לדלג לתוכן

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות
פרטי החוק
תאריך חקיקה 7 במאי 2001
תאריך חקיקה עברי י"ד באייר תשס"א
גוף מחוקק הכנסת החמש עשרה
חוברת פרסום ספר החוקים מאי 2001, עמ' 378
הצעת חוק פרטית
משרד ממונה משרד הכלכלה והתעשייה
מספר תיקונים 1
נוסח מלא הנוסח המלא
לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א–2001 אושר בכנסת ב-7 במאי 2001, ועיגן בחקיקה את חובת מתן הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, שהייתה נהוגה גם קודם לכן במקומות עבודה רבים מתוקף הסכמים קיבוציים.

היסטוריה חקיקתית

[עריכת קוד מקור | עריכה]

חובת מתן הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, הייתה נהוגה שנים רבות לפני חקיקת חוק זה במקומות עבודה רבים מתוקף הסכמים קיבוציים.[1] עם זאת, לא כל העובדים נהנו מזכות זו. הצעת החוק באה לבסס את חובת ההודעה המוקדמת ולהעניקה לכל העובדים בישראל.

הצעת חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות הוגשה לכנסת החמש עשרה על ידי חבר הכנסת יורי שטרן.[2] החוק אושר ב-7 במאי 2001,[3] ועיגן בחקיקה, ובכך החיל על כלל העובדים בישראל, חובת מתן הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות. משך ההודעה המוקדמת גדל בהתאם לוותק של העובד, עד להודעה מוקדמת של חודש. החוק נכנס לתוקף ב-1 ביוני 2001.

תקופת ההודעה המוקדמת נועדה לתת למעסיק שהות למציאת מחליף לעובד שהתפטר, ולתת לעובד שהות למציאת מקום עבודה חדש.

החוק לא עבר כל שינוי מאז חקיקתו, מלבד השינוי שנעשה בשנת 2014 בכל חוקי העבודה, של החלפת המילה "מעביד" במילה "מעסיק".[4]

לשר העבודה והרווחה נתונה סמכות להתקין תקנות לפי חוק זה, אך לא הותקנו תקנות מכוח החוק.

הוראות החוק

[עריכת קוד מקור | עריכה]

החוק קובע כי מעסיק המבקש לפטר עובד ייתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים, ועובד המבקש להתפטר מעבודתו ייתן למעסיקו הודעה מוקדמת להתפטרות (גם ברוב יתר סעיפי החוק יש סימטריה בין העובד למעסיק). ההודעה תינתן בכתב ותציין את יום הוצאת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות. משך ההודעה המוקדמת גדל בהתאם לוותק של העובד, תוך הבחנה בין עובד במשכורת (עובד חודשי) לעובד בשכר (עובד שעתי או יומי).

משך ההודעה המוקדמת לעובד במשכורת:

(1) במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים – של יום אחד בשל כל חודש עבודה;
(2) במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה – של 6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה;
(3) לאחר שנת עבודתו הראשונה – של חודש ימים.

משך ההודעה המוקדמת לעובד בשכר:

(1) במהלך שנת עבודתו הראשונה – של יום אחד בשל כל חודש עבודה;
(2) במהלך שנת עבודתו השנייה – של 14 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;
(3) במהלך שנת עבודתו השלישית – של 21 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;
(4) לאחר שנת עבודתו השלישית – של חודש ימים.

בתקופת ההודעה המוקדמת על העובד להמשיך בעבודתו כרגיל. מעסיק רשאי להודיע לעובד, בהודעה מוקדמת לפיטורים, כי הוא מוותר על נוכחות העובד ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה האמורה, כולה או מקצתה, ובלבד שישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו. מעסיק רשאי להודיע לעובד שנתן הודעה מוקדמת להתפטרות, כי הוא מוותר על נוכחותו של העובד ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה האמורה, כולה או מקצתה, ובלבד שישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו.

מעסיק שפיטר עובד ולא נתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים כאמור בחוק זה, ישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת (פיצוי זה קרוי חלף הודעה מוקדמת או תמורת הודעה מוקדמת). עובד שחדל לעבוד ולא נתן למעסיקו הודעה מוקדמת להתפטרות כאמור בחוק זה, ישלם למעסיקו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת.

מעסיק ייתן לעובדו, בסיום העבודה, אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי העבודה ביניהם.

חובת ההודעה המוקדמת אינה חלה על עובד, בנסיבות מיוחדות שעקב קיומן אין לדרוש ממנו כי יעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת, ועל מעסיק, בנסיבות שבהן העובד שפוטר אינו זכאי לפיצויי פיטורים, על פי הוראות סעיפים 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים, או על פי החלטת בית דין למשמעת שהורה על פיטורים בלא פיצויים.

בהסכמי עבודה שונים נקבעת תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מהנדרש בחוק, למשל הודעה מוקדמת של שלושה חודשים ואף יותר. בהתאם לפסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים, הסכם כזה מחייב את המעסיק אך אינו מחייב את העובד.[5]

בפסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים נקבע ששכחת ילד ברכב על ידי נהג הסעות, אף שהסתיימה בשלום, היא עבירת משמעת חמורה, המצדיקה את פיטורי הנהג ללא הודעה מוקדמת וללא פיצויי פיטורים.[6]

לקריאה נוספת

[עריכת קוד מקור | עריכה]

קישורים חיצוניים

[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים

[עריכת קוד מקור | עריכה]