מכפיל הון

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

מכפיל הון (price-to-book ratio) הוא יחס פיננסי המחושב על ידי חלוקת שווי השוק הנוכחי של חברה בשווי בספרים של ההון העצמי שלה, או במשוואה:

הון עצמי הוא מונח חשבונאי המציין את חלק החברה המוחזק בידי בעלי המניות, או במילים אחרות, סך הנכסים של החברה פחות סך ההתחייבויות שלה.

ניתן לצפות שמכפיל זה תמיד יהיה גדול מ-1 כיוון שמחיר השוק של החברה מגלם בתוכו שפע הזדמנויות ותזרימי מזומנים שהחברה עתידה להפיק. במרבית המקרים זהו אכן המצב, אולם המשבר הפיננסי שפרץ בשלהי שנת 2008 הדגים כי לעיתים מכפיל הון נמוך יכול לנבוע משתי סיבות. האחת, ציפיות לביצועים נחותים בעתיד, והשנייה, הפחתות צפויות בשווי הנכסים שבמאזן החברה. כאשר מכפיל ההון שווה ל-1, מחיר החברה בשוק שווה להון העצמי שלה. כאשר חברה נסחרת במכפיל הון נמוך מ-1, לכאורה משתלם לפרק את החברה – לקנות אותה במחיר השוק, למכור את נכסיה ולהחזיר את הלוואותיה, דבר שאמור להשאיר את הבעלים עם ההון העצמי, הגבוה מהמחיר בו נקנתה.

מכפיל ההון ורגישותו לתשואה על ההון העצמי[עריכת קוד מקור | עריכה]

הגורמים המשפיעים על מכפיל ההון ניתנים לזיהוי דרך משוואת החישוב שלו:

מהמשוואה ניתן לראות כי הגורמים המשפיעים על מכפיל ההון של חברה הם הבאים:

  • היחס בין רווחי החברה למה שהיא מחלקת מתוכם בפועל – PR.
  • שיעור הצמיחה החזוי לחברה מעתה ועד אינסוף – g.
  • הסיכון של החברה כפי שתופסים אותו בעלי המניות שלה –
  • התשואה על ההון העצמי של החברה – ROE.

בענפים בהם הפעילות סובבת סביב ההון העצמי, כמו בנקאות או ביטוח, מכפילי ההון הם המכפילים הנפוצים ביותר לשימוש, והסיבה לכך היא הרגישות הרבה שלהם לתשואה על ההון העצמי. התרשים הבא מציג את מכפיל ההון והתשואה על ההון העצמי של חמשת הבנקים הגדולים בישראל, נכון לשנת 2010:[1]

PBV Multiple

כפי שניתן לראות, ישנה קורלציה גבוהה בין מכפיל ההון של כל בנק והתשואה שהוא משיג בפועל על ההון העצמי שלו. כלומר, התשואה על ההון העצמי היא אולי לא הגורם היחיד שמשפיע על מכפיל ההון, אך היא לבטח החשוב ביותר מביניהם.

הסטטיסטיקה בישראל[עריכת קוד מקור | עריכה]

התרשים הבא מציג את התפלגות מכפיל ההון בישראל נכון לשנת 2010:

PBV statistics for the Israeli market, as of 2010

כל המדגם ללא תצפיות שליליות ללא תצפיות שליליות וללא מכפילים גבוהים מ-15
גודל המדגם 526 488 473
ממוצע 2.4 3.4 1.7
חציון 1 1/1 1.1
מקסימום 289.4 289.4 14.2
מינימום -124.4 0.1 0.1

כמו עם מכפילי הרווח, הפערים שבין מכפילי ההון הממוצעים בשלוש הקבוצות המוצגות בטבלה מדגישה את הצורך שבבחירת קבוצת השוואה איכותית לצורכי הערכת שווי של החברה אותה אנו מעריכים, קבוצה בה סטיית התקן של המכפיל קטנה יותר. במקרים בהם קיימת שונות גבוהה בקרב התצפיות נעדיף להשתמש במכפיל החציוני כיוון שהוא רגיש הרבה פחות לתצפיות קיצוניות בגודלן.

ראו גם[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

  1. ^ מקור: שימוש במכפילים, המדריך להערכת שווי חברות