הרבי מליובאוויטש

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

בחצר ליובאוויטש של חסידות חב"ד שהיה לימים הפלג המרכזי בחסידות זו, כיהנו שבעה אדמו"רים. שישה מהם (לא כולל מייסד חסידות חב"ד, רבי שניאור זלמן מליאדי) כונו הרבי מליובאוויטש:

האם התכוונתם ל...

  1. דובער שניאורי - "האדמו"ר האמצעי", בנו של מייסד החסידות רבי שניאור זלמן מלאדי
  2. מנחם מנדל שניאורסון - ה"צמח צדק", חתנו של האדמו"ר הקודם
  3. שמואל שניאורסון - "מהר"ש", בנו של האדמו"ר הקודם
  4. שלום דובער שניאורסון - "הרש"ב", בנו של האדמו"ר הקודם
  5. יוסף יצחק שניאורסון - "הריי"צ", בנו של האדמו"ר הקודם, מנהיג חסידות ליובאוויטש ברוסיה הסובייטית ובמעבר לארצות הברית
  6. מנחם מנדל שניאורסון - חתנו של האדמו"ר הקודם, האדמו"ר האחרון מליובאוויטש והמוכר ביותר בתואר זה. לא מונה לו מחליף.