מכפיל PEG

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

מכפיל PEG ‏(Price/Earnings to Growth) הוא היחס בין מכפיל הרווח של חברה לשיעור הצמיחה שלה.

מכפיל ה-PEG מחושב בצורה הבאה:

כאשר:

  • PE Multiple – מכפיל הרווח של החברה,
  • Expected Growth Rate – שיעור הצמיחה החזוי ברווח הנקי של החברה.

תחת הקירוב שמכפיל הרווח עומד ביחס ישר לצמיחה החזויה, השימוש במכפיל ה-PEG אמור לנטרל את השפעת הצמיחה החזויה. כלומר, לחברות הנבדלות ביניהן רק בשיעור הצמיחה יהיו מכפילי PEG זהים ומכפילי רווח שונים (החברה עם שיעור הצמיחה החזויה הגבוה יותר תהיה בעלת מכפיל רווח גבוה יותר).

דוגמה מספרית[עריכת קוד מקור | עריכה]

בהינתן שתי חברות, שלשתיהן יחס PR של 0.5 ומחיר הון עצמי בגובה 20%. שיעור הצמיחה החזוי של אחת מהן הוא 5% ושל השנייה 15%. מכפילי הרווח שלהן שונים משמעותית:

  • בחברה הראשונה:
  • ובחברה השנייה:

לעומת זאת, מכפילי ה-PEG:

  • בחברה הראשונה:
  • ובחברה השנייה:

בשל העובדה שלא מתקיים יחס ליניארי לחלוטין בין מכפיל הרווח לשיעור הצמיחה, מכפילי ה-PEG שקיבלנו אינם זהים, אך הם עדיין מבטאים דמיון רב בין שתי החברות שנבדקו, כצפוי.

הגורמים המשפיעים על מכפיל ה-PEG[עריכת קוד מקור | עריכה]

פיתוח המשוואה המגדירה את מכפיל ה-PEG יביא אותנו לפירוק שלו לפי המשוואה הבאה:

בגלל המבנה המיוחד של מכפיל ה-PEG, הוא נחשב למכפיל הרגיש ביותר לרמת ההשקעות הצפויה. חברה שצריכה להשקיע בחזרה חלק גדול מרווחיה כדי לשמר את הצמיחה שלה (צמיחה "יקרה") תהיה בהתאמה בעלת PEG נמוך יותר. אפשר לראות זאת בגרף הבא, אשר מציג את ההשפעה של עלייה בשיעור ההשקעות הנדרש (1 פחות יחס החלוקה), על שלושת המכפילים המוכרים: מכפיל הרווח, מכפיל ההון ומכפיל ה-PEG.[1] כפי שניתן לראות, עלייה בשיעור ההשקעה משפיעה לרעה כל המכפילים, אך על מכפיל ה-PEG יותר מכולם.

PEG graph

מספר הערות ביישום[עריכת קוד מקור | עריכה]

  • השיטה מניחה קשר ליניארי בין שיעור הצמיחה החזוי למכפיל הרווח, הנחה שאיננה נכונה. עדיין, ניתוח חברה באמצעות מכפיל ה-PEG יכול להיות מבוא לניתוח מעמיק יותר.
  • שיעור הצמיחה בו משתמשים הוא שיעור הצמיחה החזוי לרווח הנקי, לא לנתון תפעולי מסוג כלשהו (כמו למשל מכירות או רווח תפעולי). מכפילים הוניים ומכפיל ה-PEG ביניהם, מתייחס לרווח שנוצר אשר רק לבעלי המניות (בעלי ההון העצמי) יש זכויות עליו.
  • אין להציב במונה את מכפיל הרווח החזוי (שווי השוק חלקי הרווח החזוי) כיוון שהצמיחה בשנה הבאה כבר מגולמת בשיעור הצמיחה שנציב במכנה.

ראו גם[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

  1. ^ מקור: שימוש במכפילים, המדריך להערכת שווי חברות