תא/5000

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
תשריט תוכנית המתאר

תוכנית המתאר תא/5000 היא תוכנית מתאר מקומית כוללנית החלה על כל שטחה המוניציפלי של העיר תל אביב ומטרתה להתוות את מדיניות התכנון העירונית של העיר לטווח הארוך. התכנית קודמה על ידי היחידה לתכנון אסטרטגי ואגף תכנון העיר, בראשות מהנדס העיר, במינהל ההנדסה של עיריית תל אביב-יפו, בשיתוף הציבור ובסיוע אנשי מקצוע ומומחים בתחומים שונים. התכנית פורסמה למתן תוקף ביוני 2016. התכנית קובעת את אופן פיתוח הקרקע בתל אביב בדגש על אילו אזורים בעיר ייועדו למגורים, לתעסוקה, למסחר, לשימושים ציבוריים או ליעודי קרקע אחרים. התוכנית מתווה אילו אזורים בעיר ראוי לשמר ואילו אזורים ראוי לפתח, מהן ההוראות וההנחיות בהיבטים תחבורתיים, סביבתיים והיבטים רבים נוספים בעלי השפעה על הפיתוח הפיזי של העיר. תוכנית המתאר קובעת הוראות כלליות אשר ינחו את הכנתן של תוכניות מתאר מקומיות חלקיות ותוכניות מפורטות חדשות, ומציגה את היקף האוכלוסייה הצפוי ואת יעדי המועסקים לשנת היעד של התכנית – 2025.

תוכנית מתאר מקומית כוללנית[עריכת קוד מקור | עריכה]

תא/5000 היא תוכנית מתאר מקומית כוללנית, מסמך המעגן את המדיניות התכנונית העירונית בשלל נושאים שלהם אספקט פיסי, כגון: אופי הבינוי, ייעודי הקרקע (מגורים, תעסוקה, מסחר וכדומה), שטחים פתוחים, מוסדות ציבור, תחבורה, תשתיות ועוד. מרגע אישורה יש לה מעמד סטטוטורי, כלומר חוקי, והעירייה מחויבת לפעול לפיה. אין משמעות הדבר שלא ניתן לשנותה, אולם הליך שינויה מחייב אישור השינוי בוועדה המחוזית. תוכנית מתאר מקומית כוללנית חלה על העיר כולה, וקנה המידה בו היא נערכת ואליו היא מתייחסת הוא קנה מידה עירוני. היא אינה מכילה מידע ברמת פירוט של מגרש בודד.

מטרות התוכנית[עריכת קוד מקור | עריכה]

תוכנית תא/5000 מאפשרת ראייה תכנונית כוללת לתל אביב שממנה ניתן לגזור תכנון ארוך טווח מחד, ותכנון מפורט לאזורים השונים מאידך. לא פחות חשוב מכך, היא מאפשרת שקיפות בהצגת מדיניות התכנון העירונית, ונותנת בידי כל יזם פוטנציאלי כלים להבין את מרחב האפשרויות התכנוני הרלוונטי לשטח שלו. מאחר שהמדינה מעודדת רשויות מקומיות להכין תוכנית מתאר למרחב התכנון שלהן, ומגדילה את העצמאות התכנונית של רשויות בעלות תוכנית מתאר מאושרת, בחרה תל אביב בעשור השני של המאה ה-21 לעבוד על תוכנית מתאר שכזו ותא/5000 היא תוצר מאמציה של העירייה לעשות כן.

