תבנית:מקרא קווי הרכבת

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
מקרא לסמלי קוי רכבת
ערכת צבעים
רכבת נוסעים כבדה או רכבת משא רכבת קלה
בשימוש לא בשימוש מנהרה בשימוש לא בשימוש מנהרה
Head station
תחנה סופית
Station on track
תחנה עיקרית
Unknown route-map component "ACC"
תחנה מונגשת לנכים
Unknown route-map component "HSTACC"
תחנה משנית מונגשת לנכים
Unknown route-map component "pBHF"
תחנה עם שירות מאסף בלבד
Stop on track
תחנה משנית
Unknown route-map component "pHST"
תחנה משנית עם שירות מאסף בלבד
Unknown route-map component "eBHF"
תחנה שנסגרה או שמתוכננת להיפתח
Interchange on track
תחנת החלפה (עם רכבת קלה)
Unknown route-map component "INTACC"
תחנת החלפה (עם רכבת קלה) מונגשת לנכים
Unknown route-map component "eINT"
תחנת החלפה שנסגרה או שמתוכננת להיפתח על קו פעיל
Non-passenger station/depot on track
דיפו או תחנת משא
Unknown route-map component "eDST"
דיפו או תחנת משא שנסגרה או שמתוכננת להיפתח
Unknown route-map component "eABZgr" Unknown route-map component "exSTRq"
הסתעפות לקו לא פעיל
Unknown route-map component "ABZgr" Transverse track
הסתעפות
Unknown route-map component "KRZo" Transverse track
גשר מעל קו אחר
Unknown route-map component "KRZu" Transverse track
גשר מתחת לקו אחר
Flat crossing Transverse track
חציית מסילת רכבת אחרת
Junction both to and from right Unknown route-map component "STR+l"
משולש
Unknown route-map component "XBHF-R" Unknown route-map component "XBHF-L"
תחנת החלפה ברציפים שונים
Station on track + Unknown route-map component "HUBeq"
Station on track + Unknown route-map component "HUBaq"
מעבר למרכז תחבורתי
Continuation forward Straight track
קו שממשיך מעבר למפה
One way forward
קו חד סיטרי בכיוון המסומן
Unknown route-map component "LSTR"
מקוטע
Unknown route-map component "hSTRae"
על גבי ויאדוקט
Unknown route-map component "STRo"
על גבי גשר
Unknown route-map component "SKRZ-G2o"
מעל רחוב
Unknown route-map component "SKRZ-G4o"
מעל כביש
Unknown route-map component "SKRZ-Ao"
מעל כביש מהיר
Unknown route-map component "SKRZ-Bo"
מעל כביש מהיר (סימון בריטי)
Unknown route-map component "hKRZWae"
גשר מעל מים
Underbridge
מעבר מתחת לגשר
Enter and exit tunnel
מנהרה
Unknown route-map component "TUNNEL1W"
מנהרה מתחת למים
Unknown route-map component "CSTR"
חציבה
Elevated
קוו עילי
Unknown route-map component "DSTR"
סוללה
Unknown route-map component "GIPl"
פסגה
Unknown route-map component "KMW"
שינוי במרחק שעברה הרכבת, בקילומטרים או במיילים
Restricted border on track
גבול בינלאומי עם ביקורת גבולות
Unknown route-map component "STR+GRZq"
גבול ללא ביקורת גבולות
Unknown route-map component "PSL"
תחנת רכבת תפעולית
Track change
מסוט מסילות רכבת
Level crossing
מפגש מסילה־כביש
Unknown route-map component "PARKING" Station on track
תחנה עם חניון
Train travel on the ship
מעברות (כחלק מקו הרכבת)
Pier Station on track
תחנת מעבר למעבורת (עצמאי)
Airport Station on track
תחנה המשרתת נמל תעופה
Heliport Station on track
תחנה המשרתת מנחת מסוקים
Bus station Interchange on track
תחנת מעבר לאוטובוס
Unknown route-map component "BAHN" Interchange on track
תחנת מעבר לרכבת בין עירונית רגילה
Express railway Interchange on track
תחנת מעבר לרכבת מהירה
Urban railway Interchange on track
תחנת מעבר לרכבת קלה או מטרו
Aerial tramway Interchange on track
תחנת מעבר לרכבל
Funicular Interchange on track
תחנת מעבר לפוניקולר
Unknown route-map component "lDAMPF" Interchange on track
תחנת מעבר לקו מוזיאוני
Unknown route-map component "ENDEe"
סוף קו שלא בתחנה