שיחה:רוב (הלכה)

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

הערות בנוגע לערך[עריכת קוד מקור]

מהערך עולה כי 'רוב' הוא מושג חזק בהלכה, ולא היא. אין הולכים בממון אחר הרוב וקל וחומר שאין הולכים בנפשות אחר הרוב. רק מול חזקה הרוב גובר, וגם זה היה נתון במחלוקת. נת- ה- - שיחה 16:26, 13 באוגוסט 2009 (IDT)

לא לגמרי נכון, לא עולה מהערך שרוב הוא יותר מדי חזק אלא ששימושו רחב מאוד. לגבי אין הולכים וכו' אתה צודק שכחתי להכניס ואני עוד אוסיף בעז"ה.אגב, תודה על העריכה נתקעתי...Ysh - שיחה
בדרך אגב, יש גם 'רוב מול קרוב' סוגיה באלו מציעות. נת- ה- - שיחה 18:20, 13 באוגוסט 2009 (IDT)
יש גם את 'כל דפריש מרובא פריש' מול 'קבוע כמחצה על מחצה דמי'. נת- ה- - שיחה 10:58, 14 באוגוסט 2009 (IDT)

היתכן כי ערך הלכתי-דתי ייערך בשבת? האין זו חוצפה?

הקביעה שלך שלא הורגים על סמך רוב אינה פשוטה. הכלל "סוקלין על החזקות" (קידושין פ'.) קובע שחזקה דמעיקרא (וכל שכן רוב) מספיקים כדי להרוג.
ההגדרה "חזק" אינה במובן שהוא גובר על הכרעות אחרות, אלא במובן זה שהוא הכרעה חד-משמעית.
לגבי ההערה שלך שערך הלכתי דתי נערך בשבת: זו בהחלט אינה חוצפה. אני ממליץ כי תמחק את המילה הבוטה הזו, ואם יש הבדלים בינינו בנוגע לשמירת ההלכה - אנא שמור אותם לעצמך, ונהג בהם כאוות נפשך. גוונא + שיחה + עד מתי נהיה ללא פורטל הלכה? 21:00, 15 באוגוסט 2009 (IDT)
אין יחס ברור בין רוב לחזקה, וחס ושלום להסיק שסוקלים על בסיס רוב. סוקלים על חזקות זה כלל אחר לגמרי, והאנונימי הכניס משום מה את המשפט שלו באמצע משפט שלי. נת- ה- - שיחה 21:18, 15 באוגוסט 2009 (IDT)
רוב עדיף מחזקה, אז אם עובדה שהוחזקה מעיקרא מספיקה כדי לסקול על פיה, גם רוב, הלא כן? לדוגמה, אסופי שהוחזק כיהודי על בסיס רוב, שחילל שבת?
סליחה. קבל את התנצלותי הכנה. גוונא + שיחה + עד מתי נהיה ללא פורטל הלכה? 21:23, 15 באוגוסט 2009 (IDT)
אהמ, יש גם כלל שאין עונשים מן הדין, כך שאי אפשר לדון קל וחומר בין חזקה לרוב. לגופם של דברים, אולי יש חילוק בין רוב / חזקה באדם (בסוקלין על החזקות - חזקה שהוא בן של אמא שלו), לבין ספק שקשור למעשה, שכלפיו אין הולכים אחר הרוב. נת- ה- - שיחה 21:54, 15 באוגוסט 2009 (IDT)
גוונא ונתי היקרים!!!
באמת שניכם צודקים, אך דבריו של גוונא יותר מדוייקים, ואסביר: באמת הולכים בנפשות אחר הרוב כמו שבאמת הולכים גם בממון אחר הרוב (עיינו בזה בארוכה בפרק שמיני בסנהדרין), אך הגדרים בזה לא רגילים, ז"א בממון ונפשות לא מכריעים ע"פ כל רוב אלא רוב מוכרח יותר (עיינו בפולמוס הפרשנים בתוס' בסנהדרין דף ג ע"ב).Ysh - שיחה
ראה אין הולכין בממון אחר הרוב את דעות הראשונים בעניין. זה קצת מורכב.
נת, אכן ברמב"ם (איסו"ב, פ"א, כ') ובשו"ע (אה"ע, ג', ו') מופיעה רק חזקה ולא רוב. דרושה בדיקה. גוונא + שיחה + עד מתי נהיה ללא פורטל הלכה? 22:06, 15 באוגוסט 2009 (IDT)
יש דעות חלוקות ע"פ איזה רוב הולכים גם בממון ונפשות ואיזה לא אבל כולם ודים שיש רוב חזק שמכריע אף בנפשות וממונות.Ysh - שיחה
רגע רגע רגע. הדוגמה הקלאסית לרוב היא ט חנויות לעניין בשר טרף. וכמו שאמר שמואל (בבא בתרא צ"ב:) "כי אזלינן בתר רובא - באיסורא..." אלו גמרות מפורשות שמלקין על סמך רוב. גוונא + שיחה + עד מתי נהיה ללא פורטל הלכה? 22:15, 15 באוגוסט 2009 (IDT)
אני מרגיש שאני כותב יותר מדי באוויר ומסברא, ואיני מכיר מספיק את המקורות, אבל בכל אופן: איך אפשר להלקות על בסיס רוב, וכי אין זה התראת ספק? נת- ה- - שיחה 22:29, 15 באוגוסט 2009 (IDT)
למה ספק? התורה חידשה שרוב פושט ספקות. גוונא + שיחה + עד מתי נהיה ללא פורטל הלכה? 22:34, 15 באוגוסט 2009 (IDT)
המחלוקת פה ביניכם היא נראה לי מחלוקת האחרונים ביחס לרוב, האם הוא כספק אלא שזבכ"ז פוסקים על פיו או ודאי.Ysh - שיחה

דיווח על טעות[עריכת קוד מקור]

פרטי הדיווח[עריכת קוד מקור]

בהערה 5 - כתוב חולין דף י"ט עמוד ב'.

וצריך להיות - דף י"א עמוד ב' דווח על ידי: יוסי סופר 87.68.4.168 13:16, 16 בדצמבר 2016 (IST)

תיקנתי. Liad Malone - שיחה 16:03, 16 בדצמבר 2016 (IST)