גן זורם

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

גן זורם הוא גן ילדים, שהתפיסה שבבסיסו מתנגדת למסגרת הגן המובנה. על פי עקרונות ה"גן הזורם", יש לתת לילד את האפשרות לבחור ולפעול בצורה חופשית, תחת הדרכה כוללת של הגננת, זאת בניגוד למערכת המוכנה מראש בה פועל הילד בגן המובנה, המוכתבת על ידי הגננת.

חופש הבחירה של הילד בגן הזורם מתבטא הן בסוג הפעילות בה הוא בוחר והן בזמן שהוא בוחר להקדיש לה. סדר היום בגן הזורם בנוי סביב מסגרת קבועה, בתוכה חופשיים הילדים לבחור את פעילויותיהם - וזאת לצד פעילויות מונחות כגון מפגשים סביב נושא נלמד, וכן, בגנים דתיים, תפילה וברכת המזון.

היסטוריה[עריכת קוד מקור | עריכה]

שיטה זו היא פרי פיתוח של גדעון לוין, תאורטיקן ומרצה בתחום החינוך בגיל הרך. גדעון לוין היה אחד הבודדים שגיבש ופיתח תפיסה חינוכית שלמה לילדים בגיל הרך. תפיסתו התמקדה בפעילות הילד וסימנה חדשנות ביחס למהות הגן. לוין לימד להבחין בחוקיות ובעקרונות של פעילות הילד וגיבש את כל הרעיונות לקידום פעילות זו.

השיטה פותחה מבחינה תאורטית ומעשית בשנים בהן עבד גדעון לוין בסמינר אורנים. לוין הקים את המרכז ללימוד פעילות הילד באורנים ב-1975. במרכז ללימוד פעילויות הילד גיבש לוין גישה ייחודית שקרא לה בתחילה "זרימה חופשית", בהמשך "זרימת פעילות", ולבסוף תורת "גן אחר". הגן הניסיוני, שבו יישם הלכה למעשה את רעיונותיו ובו הוכשרו הגננות שלמדו באורנים, שכן בחלקו המזרחי של בית 42 הפונה אל אולם הספורט.

עקרונות השיטה[עריכת קוד מקור | עריכה]

עקרונות "הגן הזורם":

  • פעילות הילדים מורכבת ממספר רכיבים: משחק, עבודה, למידה, ויצירה. בכל פעילות נמצאים כל ארבעת המרכיבים:
    • המשחק: ערכו בעצם התרחשותו, מהותו בהנאה ובהיעדרה המשחק נפסק, הוא חופשי ואינו זקוק לתוצאות או לתוצר.
    • העבודה: כרוכה במאמץ, ההנאה שהיא גורמת אינה בעצם התרחשותה אלא בתוצר ובתוצאה.
    • הלמידה: יש בה גם מאמץ וגם הנאה, יש בה תוצר הידע והיא משכללת את מערכת התגובות של הילד כלפי סביבתו.
    • היצירה: מכוונת אל תוצר והתוצאה והיא משתמשת בדמיון ובמקוריות של המפעיל אותה.
    • בכל פעילות יש את 4 המרכיבים המוזכרים לעיל, אך אצל כל ילד המינון של כל מרכיב הוא שונה.
  • שוויון ערך הפעילויות. עיקרון זה אומר שכל הפעילויות שהוזכרו לעיל הן חשובות במידה שווה. ישנם מחנכים הטוענים ש"ציור תורם ליצירה" ואילו בניה בקוביות "תורמת לערכי עבודה". על פי עקרונות "גן אחר" ציור תורם גם לחשיבה ולעבודה כפי שבניה תורמת לפיתוח החשיבה והיצירה. ההשפעה הכללית וייחודית של כל פעילות נקבעת על ידי שני נתונים:
    • העדפות של כל ילד.
    • מעורבותה הפעילה של המחנכת ותגובותיה לכל פעילות שמתרחשת בכיתתה ובחצרה.
  • עקרון מיוחד בגן הזורם הוא ההתייחסות לנושא הסעודה: הארוחה מוגשת במשך כל זמן המשחק הלימודי, והילד המשחק חופשי לגשת לשולחן בכל עת, על פי בחירתו.
  • דקדוק של פעילות. כשם שבשפה קיים דקדוק שהוא למעשה הכללים המסדירים צירופי אותיות למילים וחיבור מילים למשפטים, כך גם קיים דקדוק של פעילות המחבר את פרטי הפעילות לשלמויות.
  • מבנה הפעילות הוא אוניברסלי וקבוע. כל פעילות חומרית, רוחנית וחברתית מצרפת פרטים לשלמויות חדשות ההולכות ונעשות מורכבות יותר ויותר. כל שלמות מקבלת משמעות אשר יכולה להיות אישית, או חברתית, סמלית או ממשית.
  • הפעילות היא ביטוי לזהות עצמית של המבצע. מי שעוקב אחרי הפעילות של הילד, סוג הפעילות, משך הפעילות וההתמדה בה, העדפות קבועות או חולפות, המאמץ המושקע והפתרונות שנמצאו לבעיות מקבל מושג על זהות הילד המבצע.

דרישות המחנכת בגן הזורם[עריכת קוד מקור | עריכה]

על הגננת לסכם בשיחת הצוות ורצוי גם בכתב את היום ואירועיו העיקריים ומעשיהם של ילדים אחדים. כמו כן יש לערוך סיכום שבועי, חודשי ושנתי. זה יאפשר למחנכת לעקוב אחרי ההתפתחות של הילדים, יבהיר לה מה הן ההתעניינויות של הילדים ומעשיהם ובאיזה תחומי ידע הם עסקו. בהתאם לסיכומים אלה הגננת יכולה להוסיף הצעות פעילות, תוספת ציוד, היא יכולה וחייבת ליזום פעילויות ושיחות במפגשים. באופן זה יובטח קיום תוכנית לימודים בלתי פורמלית ועשירה.

ההבדלים בין גן מובנה לגן זורם[עריכת קוד מקור | עריכה]

שיטת הגן הזורם שונה משיטת הגן המובנה הן בהשקפה החינוכית והן בעבודה המעשית. לדעת גדעון לוין, הגן המובנה שולל מהילדים זכות החלטה על בחירת פעילויותיהם ולעומתו הגן הזורם מונע בבסיסו מן הפעילות של הילד "הזורמת" באופן חופשי במשך כל שעות הפעילות בגן ומאפשר לילדים לפעול כרצונם.

בקיבוצים בעבר הילדים היו אמנם חופשיים לפעול כרצונם בגן, אך הילדים לעיתים היו משוטטים מחוץ לגדרות הגן ללא ידיעת המחנכות. לעומת גנים אלו, הגן הזורם מאפשר לילדים פעילות חופשית מחד ומגדיר להם חוקי מסגרת מאידך. חוקי מסגרת אלו נקבעים על ידי המחנכות וקובעים התנהגות רצויה בתחומי בטיחות, שמירה על רכוש הגן ועל תוצרי הפעילות של הילדים האחרים, נימת דיבור מכובדת בגן ועוד. החוקים מוסברים לילדים והם מתבקשים לקיימם.

ישנו ההבדל טכני בין הגן המובנה לגן הזורם והוא בקביעת נוהגים המחייבים את כלל ילדי הגן בגן המובנה או בהימנעות מכך על ידי מתן אפשרויות בחירה רבות בגן הזורם.

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

עיינו גם בפורטל

פורטל החינוך הוא שער למגוון נושאים הקשורים בחינוך ובהשכלה, בהם מוסדות, אישים, מושגים ועוד.