כתובת פנמו השני

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
צילום הכתובת על הפסל

כתובת פנמו השני היא כתובת על מצבה מהמאה ה-9 לפנה"ס שהציב בר־רכב מלך שמאל־יאדי לאביו, המלך פנמו השני. המצבה נמצאת במוזיאון המזרח הקרוב בברלין (אנ').[1]

הכתובת[עריכת קוד מקור | עריכה]

פריסת הכתובת

הכתובת ידועה בסימון KAI 215. קריאה מעט שונה של הכתובת ידועה בסימון NSI 62.[2]

צילום נוסף של הכתובת על הפסל

נצב · זן · שם · בררכב · לאבה · לפנמו · בר · ברצר · מלך · יאדי · במ[---] · שנת [· -]ות[- ·] אבי · פנמו ב[צ]דק
אבה · פלטוה · אלה · יאדי · מן · שחתה · אזה · הות · בבית · אבוה · וקם · אלה · הדד · וחת[-] קלה משבה · ע̇ל ו[..]ו[..]א[.]ש [.]ו[.] שחת[...]
בבית · אבה · והרג · אבה · ברצר · והרג · שבעי 70 איחי · אבה · ואבי · על · רכב · וא · [.....]בך · על[....]ך · בעל · [....]חל [---] · פנמו · [....]
ויתרה · מת · מלא · מסגרת · והכבר · קירת · חרבת · מן · קירת · ישבת · ומ[.]נ[.......] בר [·] ק[ר]ל[...............] ש [.] וח/הנ/מו · תשמ[ו?]
חרב · בביתי · ותהרגו · חד ·בני · ואגם · הוית · חרב · בארק · יאדי · וח̇ל[..]אלפ/ת [·] פנמו בר קרל · א[ ] · אבי · פנם · בר · ברצר · אבדו · בא[רק ....]
שאה · ושורה · וחטה · ושערה · וקם · פרס · בשקל · ושטרבי · שמך · בשקל · ואסנב · משח · בשקל · ויבל אבי · פנ[מו · ב]ר · ב[רצר · שי ·]
עד · מלך · אשור · ומלכה · על · בית · אבה · והרג · אבן · שחת · מן · בית · אבה · ושער · מן · אצר · ביתי · ארק̇ · יאדי · מן · במעה · ר[-]ב[....]
ופשש · מסגרת · והרפי · שבי · יאדי · וק[ם] · אבי · והרפי · נשי · בס[.........] [...]בא[.] · בית · קתילת · וקבר [·] אלן · ב[....]
בית · אבה · והיטבה · מן · קדמתה · וכברת · חטה · ושערה · ושאה · ושורה · ביומיה · ואז [·] אכל [·] [-]שומן · א[........]
זלת · מוכרו · וביומי · אבי · פנמו · שם · מת · בעלי · כפירי · ובעלי · רכב · ונחשב [·] אבי · פנמו · במצעת · מלכי [·] כברי [·] מ[ן · ... א]
בי · לו · בעל · כסף · הא · ולו · בעל · זהב · בחכמתה · ובצדקה · פא · אחז · בכנף · מראה · מלך · אשור · ר[.... מראה · מלך ·]
אשור · פחי · ואחי · יאדי · וחנאה · מראה · מלך · אשור · על · מלכי · כבר ב/יר/בש[....... ורץ]
בגלגל · מראה · תגלתפלסר · מלך · אשור · מחנת · או · מן · מוקא · שמש · ועד · מערב · א[ו ·] מן · [........]
רבעת ארק · ובנת · מוקא · שמש · יבל · מערב · ובנת · מערב · יבל · מו[קא · ש]מש · ואבי · [....]
גבלה · מראה · תגלתפלסר · מלך · אשור · קירת · מן · גבל · גרגם · [...]ו̇י̇[.] · ו[א]בי · פנמו · בר · ב[רצר · ...]
ש מרג · וגם · מת · אבי · פנמו · בלגרי · מראה · תגלתפלסר · מלך · אשור · במחנת · גם [· ...]
ובכיה · איחה · מלכו · ובכיתה · מחנת · מראה · מלך · אשור · כלה · ולקח · מראה · מלך · [א]שור [.... והשק]
י · נבשה · והקם · לה · משכי · בארח · והעבר · אבי · מן · דמשק · לאשו<ר> · ביומי · שר[... ובכ]
יה · ביתה · כלה · ואנכי · בר<ר>כב · בר · פנמ[ו · בצ]דק · אבי · ובצדקי · הושבני · מרא[י....]
אבי · פנמו · בר · ברצר · ושמת · נצב · זן · . [לא]בי · לפנמו · בר · ברצר · וש[..]ת · בט[...]
ואמר · במשות · ועל · יבל · אמן · יסמך · מלך · [.......] · ויבל · יוקא · קדם · קבר · אבי · פנמ[ו....]
וזכר · זנה · הא · פא · הדד · ואל · ורכבאל · בעל · בית · ושמש · וכל · אלהי · יאדי [· ...חנ]
י · קדם · אלהי · וקדם · אנש ·

ראו גם[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

  1. ^ Craig, J.A., "The Panammu Inscription of the Zinjirli Collection" The Academy 43 (1893): 351–52, 441
  2. ^ George Albert Cooke, A Text-Book of North-Semitic Inscriptions: Moabite, Hebrew, Phoenician, Aramaic, Nabataean, Palmyrene, Jewish, Clarendon Press, 1903, pp. 171-173