תבנית:מידע חלקיק

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
{{{שם}}}
{{{שם בשפת המקור}}}
[[File:{{{תמונה}}}|220px|{{{כיתוב}}}]]
{{{כיתוב}}}
מידע כללי
הרכב {{{הרכב}}}
סטטיסטיקה {{{סטטיסטיקה}}}
קבוצת שיוך {{{קבוצת שיוך}}}
דור {{{דור}}}
אנטי-חלקיק {{{אנטי חלקיק}}}
סמל {{{סמל}}}
תכונות
מספר לפטוני {{{מספר לפטוני}}}
מספר באריוני {{{מספר באריוני}}}
מטען צבע {{{מטען צבע}}}
אינטראקציות {{{אינטראקציות}}}
הרכב קווארקים {{{קומפוזיציה}}}
אורך חיים {{{משך חיים}}}
היסטוריה
נצפה? {{{נצפה}}}
תאריך גילוי {{{תאריך גילוי}}}
מגלה {{{מגלה}}}
ניסוי {{{ניסוי}}}
מתקן {{{מתקן}}}
מוסד {{{מוסד}}}
הכרה {{{הכרה}}}
  • תבנית זו צריכה להופיע בכל ערכי החלקיקים, האלמנטריים והמורכבים. משמאל ניתן לראות את הטבלה כפי שתוצג עם כל הפרמטרים מלאים. מימין ישנו קוד התבנית הניתן להעתקה והדבקה. כל הפרמטרים הנם רשות.
  • הפרמטר מסה1 מתייחס למסה בק"ג בעוד הפרמטר מסה2 ליחידות MeV/c2.
{{מידע חלקיק
| שם = 
| שם בשפת המקור = 
| תמונה = 
| כיתוב = 
| הרכב = 
| סטטיסטיקה = 
| קבוצת שיוך = 
| דור = 
| אנטי חלקיק = 
| סמל = 
| מסה1 = 
| מסה2 = 
| מטען = 
| רדיוס = 
| ספין = 
| מספר לפטוני = 
| מספר באריוני = 
| מטען צבע = 
| אינטראקציות = 
| קומפוזיציה = 
| משך חיים = 
| נצפה = 
| תאריך גילוי = 
| מגלה = 
| ניסוי = 
| מתקן = 
| מוסד = 
| הכרה = 
}}
ניתן לסמן את הטקסט הנ"ל על ידי לחיצה על CTRL ולחיצה על לחצן עכבר שמאלי. לאחר הסימון ניתן להעתיק לזיכרון את המידע באמצעות CTRL + C ולהדביק בערך באמצעות CTRL + V.

אין תיאור.

פרמטרים של תבניות

התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בתור פסקה.

פרמטרתיאורסוגמצב
שםשם

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
שם בשפת המקורשם בשפת המקור

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
תמונהתמונה

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
כיתובכיתוב

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
הרכבהרכב

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
סטטיסטיקהסטטיסטיקה

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
קבוצת שיוךקבוצת שיוך

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
דורדור

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
אנטי חלקיקאנטי חלקיק

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
סמלסמל

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מסה1מסה1

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מסה2מסה2

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מטעןמטען

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
רדיוסרדיוס

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
ספיןספין

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מספר לפטונימספר לפטוני

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מספר באריונימספר באריוני

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מטען צבעמטען צבע

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
אינטראקציותאינטראקציות

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
קומפוזיציהקומפוזיציה

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
משך חייםמשך חיים

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
נצפהנצפה

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
תאריך גילויתאריך גילוי

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מגלהמגלה

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
ניסויניסוי

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מתקןמתקן

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מוסדמוסד

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
הכרההכרה

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש