משתמש:אלינור שלו/טיוטה

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית


כשירות גלובלית

כשירות גלובלית היא היכולת והניסיון להבין ולפעול בנושאים בעלי חשיבות בתהליך הגלובליזציה מושג זה כולל את היכולת לחקור עולם מעבר לסביבה המיידית של האדם החוקר, להכיר בשונות של נקודות מבטו ושל האחר, לתקשר רעיונות באופן מיטבי לקהלים שונים, ולתרגמם לפעולה שיוצרת שינוי ושיפור.

כשירות גלובלית הינו מושג שמתפתח בשנים האחרונות במדינות המפותחות, ושם דגש על פיתוח כישורי למידה של המאה ה- 21 בדרך של הסתכלות עולמית ולא מקומית. היעד של מבחני פיזה בנושא כשירות גלובלית הוא הרחבת החינוך מעבר לידע ולמיומנויות באמצעות למידה ליברלית, יישומית וחוויתית.

נושא האזרחות הגלובלית במערכת החינוך, שמתבסס על דוח אונסקו, צמח ממטרות שהועלו מתכנית פיתוח בר קיימא,  אשר נוסחו באו"ם בשנת 2015. מדינות ה- OECD הן הגוף המבצע של תוכניות אלו, ולו יכולת ההשפעה בכל הנוגע בהטמעת מדיניות חינוכית ניאו ליברלית.

SDG4הוא יעד העוסק בחינוך איכותי ונגיש באמצעות מתן הזדמנויות למידה כוללניות, ומכיל בתוכו 17 יעדים עיקריים לרכישת ידע ומיומנויות  בסביבת למידה, במטרה לקדם את רמת החיים ועתיד התלמיד, ולשפר תפיסה גלובלית עבור קהילה לוקלית. היעד שמעגן בתוכו את נושא האזרחות הגלובלית הינו 4.7 SDG אשר נמדד באמצעות אינדקטורים מוגדרים ומותאמים למדינות המפותחות, שתוכננו ליישום במסגרת פרויקט חינוך 2030 בישראל.  

החברה האנושית  של המאה ה- 21 מציבה אתגרים גלובליים שמצריכים שיתוף פעולה עולמי בסוגיות כמו התחממות עולמית, עוני, רעב, רב תרבותיות ועוד. תמהיל הידע, המיומנות הגישות והערכים מבוססים על מערכת חינוך מקומית המעודדת גישות של כבוד לזכויות אדם, צדק ושיוויון חברתי, התייחסות מגדרית, וקיימות.

ההון האנושי הוא מרכיב עיקרי בתהליך ההתפתחות הכלכלית של מדינות העולם, כאשר כשירות גלובלית היא אלמנט עיקרי ביכולת זו. כל זה מתרחש בעולם המתאפיין בתנודתיות, אי ודאות, מורכבות ועמימות (VUCA - Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity)  בשילוב דיגיטציה.

מדד כשירות גלובלית תלוי בצורך לוקלי המתייחס למיומנויות ויכולות לא קוגנטיביות, אשר יצרו מונח נחוץ אך לא מגובש. ראשית, יש לזהות בעיה, לנסח שאלה ולהבהיר את המשמעות העולמית כשאלה מחקרית. בתהליך המדידה יש ליצור פעילויות מעשירות ולשים דגש על מיומנויות ניהול עצמי של התלמיד בתוך בית הספר ובסביבתו. גלובליזציה.