לדלג לתוכן

ספרות מקצועית

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

ספרות מקצועית היא ספרים וכתבי עת המשמשים את העוסקים במקצוע מסוים בעבודתם. על פי רוב, ספרות מקצועית אינה מובנת למי שלא למד את המקצוע עבורו נועדה, משום שהיא מניחה ידע מוקדם נרחב, שנרכש בעת לימוד המקצוע.

בעיסוקים שונים יש צורך בספרות מקצועית ענפה. דוגמאות:

  • עורכי דין זקוקים לספרות מקצועית לשם התעדכנות בחקיקה ובפסיקה ובמשמעותן.
  • מתכנתים זקוקים לספרות מקצועית העוסקת בתוכנה ובמערכות שהם עוסקים בהן.
  • רופאים זקוקים לספרות מקצועית העוסקת בחידושים בתחום התמחותם.

מאפיין מובהק של ספרות מקצועית הוא התיישנותה המהירה, הנובעת מהחידושים הבלתי פוסקים בתחום המקצועי שאותו היא משרתת. ההתיישנות מחייבת רכישת מהדורות חדשות לעיתים קרובות. ספרים מסוימים יוצאים לאור בכריכת עוקדן, המאפשרת פרסום דפי החלפה מדי תקופה, כך שאין צורך להחליף את כל הספר, אלא די בהחלפת הדפים שהשתנו.

מאפיין נוסף של ספרות מקצועית הוא מחירה הגבוה יחסית, הנובע מהתפוצה הנמוכה יחסית של ספרות זו, ומהעובדה שמדובר בהוצאה עסקית.

ארגונים שבהם נזקקים העובדים לספרות מקצועית מפעילים פעמים רבות ספרייה, שגודלה מותאם לגודל הארגון ולהיקף הספרות המקצועית הנדרשת לו, ומטרתה אחסון הספרות המקצועית והפצתה בין העובדים.

הוצאה לאור של ספרות מקצועית היא ענף התמחות ייחודי בתחום ההוצאה לאור, ורק מעטים מבין המו"לים עוסקים בו. מו"ל נודע של ספרות מקצועית הוא הוצאת שפרינגר.

מיסוי ספרות מקצועית בישראל[עריכת קוד מקור | עריכה]

ספרות מקצועית הנרכשת על ידי עסק במסגרת פעילותו היא הוצאה מותרת בניכוי, כלומר עלותה של הספרות המקצועית מופחתת מהכנסות העסק לשם חישוב המס החל על העסק. יחיד (גם שכיר) הרוכש ספרות מקצועית לשם שמירה על רמתו המקצועית רשאי אף הוא לנכותה מהכנסתו.

קודם לרפורמה במס הכנסה שנערכה בשנת 1974 בעקבות המלצותיה של "ועדת בן שחר" (תיקון מס' 22 לפקודת מס הכנסה), תשלום של מעביד לעובד שכונה "ספרות מקצועית" היה פטור ממס הכנסה. הייתה זו דרך להימנעות ממס שנוצלה על ידי רבים, ללא קשר לרכישת ספרות מקצועית (הדבר בא לידי ביטוי במערכון "ישראבלוף" של "הגשש החיוור", שבו מציע מעסיק דמי ספרות מקצועית לשליח שאינו יודע לקרוא).

בהמלצותיה של "ועדת בן שחר" נאמר: "הוצאות על ספרות מקצועית תותרנה לניכוי כהוצאה לצורך מס, רק אם הספרות דרושה ישירות לעסקו או משלח-ידו של הנישום. הניכוי יותנה בביסוס על מסמך הכולל, בין השאר, פרטים מזהים של הספר אשר נכתבו על ידי המוכר. כמקובל בספרים שנרכשו על ידי עסקים, יישמר הספר בבעלות הנישום ויוחתם בחותמת שם העסק". במסגרת מימוש ההמלצות בוטל הפטור לתשלום ספרות מקצועית, תוך אמירה מפורשת בסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה, לפיה בהכנסה החייבת נכללים גם "תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, לרבות תשלומים בשל החזקת רכב או טלפון, נסיעות לחוץ-לארץ או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד, אך למעט תשלומים כאמור המותרים לעובד כהוצאה".

ראו גם[עריכת קוד מקור | עריכה]