איבר חונך

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

איבר חונך או מנגנון זרימת האוויר מתייחס לאיבר המווסת את זרם האוויר בגוף האדם על ידי תנועתו וכיוון זרימתו, כדרך ליצירת העיצורים. קיימים שלושה איברים המווסתים את זרם האוויר ושני כיוונים לזרימתו. רוב העיצורים מופקים במנגנון ריאתי מחוצן.

  • מנגנון ריאתי מחוצן (Pulmonic egressive) הוא מנגנון המווסת את זרימת האוויר החוצה באמצעות תנועת הסרעפת העולה כלפי מעלה כשהיא מפעילה לחץ חיובי על בית החזה וגורמת להתכווצות הריאות ולשחרור האוויר החוצה דרך חלל הפה או האף. העיצורים ברוב השפות מופקים על ידי שימוש במנגנון זרימת אוויר זה.

ישנם עוד חמישה מנגנוני זרימת אוויר אפשריים:

  • מנגנון גרוני מחוצן (Glottalic egressive) הוא מנגנון המווסת את זרימת האוויר החוצה באמצעות תנועת פיקת הגרון העולה כלפי מעלה כשהיא מפעילה לחץ חיובי בחלל הפה מאחורי מקום חסימת זרם האוויר וגורמת לשחרור האוויר החוצה דרך חלל הפה או האף. העיצורים המסודקים מופקים על ידי שימוש במנגנון זרימת אוויר זה.
  • מנגנון גרוני מפונם (Glottalic ingressive) הוא מנגנון המווסת את זרימת האוויר פנימה באמצעות תנועת פיקת הגרון היורדת כלפי מטה כשהיא יוצרת לחץ אוויר שלילי בחלל הפה מאחורי מקום חסימת זרם האוויר וגורמת לשאיפת האוויר פנימה לתוכה. העיצורים המפונמים מופקים על ידי שימוש במנגנון זרימת אוויר זה.
  • מנגנון וילוני מפונם (Velaric ingressive) הוא מנגנון המווסת את זרימת האוויר פנימה באמצעות תנועת הווילון היורד כלפי מטה כשהיא יוצרת לחץ אוויר שלילי בחלל הפה מאחורי מקום חסימת זרם האוויר וגורמת לשאיפת האוויר פנימה לתוכו. העיצורים המצוצים מופקים על ידי שימוש במנגנון זרימת אוויר זה.

ישנם שני מנגנונים אפשריים נוספים שאינם מוכרים משום שפה טבעית בעולם אלא רק משפה אחת שנקראת שפת הדאמין והיא כנראה מתוכננת:

  • מנגנון ריאתי מפונם הוא מנגנון המווסת את זרימת האוויר פנימה באמצעות תנועת הסרעפת היורדת כלפי מטה כשהיא מפעילה לחץ שלילי על בית החזה וגורמת להתרחבות הריאות ושאיפת האוויר פנימה לתוכן.
  • מנגנון וילוני מחוצן הוא מנגנון המווסת את זרימת האוויר החוצה באמצעות תנועת הווילון העולה כלפי מעלה כשהיא יוצרת לחץ אוויר חיובי בחלל הפה מאחורי מקום חסימת זרם האוויר וגורמת לשחרור האוויר החוצה דרך חלל הפה או האף.
צלילי שפות העולם
עיצורים
בסיסי החיתוך אופני החיתוך
דו־שפתיים - שפתיים־שיניים - שיניים־שפתיים - לשוניים־שפתיים
שיניים - מכתשיים - בתר־מכתשיים - מכתשיים־חיכיים - כפופים
חיכיים - וילוניים - ענבליים - סדקיים - כיסוי־גרוניים - לועיים
בסיס חיתוך משני: מלועלעים - מוולנים - מחונככים - משופתתים
ריאתיים: אפיים - סותמים - חוככים - מקורבים
מקישים - רוטטים - צידיים - מחוככים
לא ריאתיים: מסודקים - מפונמים - מצוצים
תנועות
מיקום התנועות גובה התנועות
אחוריות - כמעט־אחוריות - מרכזיות - כמעט־קדמיות - קדמיות סגורות - כמעט־סגורות - חצי־סגורות - אמצעיות
חצי־פתוחות - כמעט־פתוחות - פתוחות
ראו גם: אלפבית פונטי בין־לאומי - פורמנט