לדלג לתוכן

כתב כמויות

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
קטע מתוך כתב כמויות לעבודות חשמל

כתב כמויות הוא מסמך המפרט את כלל העבודות והחומרים הנדרשים למיזם.

מבנה[עריכת קוד מקור | עריכה]

כתב כמויות בנוי מרשימה של עבודות וחומרים הנדרשים לביצוע המיזם המסודרת בצורת טבלה. כל סעיף ברשימה כולל תיאור של העבודה או המוצר (למשל: "חפירת תעלה בעומק X ורוחב Y"), אופן המדידה של הסעיף, והכמות הנדרשת. בכתבי כמויות המיועדים לתמחור מיזם הסעיפים יכללו גם מחיר. תיאורי הסעיפים יכולים להיות מפורטים בצורה מדויקת, להפנות למסמכים אחרים (כגון פרט בתוכנית או מפרט טכני) או לתאר את הנדרש באופן כללי.

מטעמי נוחות, נהוג לחלק את כתבי הכמויות לפרקים ולתתי פרקים על פי נושאים משותפים.

לסעיפים שונים אופני מדידה שונים המותאמים להם. אופני המדידה הנפוצים ביותר הם:

 • יחידה - כאשר מדובר באספקה של מוצרים שלמים, המדידה תהיה של מספר המוצרים הכולל במיזם.
 • מטר אורך - מוצרים או עבודות שנמדדים על פי אורכם, למשל צינורות.
 • מטר רבוע - מוצרים או עבודות הנמדדים על פי שטחם, למשל צביעה של משטחים.
 • מטר מעוקב - מוצרים או עבודות הנמדדים בנפחם, למשל יציקת בטון.
 • קומפלט - מוצר או עבודה שהוא שילוב של מספר מוצרים ועבודות. אופן מדידה זה משמש, למשל, כאשר לא ניתן לחזות ברמת פירוט משביעת רצון את כלל העבודות והחומרים שידרשו לביצוע עבודה מסוימת. למשל בדיקת תקינות של מערכת. סעיפי קומפלט הם סעיפים הנחשבים בעייתיים בכל האמור בתמחורם, וזה נעשה בדרך כלל על סמך הערכות שמתבססות על ניסיון.
 • נקודות - נקודות הן למעשה סוג של קומפלטים שחוזרים על עצמם במיזם, אך בהבדלים שנתפסים כזניחים. נקודות משמשות בעיקר למדידת אלמנטים של חשמל ואינסטלציה - למשל חיבור שקע-תקע.
 • משקל - מוצרים אשר מסופקים ביחידות רבות עשויים להמדד על פי משקלם הכולל, בדרך כלל בטונות - למשל ברזלי זיון למבנה.
 • שעות עבודה - סעיף המהווה כלי לתמחור עלות כוח האדם עבור עבודות שהיקפן אינו ידוע מראש.

בנוסף, הסעיפים מפרטים גם את תכולת העבודה הנדרשת: רכישת חומרים, הובלתם, התקנתם, הרכבתם או חיבורם, בדיקתם וכיוצ"ב. סעיף יכול לכלול פעולה אחת או יותר. על ידי סיווג כזה ניתן לקבל גמישות נוספת בניהול המיזם. סעיף יכול גם לקבוע אופן ביצוע של עבודה (למשל באמצעות איזה כלים תבוצע העבודה).

מחירי הסעיפים מתייחסים ליחידת המדידה הבסיסית, כאשר העלות הכוללת במיזם של כל סעיף היא מכפלת מחיר היחידה בכמות היחידות. המחיר הכולל של מיזם הוא סכום כל הסעיפים.

שימושים[עריכת קוד מקור | עריכה]

לכתבי כמויות מספר רב של שימושים:

 • אומדן מקורב של עלויות מיזם.
 • כחלק ממסמכי מכרז.
 • החלק העיקרי בחוזה ההתקשרות בין המבצע ליזם במיזם, הקובע את היקף העבודה ואת מחירה.
 • כלי עבודה ניהולי לפיו מוגדרת תכולת העבודה במיזם, העלות הכוללת של המיזם, איכות וטיב הביצוע.
 • כלי עזר לניהול הפרויקט בכל שלביו השונים, בתכנון הביצוע, ובביצוע הלכה למעשה של הפרויקט עד לסיומו, תכנון לוחות זמנים ומעקב שוטף, למעקב תכנון לוח תשלומים וניהול פיננסי/תקציבי.
 • מעקב על איכות, טיב ואופן הביצוע, הגדרת סיום אבני דרך לצורך תשלום או לצורך מעקב כללי.
 • מנגנון לקביעת מחירים במקרה של תוספות מבוקשות או שינויים תוך כדי ביצוע המיזם.
 • צמצום אי הבנות ומחלוקות, למנוע מקום לפרשנות, לצמצם את הבלתי צפוי, למנוע פערי מחירים סובייקטיביים.
 • בסיס לקביעה הסופית של התמורה המגיעה למבצע בגמר המיזם.[1]

השימוש בכתבי כמויות הוא עתיק יומין. כתב כמויות להקמת המשכן מופיע בספר שמות בפרקים כ"ה - כ"ז.

הכנה[עריכת קוד מקור | עריכה]

כתב הכמויות מיוצר לאחר תכנון המיזם, על סמך התוכניות ויתר המסמכים המתארים את המיזם, על ידי מנייה או מדידה של האלמנטים המופיעים במסמכים. אדם שתפקידו להכין כתב כמויות נקרא כמאי.

מאז שנות התשעים של המאה העשרים מתבצעת הכנת כתבי כמויות על גבי גליונות ממוחשבים, באמצעות תוכנות ניהול מיזמים המכילות אמצעים לכך, או תוכנות ייעודיות.

לעיתים מתבססת הכנת כתב כמויות על מאגר סעיפים מוכן מראש. מאגרים כאלה מיוצרים ונמכרים על ידי גופים מסחריים. בנוסף, ישנם מאגרי סעיפים המשמשים גופים המנהלים מיזמים רבים כגון משרדי ממשלה, חברות גדולות ועוד.

ראו גם[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]