קטגוריה:סוגי בולים

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

מרבית בולי הדואר המונפקים ברחבי תבל הם בולים מן המניין או בולי זיכרון המשמשים לתשלום עבור משלוח דואר מכל סוג שהוא. לצד בולים אלו הונפקו במקרים שונים בולים בעלי ייעוד מוגדר, אשר נועדו לשלם עבור שירות מסוג מסוים בלבד.

הסיבה העיקרית להנפקת בולים כאלו נבעה מן הרצון של שירותי הדואר השונים לנהל חשבון נפרד של הכנסות והוצאות עבור השירותים המיוחדים שיזמו וסיפקו לציבור. חשבון זה נועד לאפשר לשירותי הדואר לערוך את המאזן הכספי של השירות החדש ולברר אם הוא היה מוצדק מבחינה עסקית.

חלק מסוגי הבולים, כגון בול דואר אוויר או בול דמי דואר, הונפקו על ידי ישויות מנפיקות רבות, ויש מהם דוגמאות רבות מאוד. סוגים אחרים של בולים, כגון בול מס שבתון או בול מסירה אישית, הונפקו על ידי ישות מנפיקה אחת בלבד ושימשו לתשלום עבור שירות חריג ומיוחד.