used to specify the file format of a web resource (e.g. PDF, DOC, XLS, etc.). In some cases an editor may have intended to use |type= to specify a kind of document (e.g. hard cover, paperback, pamphlet, etc.) The |format= and |chapter-format= value are always displayed.

As of 29 November 2014, |chapter-format= is a new parameter. Citations that relied on the old, somewhat odd use of |url= and |format= may need adjustment.

To resolve this error, remove |format= or |chapter-format=; define |url= or |chapter-url=; or change |format= to |type= (or to |chapter-format= if |chapter-url= is used without |url=.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:דפים עם ציטוט הכולל מבנה הכתובת וללא כתובת.

Missing |lastn= in Authors/Editors list[עריכת קוד מקור | עריכה]

Missing |lastn= in Authors list
Missing |lastn= in Editors list

So that all authors and editors are listed in a rendered citation, CS1 requires n in |lastn= (and its aliases) to increment by 1 for each author or editor. This error message is emitted when there is a 'hole' in the numbering (an author list made up of |author1= and |author3= but without |author2= for example).

The test will not detect a 'hole' that is larger than 1. It is presumed that when |authorn= and |authorn+1= are both not present, then the test has reached the end of the list.

The error message uses a sort of shorthand: |lastn= can refer to any of the legitimate |author= aliases in the authors list. Similarly, |lastn= refers to any of the |editor-last= aliases in the editors list.

To resolve this error, ensure that the numbering of the |lastn= parameters increments properly.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:שגיאות ציטוט: חסר מחבר או עורך.

Missing or empty |title=[עריכת קוד מקור | עריכה]

There are two slightly different error conditions that can arise when CS1 citations lack appropriate titles. In each case, CS1 reports this error message. The necessary resolution may vary depending on the cause of the error. The error message links to the appropriate description below.

Bare URL without a title[עריכת קוד מקור | עריכה]

Missing or empty |title=

All Lua-based CS1 citations report this error when one of the URL-containing parameters cannot be paired with an associated title. This error may also occur when |title= cannot be linked with |url= because the citation also contains a conflicting |title-link= parameter.

URL-containing parameters and associated title parameters
URL parameters Title parameters
|archive-url= |title=
|chapter-url= |chapter=, |contribution=, |entry=, |article=
|conference-url= |conference=
|contribution-url= |chapter=, |contribution=, |entry=, |article=
|transcript-url= |transcript=
|url= |title=

A unique case exists: if |pmc= has a value and |url= is omitted or empty, then |title= is linked with the same URL as the PMC.

Because URLs are ugly and generally uninformative, it is expected that editors should provide a meaningful title for each URL. In most cases this can be accomplished by using the |title= parameter.

To resolve this error, provide an appropriate title for the URL-containing parameter. In the case where |url= and |title-link= are contending for |title= you must choose which one to keep. Consider moving |url= or |title-link= to a more suitable parameter.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:דפים עם תבניות ציטוט הכוללות כתובת בלבד.

Citation without a title of any form[עריכת קוד מקור | עריכה]

Missing or empty |title=

This error occurs for CS1 citations when all of the associated title parameters are omitted or left blank. Depending on the type of citation ({{cite web}}, {{cite book}}, {{cite journal}}, etc.), the possible title parameters may include |title=, |chapter=, |article=, |journal=, |book-title=, and so forth. At least one such title parameter must be provided for each citation.

Sometimes this error occurs because an editor has used a CS1 citation as a shortened footnote when {{sfn}} or one of the {{harv}} family of templates would have been more appropriate. This error also occurs when an editor used {{citation}} but intended to use {{קישור כללי}}.

To resolve this error, provide a value for |title= or replace the CS1 citation with a more appropriate template.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:דפים עם ציטוט ללא כותרת.

