לדלג לתוכן

ויקיפדיה:טיפול בהפרת זכויות יוצרים של ויקיפדיה

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית


דף זה בא להציג את אופן הטיפול בפגיעה בזכויות היוצרים של ויקיפדיה וכותביה, פגיעה הנובעת מציטוט מוויקיפדיה במקור חיצוני ללא ציון מקור המידע. לדף העוסק בטיפול בהפרת זכויות יוצרים של אחרים שנעשתה בתוך ויקיפדיה, ראו ויקיפדיה:בעיות בזכויות יוצרים.

תנאים לציטוט מוויקיפדיה

[עריכת קוד מקור]

ויקיפדיה היא אנציקלופדיה חופשית, אך תוכנה אינו ברשות הציבור והוא כפוף לתנאי רישיון CC-BY-SA. תנאים אלה מחייבים לתת את הערת זכויות היוצרים המופיעה בתחתיתו של הדף המצוטט, ובפרט לציין את רשימת התורמים של מקור הציטוט (כלומר את כתובתו של הדף המתאים בוויקיפדיה העברית בו מפורטת רשימת התורמים).

מכתב תלונה לעניין טקסט

[עריכת קוד מקור]

מכתב תלונה אפשרי:

א.ג.נ.
הריני להפנותכם לאתר ____. באתר זה, אשר לפי פרטיו מוחזק על ידיכם, מופיעים ציטוטים של קטעים מאתר ויקיפדיה מבלי ציון מקורם ובניגוד לתנאי השימוש (ראו כאן: ____).

ויקיפדיה היא מיזם של קרן ויקימדיה, הפועלת בסן פרנסיסקו, והשימוש במידע באתרי הקרן, ובהם באתר ויקיפדיה, מותר אך ורק לפי תנאי הרישיון המפורטים באתר. שימוש שלא בהתאם לתנאי הרישיון מהווה הפרת זכויות יוצרים על כל המשתמע מכך.

אין כל מניעה להשתמש במידע טקסטואלי המצוי באתרי קרן ויקימדיה לכל מטרה, ובכלל זה שימוש מסחרי או לימודי, ובלבד שפועלים בהתאם לתנאי הרישיון המפורטים באתר.

ויקיפדיה היא אנציקלופדיה חופשית על פי ההגדרה של רישיון CC-BY-SA וציטוט ממנה צריך להיעשות על פי תנאי רישיון זה המופיע באתר ויקיפדיה, ומחייב, בין השאר ציון מדויק של המקור (ציון הערך בוויקיפדיה שממנו נלקח הציטוט, וקישור לערך או לרשימת התורמים בו).

כמו־כן כי אין לכתוב שזכויות יוצרים על המידע הלקוח מאתרי הקרן שייכות לכם באופן בלעדי, ויש לציין מפורשות שהוא מפורסם תחת רישיון CC-BY-SA.

אודה להתייחסותכם המהירה,
בברכה...

מכתב תלונה לעניין שימוש בתמונה או איור

[עריכת קוד מקור]

מכתב תלונה אפשרי:

א.ג.נ.

הריני להפנותכם לאתר ____. באתר זה, אשר לפי פרטיו מוחזק על ידיכם, מופיעה תמונה/איור מאתר ויקיפדיה מבלי ציון מקורם ובניגוד לתנאי השימוש (ראו כאן: ____).

ויקיפדיה היא מיזם של קרן ויקימדיה, הפועלת בסן פרנסיסקו, והשימוש במידע באתרי הקרן, ובהם באתר ויקיפדיה, מותר אך ורק לפי תנאי הרישיון המפורטים באתר. שימוש שלא בהתאם לתנאי הרישיון מהווה הפרת זכויות יוצרים על כל המשתמע מכך.

השימוש בתמונות ובתרשימים המצויים באתרי קרן ויקימדיה אפשרי אך ורק בהתאם לתנאי הרישיון המפורטים בדף התמונה. ישנן תמונות בהן ניתן לעשות שימושי מסחרי או לימודי, ובלבד שפועלים בהתאם לתנאי הרישיון המפורטים תחת התמונה (היינו לרוב נדרש מתן קרדיט לבעל התמונה), אולם יש לשים לב כי ישנן תמונות המוגנות בזכויות יוצרים, והמפורסמות באתרי קרן ויקימדיה בהתאם לכללי השימוש ההוגן. שימוש בתמונות מסוג אלה אפשרי לפי הוראות הדין.

שימוש בתמונות המצויות בוויקיפדיה וביתר אתרי קרן ויקימדיה צריך להיעשות בהתאם לתנאי הרישיון של התמונות כאמור, ומחייב בנוסף ציון שהתמונה לקוחה מוויקיפדיה.

כמו־כן כי אין לכתוב שהזכויות על תמונה חופשית שנעשה בה שימוש באתרכם ומקורה באחד מאתרי הקרן שייכות לכם באופן בלעדי, ויש לציין מפורשות שהיא מפורסמת בהתאם לתנאי הרישיון הקבועים בדף התמונה.

אודה להתייחסותכם המהירה,

בברכה...