הרשאות משתמש

בחירת משתמש  
צפייה בקבוצות המשתמשצפייה בהרשאות של המשתמש קובי כרמל (שיחה | תרומות)

חבר בקבוצה: מנטרים

חבר אוטומטית בקבוצה: משתמשים ותיקים

יומן הרשאות

  • 20:30, 6 באוגוסט 2018 ערן שיחה תרומות שינה את ההרשאות של קובי כרמל מ־עורך ממשק (זמני, עד 15:20, 3 בנובמבר 2018), עורך ממשק וגם מנטר ל־עורך ממשק (זמני, עד 15:20, 3 בנובמבר 2018) וגם מנטר (הרשאת עורך ממשק הוחלפה במפעיל ממשק)
  • 14:20, 3 באוגוסט 2018 ביקורת שיחה תרומות שינה את ההרשאות של קובי כרמל מ־עורך ממשק וגם מנטר ל־עורך ממשק (זמני, עד 15:20, 3 בנובמבר 2018), עורך ממשק וגם מנטר (לצורך איחוד עורך-מפעיל, אם יהיה בשימוש נרחיב את הטווח)
  • 23:07, 2 בספטמבר 2013 Matanya שיחה תרומות שינה את ההרשאות של קובי כרמל מ־בדוק עריכות אוטומטית וגם מנטר ל־מנטר וגם editinterface (לבקשתו, מתאים. בדוק אוטומטי עם מנטר.)
  • 19:03, 6 במאי 2013 Matanya שיחה תרומות שינה את ההרשאות של קובי כרמל מ־בדוק עריכות אוטומטית ל־בדוק עריכות אוטומטית וגם מנטר (מתאים)
  • 17:42, 2 באפריל 2013 DGtal שיחה תרומות שינה את ההרשאות של קובי כרמל מ־(כלום) ל־בדוק עריכות אוטומטית (בעקבות המלצת משתמשים)