תחלוף

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תַּחֲלוּף (שִׁיבּוּב או סוברוגציה) (באנגלית: Subrogation) היא הסדר משפטי במשפט המקובל שבה צד אחד (א'), בדרך כלל מבטח של צד אחר (ב'), נכנס בנעליו של צד ב' וזאת כדי להנות מזכויות או מתרופות של צד ב' כנגד צד שלישי, כגון נתבע בנזיקין (ג'). לתחלוף קיימת תוצאה דומה לזו של המחאה, אולם שלא כמו המחאה, ניתן ליצור תחלוף ללא הסכם בין צד א' לבין צד ב' להעברת זכויותיו של צד ב'. תחלוף מתקיים בדרך כלל בחוזי ביטוח, אולם הסדר משפטי זה ניתן ליישום נרחב יותר.

בכל מקרה, כיוון שצד א' משלם כסף לצד ב', כסף אותו צד ג' היה צריך לשלם לולא ההסדר בין א' לב', החוק מתיר לצד א' לאכוף את זכויותיו של צד ב' כנגד צד ג', כדי להשיב לעצמו חלק או כל מה ששילם לצד ב'. דוגמה אופיינית לתביעת תחלוף ניתן לראות בדוגמה הבאה:

  1. ג' נוהג ברכב באופן רשלני וגורם נזק לרכבו של ב'.
  2. ב' מבוטח בביטוח תאונות על פי חוזה ביטוח ותובע את חברת הביטוח א', לפצותו על נזקיו.
  3. א' מפצה את ב' על מלוא הנזקים לרכבו.
  4. א' תובעת את ג' על שגרם ברשלנות לנזקי רכבו של ב' על מנת להשיב לעצמה את סכומי הפיצוי ששילמה.
  5. א' מקבלת את כל, או חלק, מן הסכומים ששילמה לב', עד לגובה הפיצוי אותו שילמה. ב' אינו זוכה לקבל את הסכומים אותם מקבלת א' בהליך נגד ג', להוציא את אותם סכומים שהם מעבר למה שא' שילמה לב'.

אם ב' קיבל פיצוי מלא על נזקיו מן המבטחת א' ועדיין היה יכול לתבוע את ג', אזי היה מקבל פיצוי-יתר, דהיינו מעבר לנזק שנגרם לו בפועל. הבסיס לעקרון התחלוף הוא שכאשר מבטחת א' מסכימה לפצות את ב' כנגד נזק מסוים, אז ב' יפוצה על מלוא הנזק, אולם לעולם לא מעבר לסכום הנזק שנגרם לו... אם מתקיים מצב הנוגד עקרון זה - דהיינו שב' לא מפוצה על מלוא נזקיו, או ב' מפוצה למעלה מסכום נזקיו, אזי הדבר עומד בניגוד לעקרון התחלוף ואינו נכון משפטית.

במדינת ישראל, בנוסף לתביעות תחלוף של חברות ביטוח על פי חוזי ביטוח, נפוצות אף תביעות של המוסד לביטוח לאומי כנגד מזיקים, זאת על פי סעיף 328(א) לחוק הביטוח הלאומי:

Cquote2.svg

היה המקרה שחייב את המוסד לשלם גמלה לפי חוק זה משמש עילה גם לחייב צד שלישי לשלם פיצויים לאותו זכאי לפי פקודת הנזיקין, או לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975, רשאי המוסד או מעביד שאושר לכך לפי סעיף 343 לתבוע מאותו צד שלישי פיצוי על הגמלה ששילמו או שהם עתידים לשלמה...

Cquote3.svg
– חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995