מקדם (פיזיקה)

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

בפיזיקה מקדם הוא גודל פיזיקלי המייצג תכונה פיזיקלית מסוימת של חומר או מערכת. פעמים רבות מציג המקדם יחס בין גדלים מאותו סוג, ובמקרים אלה המקדם הוא גודל חסר ממד.

דוגמאות:

  • מקדם שבירה: תכונה פיזיקלית של חומר שקוף, המציינת את השפעת החומר על מעבר אור דרכו. אחת ההגדרות של מקדם השבירה היא היחס בין מהירות האור בריק למהירות האור בחומר הנדון. זהו גודל חסר ממד.
  • מקדם דיאלקטרי: גודל פיזיקלי המתאר כיצד שדה חשמלי משפיע ומושפע מתווך דיאלקטרי, והוא נקבע על פי היכולת של חומר להתקטב בתגובה לשדה, ובכך להפחית את השדה בתוך החומר. נמדד בפאראד למטר.
  • מקדם איכות: מתאר את מידת הריסון של מתנד הרמוני מרוסן. ככל שמקדם האיכות גדול יותר, המתנד מרוסן פחות ומתנודד במשך מחזורי תנודה רבים יותר. זהו גודל חסר ממד.
  • מקדם תקומה: גודל פיזיקלי המאפיין את מידת האלסטיות בהתנגשות בין שני גופים. מקדם התקומה הוא מינוס הפרש המהירויות אחרי ההתנגשות חלקי הפרש המהירויות לפני ההתנגשות.
  • מודול האלסטיות של חומר (או מודול יאנג) הוא היחס בין מאמץ (כוח ליחידת שטח בחומר) למעוות (שינוי בממדי החומר) בתחום האלסטי, או בניסוח פשוט יותר, ההתנגדות של החומר לשינוי קטן בצורתו באמצעות כוח חלש. שינוי אלסטי חוזר למצבו המקורי כאשר הכוח מוסר.
  • מקדם פואסון מציג את המעוות הרוחבי כתוצאה מהמעוות האורכי. זהו גודל חסר ממד
  • מקדם התפשטות תרמית מציג את השינוי בגודל של האובייקט עם שינוי הטמפרטורה שלו.
  • מקדם אריזה אטומית: החלק בנפח של מבנה גבישי, הממולא באטומים. זהו גודל חסר ממד, וערכו בהכרח קטן מ-1.