טווח

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

האם התכוונתם ל...

  • טווח של פונקציה – עבור פונקציה ‏, הקבוצה היא הטווח של הפונקציה
  • טווח דינמי – מונח המשמש לתיאור היחס בין הערכים המזעריים והמרביים של כמות בת-שינוי, כגון צליל או אור
  • טווח ביסטטי – מונח שמתייחס למדידת הטווח שנעשית על ידי מערכת המורכבת ממשדר ומקלט המופרדים זה מזה (ביסטטית), כמו מכ"ם וסונאר
  • טווח יציב (תורת החוגים) – ערך מספרי המותאם לחוג, ומהווה כימות אריתמטי לתכונות של קבוצות יוצרים
  • טווח (סטטיסטיקה) – הקטע הקצר ביותר הכולל את כל הערכים במדגם. קצוות הקטע הן הערך המינימלי והערך המקסימלי שהתקבלו במדגם
  • טווח בין-רבעוני – הקטע בו נמצאים מחצית מערכי המדגם ה"אמצעיים", הערכים שבין הרבעון הראשון (Q1) לבין הרבעון השלישי (Q3)