לדלג לתוכן

הומוגניות (פיזיקה) – הבדלי גרסאות

ועוד הרחבה
(תודה לodedee)
(ועוד הרחבה)
סימטריות בפיזיקה הקלאסית והמודרנית הן עקרונות יסוד, שמהם נגזרים חוקי הטבע. סימטריות מקושרות ל[[חוק שימור|חוקי שימור]] על פי [[משפט נתר (פיזיקה)|משפט נתר]]. במקרה של סימטריה להזזות, מתוך ההנחה שהמרחב הומוגני ניתן להסיק את [[חוק שימור התנע]], ומתוך ההנחה שהזמן הוא הומוגני ניתן לגזור את [[חוק שימור האנרגיה]].
 
הומוגניות ב[[חומרהומוגניות (כימיה)|הומוגניות בחומר]] מתייחסת לאחידות של תכונותיו של ה[[חומר]], בדרך כלל ביחס לסקאלה (גודל) מסוים. למשל הומוגניות של [[תווך]] בו עוברים [[גל]]ים קשורה לגדלים בסביבות [[אורך גל|אורך הגל]], ואי-הומוגניות שגודלה קטן בהרבה מאורך הגל אינה רלוונטית. אי-הומוגניות בסקאלה גדולה בהרבה מגודל הגל גם היא לא רלוונטית להתפשטות מקומית של הגל.
 
סימטריה אחרת המשלימה את הסימטריה להזזות היא הסימטריה לסיבובים, שנקראת [[איזוטרופיות]]. חוקי הפיזיקה היסודיים דורשים סימטריה להזזות וגם לסיבובים. הזזות וסיבובים בפיזיקה מודרנית נקראים יחד [[טרנספורמציות לורנץ]] שהן אחד הבסיסים ל[[תורת היחסות]].
 
==הומוגניות במשוואות==