פיקדון ריבית יומי

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
(הופנה מהדף פח"ק)

פיקדון ריבית יומיראשי תיבות: פר"י) או פיקדון חוזר קרדיטורי (פח"ק), מאפשר להפקיד כספים ולמשוך כל סכום בכל יום עסקים בתנאי שסכום הקרן הנותר לא יפחת מסכום המינימום שנקבע על ידי הבנק.

שם הפיקדון שונה בבנקים השונים. פר"י בבנקים העושים שימוש במערכת המחשוב של בנק הפועלים. פח"ק באלו העושים שימוש במערכת המחשוב של בנק דיסקונט, בנק הבינלאומי, בנק מזרחי-טפחות, בנק ירושלים ובנק ישראל, ו"פדיום" (פדיון יומי) באלו העושים שימוש במערכת המחשוב של בנק לאומי. מכונה גם כ"תעודת פיקדון סחירה" ("תפ"ס").

הריבית של הפיקדון[עריכת קוד מקור | עריכה]

הריבית של הפיקדון נקובה על פי שיעורה השנתי, ומחושבת בשיטת ריבית דריבית יומית. הריבית הנקובה לפיקדון יכולה להשתנות בכל יום ויום לפי שיקולי הבנק.
לכן, למעשה ניתן להגדיר את הפיקדון היומי כנושא ריבית קבועה - כמו כל פיקדון אחר בריבית קבועה, גם כאן שיעור הריבית קבוע ומובטח עד תחנת היציאה, הלא היא יום העסקים הבא.

מועד תשלום הריבית הוא מדי יום - הריבית נצברת ליתרת הקרן ומחושבת מחדש כחלק מהקרן ביום העסקים הבא. עם זאת, בעת משיכת הפיקדון או חלקו, ייגבה מס על הריבית.

סכום השקעה מינימלי המקובל בארץ הוא 50 ש"ח, והמסים הנגבים על פיקדון רב יומי הם 15% על הרווחים הנומינליים. הפיקדון (לרבות הריבית) יפרע אך ורק לאותו חשבון בנק בו מתנהלת קרן הפיקדון.

שירות פיקדון אוטומטי[עריכת קוד מקור | עריכה]

פיקדון יומי אוטומטי זהו שירות המאפשר ביצוע קניה ומכירה של הפיקדון באופן אוטומטי על פי היתרה הקיימת בחשבון השוטף בסוף יום העסקים במהלך עיבוד הנתונים הלילי המבוצע במערכות המחשוב של הבנק. סכומי הקנייה והמכירה לוקחים בחשבון תיקונים עם ערך יום אחורה. פעולות הקנייה והמכירה מתבצעות על פי סכומי החובה והזכות בחשבון השוטף ואינם מתחשבים בקיום או אי קיום מסגרת אשראי.

מאפייני עסקה בפיקדונות[עריכת קוד מקור | עריכה]

מערך התפעול של הפיקדונות מתבסס על פעולות ברמת העסקה. עסקה היא פיקדון על מכלול מאפייניו אותם הגדיר הלקוח בעת ביצוע ההפקדה. חלק ממאפייני העסקה אינם ניתנים לשינוי יזום עד לפרעון או חידוש הפיקדון והם:

 • סוג הריבית.
 • תקופת הפיקדון.
 • אופן חישוב הריבית.
 • תוספת או הפחתה לשער בסיס.

מאפיינים אחרים ניתנים לשינוי בהתאם לסוג הפיקדון:

 • שיעור הריבית.
 • אופן זיכוי הריבית.
 • חידוש או אי חידוש.
 • הזרמת פטור מלא מניכוי מס הכנסה.
 • תנאי עיקול.
 • שינוי, הפסקה או חידוש של הוראת קבע.

הריבית בפיקדון יומי[עריכת קוד מקור | עריכה]

הריבית היא ריבית בשיעור שנתי נומינלי הנקבע במעמד ההפקדה, והוא בתוקף עד לשינוי. הריבית מותאמת ליתרה בחשבון של הלקוח על פי התעריפון שבתוקף ליום שינוי היתרה. שינוי מתבצע על ידי צרוף סכום הריבית לקרן בניכוי מס הכנסה. השינוי נעשה בגין שינוי סכום או שינוי טבלאות הבנק.

הבנק יכול ורשאי לשנות בכל עת ובכל זמן את שיעורי הריבית שנקבעו בעת ההפקדה על ידי הודעה על לוח התעריפים בסניף או על ידי הודעה ללקוח. הריבית משתנה הנקבעת כמרווח קבוע משיעור ריבית החובה הבסיסית "פריים" שגובה הבנק. המרווח נקבע במועד ההפקדה ואינו משתנה עד ליום פרעון או חידוש הפיקדון. המרווח נקבע בכל תחנה בהתאם לטבלת הריבית של הבנק. לעיתים מאושרת ריבית חריגה, בהתאם לנוהלי הבנק, לרוב תחת התמקחות מצד הלקוח.

אופן זיכוי הריבית[עריכת קוד מקור | עריכה]

ישנן כמה אפשרויות לאופן בו הריבית תזוכה:

 • ריבית וקרן נפרעות לחשבון השוטף של הלקוח.
 • ריבית שתפרע לחשבון עובר ושב בתום תקופת הפיקדון.
 • בעת זיכוי הריבית מנוכה מס הכנסה במקור בהתאם לחוק מחשבון השוטף של הלקוח.

חידוש הפיקדון היומי[עריכת קוד מקור | עריכה]

במקרה שלקוח הפסיק את הפיקדון ומעוניין לחדשו במעמד ההפקדה ניתן לתת הוראה לחידוש הפיקדון באופן אוטומטי על ידי המחשב. הוראת החידוש תתבצע לפי אותם תנאים שנקבעו לפיקדון בתקופת ההפקדה הראשונה. למעט הריבית אשר תהיה בכל תקופה, בהתאם להסכם ספציפי או מפורט בטבלת שיעורי הריבית ביום החידוש.

ראו גם[עריכת קוד מקור | עריכה]