חוק גאוס למגנטיות

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

חוק גאוס למגנטיות הוא חוק פיזיקלי העוסק במגנטיות, והוא אחת מארבע משוואות מקסוול אשר עומדות בבסיס התורה האלקטרומגנטית הקלאסית. על פי חוק זה סך השטף המגנטי דרך מעטפת סגורה שווה אפס. כלומר:

כאשר B מציין את השדה המגנטי וְ־S הוא משטח המעטפת. ניתן לומר בצורה פשוטה יותר כי אם נבחר מעטפת סגורה כלשהי "כל קווי שדה של השדה המגנטי שנכנסים אליה חייבים גם לצאת" ללא קשר או תלות בצורתה, מקומה במרחב או גודלה.

זו היא הצורה האינטגרלית לחוק והוא מופיע גם בצורה הדיפרנציאלית, , קרי הדיברגנץ של השדה המגנטי מתאפס, כלומר השדה המגנטי הוא שדה אי-דחיס (solenoidal) בכל המרחב. ניתן להגיע מצורה אחת לאחרת על ידי משפט גאוס (משפט מתמטי להבדיל מחוק פיזיקלי).

שתי הצורות לחוק שקולות לקביעה כי לא קיימים מונופולים מגנטיים.