Missing or empty |url=[עריכת קוד מקור | עריכה]

Missing or empty |url=

This error message is reported by {{cite web}}, {{cite podcast}}, and {{cite mailing list}} when the template parameters |url= and |archive-url= are both missing, blank or not properly entered. Note that |website= or |work= is the name of the site, not the URL.

To resolve this error, provide a value for |url= or use a more appropriate template such as {{cite book}}, {{cite journal}} or other CS1 template.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:דפים עם ציטוטים מהרשת ללא כתובת.

More than one of |param1=, |param2=, and |param3= specified[עריכת קוד מקור | עריכה]

More than one of |param1=, |param2=, and |param3= specified

This error occurs when a CS1 citation includes more than one parameter that maps to the same meaning. For example, |author=, |last=, and |last1= are all synonyms of each other, so no more than one of these parameters should ever be used in a single citation.

To resolve this error, remove or modify the redundant parameter(s).

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:דפים עם תבניות ציטוט הכוללות פרמטרים מיותרים.

Text "????" ignored[עריכת קוד מקור | עריכה]

Text "????" ignored

Unlike many Wikipedia templates, the CS1 citations do not use unnamed or positional parameters. When a citation contains text between קווים ניצבים and that text does not contain an equal sign (=), CS1 ignores the text and reports the error. This is true even when the text is the name of a valid parameter.

This error can also be caused by vertical bars that are part of URLs or titles. When vertical bars occur in URLs, replace each vertical bar with %7c. When vertical bars occur in parameter values that are not URLs, replace each vertical bar with {{!}}.

To resolve this error, remove the extraneous text, add '=', add an appropriate parameter name from the citation template you're using to complete the parameter, or properly encode vertical bars in URLs and titles.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:דפים עם תבניות ציטוט עם פרמטרים ללא שם.

|trans_chapter= requires |chapter=[עריכת קוד מקור | עריכה]

|trans_chapter= requires |chapter=

This error occurs when a CS1 citation has an English translation of a chapter title in |trans-chapter= but does not have the original-language chapter title in |chapter=.

To resolve this error, provide a value for |chapter=. Consider adding |language= if not already part of the citation.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:דפים עם תבניות ציטוט עם מושגים מתורגמים ללא מקור.

|trans_title= requires |title=[עריכת קוד מקור | עריכה]

|trans_title= requires |title=

CS1 citations report this error when the citation has an English translation of the title in |trans-title= but does not have the original-language title in |title=.

To resolve this error, provide the original language title for |title=. Consider adding |language= if not already part of the citation.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:דפים עם תבניות ציטוט עם מושגים מתורגמים ללא מקור.

Unknown parameter |xxxx= ignored (|yyyy= suggested)[עריכת קוד מקור | עריכה]

Unknown parameter |xxxx= ignored (|yyyy= suggested)

CS1 citations report this error when the name portion of a parameter's |name=value pair is not recognized as a valid name, but caused by spelling error.

With the old-style citation templates, it was possible to include information within the template that was simply ignored as unrecognized parameters. The Lua-based CS1 engine does not ignore unrecognized parameters. The purpose of the citation is to properly identify the source; not act as a repository of notes and ancillary information.

With very few exceptions, CS1 citation parameters are lower case. CS1 will report this error when the parameter's name contains uppercase letters (Xxxx, xxXx, XXXX) but the parameter's name is defined as lowercase (xxxx). Some parameters, like |isbn=, can be either lower case or upper case, but not of mixed case (|isbn= or |ISBN= but not |Isbn=). For common parameter misspellings, like |pubisher= instead of |publisher=, CS1 will suggest a valid parameter name.

To resolve this error, replace the erroneous parameter name with a correct one, possibly using the suggested name. Ensure that the parameter's name is correctly spelled and that there are no characters except spaces between the parameter's name and the leading vertical bar (|) or trailing equal sign (=). A list of valid parameters can be found by consulting en:Help:Citation Style 1 or visiting the description page of the specific template being used, such as {{cite web}}, {{cite book}}, {{cite journal}}, etc. Consider moving information associated with the unknown parameter into an appropriate parameter or to a section of the article's talk page for preservation.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:דפים עם תבניות ציטוט עם פרמטר עם שגיאות כתיב.