כלים המוצגים בתא/5000[עריכת קוד מקור | עריכה]

להלן כמה מהכלים העיקריים שבעזרתם מתווה תא/5000 את המדיניות העירונית:

  • קביעת ייעודים ושימושים בקרקע – תוכנית המתאר קובעת את ייעודי הקרקע ברחבי העיר: היא מסמנת את אזורי המגורים, התעסוקה, השטחים הפתוחים וכן הלאה. ביכולתה גם לקבוע היכן ניתן לשלב בין ייעודי הקרקע השונים ובאיזה אופן.
  • קביעת הנחיות בינוי ועיצוב - התכנית מנחה מה הוא גובה הבינוי האפשרי, ולעיתים גם נותנת הנחיות נוספות לגבי מרקם הבינוי של העיר.
  • קביעת איסורים ומגבלות – התכנית קובעת איסורים ומגבלות ביחס לנושאים שונים, למשל בכל הנוגע לבינוי בשטחים פתוחים, לתוספת בינוי באזורים לשימור או לשימושים בקרקע שיכולים לגרום מטרד או לדחוק את הייעוד המרכזי.
  • הגדלת מרחב האפשרויות – לגבי אזורים מסוימים מאפשרת התכנית תוספת בנייה, בנייה חדשה או מאפשרת ייעודי קרקע נוספים שיתקיימו בכפיפה אחת עם אלו הקיימים.

מבנה התוכנית[עריכת קוד מקור | עריכה]

לתוכנית המתאר שני מסמכים מרכזיים: מסמך הוראות כתובות ("תקנון") - המפרט את ההנחיות השונות המתאימות לכל ייעוד קרקע ולכל אזור, הכולל סימונים על גבי מפה (תשריט) - הקובע את ייעודי הקרקע ברחבי העיר. מסמך ההוראות הכתובות מתייחס בנוסף לשימושים המותרים בקרקע גם לנושאי עיצוב עירוני, איכות סביבה, תחבורה ועוד. פרט לשני מסמכים אלה קיימים נספחים נוספים ובהם נספח עיצוב המפרט את הגובה המותר לבניה והנחיות לגבי שימור באזורים השונים בעיר ונספח תחבורה המפרט את מערכת הדרכים, המחלפים, החניונים ומרכיבי התחבורה האחרים. תא/5000 מתווה מדיניות כללית שלאורה יבחנו התוכניות המפורטות שיקודמו בעיר מיום אישורה. תוכנית מתאר מקומית כוללנית אינה יכולה לאפשר הוצאת היתרים לבנייה מכוחה. גם במקרים בהם ממליצה תוכנית המתאר להוסיף בינוי במקום מסוים – הרי שטרם הוצאת היתר בנייה יש תחילה לאשר תוכנית בניין עיר מקומית בעלת הוראות מפורטות לבנייה, ורק מכוחה של התכנית המפורטת ניתן יהיה להוציא היתר בנייה.

יישום התוכנית[עריכת קוד מקור | עריכה]

תוכנית המתאר מגדירה את מרחב האפשרויות התכנוניות ומשמשת בידי העירייה אבן בוחן לבחינת יוזמות תכנוניות חדשות. יחד עם זאת, לרב אין היא קובעת לוחות זמנים או גורם אחראי למימוש. המנגנון המביא בסופו של דבר ליישום התכנית הוא מנגנון השוק: יזמים יבחנו את האפשרויות החדשות שמציעה תוכנית המתאר ויממשו אותן ככל שימצאו שהן כדאיות. ישנם תחומים בהם העירייה עצמה פועלת למימוש החזון התכנוני המובע בתוכנית המתאר, בעיקר בכל הנוגע לשטחים הציבוריים או למטרות ציבוריות אחרות. משכך, לא ניתן לצפות לראות שינוי מידי עם אישורה של תוכנית המתאר. תוכנית המתאר מתווה שדה אפשרויות, ומידת הניצול של מרחב האפשרויות נתונה בידי גורמים רבים. כמו כן, על מנת לבנות על פי התכנית יש ראשית לאשר תוכנית מקומית בעלת הוראות מפורטות, ולאחר מכן להוציא היתר בנייה. שנת היעד של תוכנית תא/5000, בה מצופה שאותותיה יראו בשטח, היא 2025. עם זאת, תוכנית המתאר יכולה לגרום לשינוי מיידי במדיניות התכנונית ובהמרצת תהליכים כגון התחדשות עירונית.

ראו גם[עריכת קוד מקור | עריכה]

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]