Unknown parameter |xxxx= ignored [עריכת קוד מקור | עריכה]

Unknown parameter |xxxx= ignored

CS1 citations report this error when the name portion of a parameter's |name=value pair is not recognized as a valid name, and as usual spelling error.

With the old-style citation templates, it was possible to include information within the template that was simply ignored as unrecognized parameters. The Lua-based CS1 engine does not ignore unrecognized parameters. The purpose of the citation is to properly identify the source; not act as a repository of notes and ancillary information.

With very few exceptions, CS1 citation parameters are lower case. CS1 will report this error when the parameter's name contains uppercase letters (Xxxx, xxXx, XXXX) but the parameter's name is defined as lowercase (xxxx). Some parameters, like |isbn=, can be either lower case or upper case, but not of mixed case (|isbn= or |ISBN= but not |Isbn=).

To resolve this error, replace the erroneous parameter name with a correct one. Ensure that the parameter's name is correctly spelled and that there are no characters except spaces between the parameter's name and the leading vertical bar (|) or trailing equal sign (=). A list of valid parameters can be found by consulting en:Help:Citation Style 1 or visiting the description page of the specific template being used, such as {{cite web}}, {{cite book}}, {{cite journal}}, etc. Consider moving information associated with the unknown parameter into an appropriate parameter or to a section of the article's talk page for preservation.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:דפים עם תבניות ציטוט עם פרמטרים ללא תמיכה.

Wikilink embedded in URL title[עריכת קוד מקור | עריכה]

Wikilink embedded in URL title

External links in a rendered citation are a combination of url-holding parameters, |url=, |chapter-url=, etc., with title-holding parameters, |title=, |chapter=, etc. Title-holding parameters may be wikilinked to another Wikipedia article but not when there is a matching url-holding parameter in the citation. When this condition occurs, the wikilink is suppressed, the wiki markup ignored, and the rendered citation links to the external site.

Some templates will also cause this error if they are part of a title-holding parameter. The error occurs when the template produces wikilinked content. For example, {{lang}} templates output a wikilinked category. Templates in url-holding parameters may also corrupt the citation's COinS metadata. As a general rule, avoid using templates in title-holding parameters unless you know that the template's affects are entirely visual.

This type of error may also occur in identifier-based templates ({{cite doi}}, etc.). When this happens, the error message is shown in the article but the error is actually located in the identifier-based citation template.

To resolve this error, remove wikilinks from title-holding parameters that are intended to be externally linked or remove the external URL, which will allow the internal wikilinks to work as expected. If wikilink-producing templates are important to the citation, move them out of the CS1 template but leave them inside the citation's ref tags. Some of the functionality provided by templates may also be available through CS1 parameters.

To resolve errors in identifier-based citation templates, the template must be edited to correct the error. Exercise caution when editing these templates because identifier-based citation templates are often used in multiple articles.

Pages with this error are automatically placed in קטגוריה:תבניות ציטוט עם בעיות בקישורים פנימיים.

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

  1. ^ "The LCCN Namespace". Network Development and MARC Standards Office. Library of Congress. נובמבר 2003. 
  2. ^ "Netnews Article Format". Internet Engineering Task Force. נובמבר 2009. 3.1.3. rfc5536. 

שגיאת ציטוט: התג <ref> בשם "archive.org" המוגדר בתוך <references> אינו נמצא בשימוש בטקסט שלפניו.

שגיאת ציטוט: התג <ref> בשם "webcitation.org" המוגדר בתוך <references> אינו נמצא בשימוש בטקסט שלפניו.


דפים בקטגוריה "שגיאות ציטוט: DOI"

קטגוריה זו כוללת את הדף הבא בלבד. (לתצוגת עץ)