CMMI

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

Capabilty Maturity Model Integration או בראשי תיבות CMMI היא שיטה בתחום הנדסת תוכנה ובתחום פיתוח ארגוני לשיפור ביצועי הארגון. ניתן להשתמש ב CMMI לשיפור ביצועי פרויקט, שיפור ביצועי מחלקה או שיפור ביצועי הארגון כולו.

CMMI Model

CMMI פותח באוניברסיטת קארנגי-מלון (Carnegie Mellon) המחזיקה בסימן הרשום עליו ורשמה עליו פטנט. ה Software Enginnering Institute מתאר אותו באופן הבא: "CMMI מסיע באינטגרציה של פונקצינאליות שבאופן מסורתי נפרדת, מציב מטרות ועדיפויות בשיפור תהליכים, מספק הנחיות לביצוע תהליכי שיפור איכות ומספק נקודת התייחסות לצורך הערכת התהליכים הנוכחיים בארגון"[1]

מסגרת המודל[עריכת קוד מקור | עריכה]

בגרסה הנוכחית מטפל CMMI בשלושה תחומים:

  1. CMMI For Development (CMMI-Dev) - פיתוח מוצרים ו שירותים.
  2. CMMI For Services )CMMI-SVC) - הקמת, הספקת וניהול שירותים
  3. CMMI for Acquisition (CMMI-ACQ) - רכישת מוצרים ושירותים.
ניתן להשתמש במודל עם דגש על תהליכים שנחשבים לחשובים בהיבט של מימוש ה יעדים המידיים של הארגון. שימוש זה נקרא במונחי CMMI מתמשך (Continious). שימוש אחר האפשרי במודל של CMMI מתמקד בתהליכים בהם יש רמת סיכון גבוהה. אופן זה של שימוש נקרא מדורג (Staged).
אזורי התהליכים Process areas או אוסף התהליכים בהם מתמקדים, משתנים בהתאם לנושא בו מתמקדים: רכישה, שירותים או מוצרים.


שישה עשר תהליכים הם תהליכי הליבה, המשותפים לכל שלושת הנושאים. תהליכי הליבה מתוארים בטבלה הבאה:

Capability Maturity Model Integration (CMMI) Core Process Areas
Abbreviation Name Area Maturity Level
CAR Causal Analysis Support 5
CM Configuration Management Support 2
DAR Decision Analysis and Resolution Support 3
IPM Integrated Project Management Project Management 3
MA Measurement and Analysis Support 2
OPD Organizational Process Definition Process Management 3
OPF Organizational Process Focus Process Management 3
OPM Organizational Performance Management Process Management 5
OPP Organizational Process Performance Process Management 4
OT Organizational Training Process Management 3
PMC Project Monitoring and Control Project Management 2
PP Project Planning Project Management 2
PPQA Process and Product Quality Assurance Support 2
QPM Quantitative Project Management Project Management 4
REQM Requirements Management Project Management 2
RSKM Risk Management Project Management 3

רמת הבשלות[עריכת קוד מקור | עריכה]

חמש רמות הבשלות מתוארות באיור מס' 1. רמות הבשלות נקבעות עבור פיתוח, שירותים ורכישה על פי התהליכים המיושמים בארגון באופן המתואר להלן ומשלים את הטבלה שבסעיף "מסגרת המודל" לעיל:

תהליכים ייחודיים לרמת בשלות בהקשר של פיתוח[עריכת קוד מקור | עריכה]

רמת בשלות 2: מנוהל

CM - Configuration Management

MA - Management and Analysis

PMC - Project Monitoring and Control

PP - Project Planning

PPQA - Process and Product Quality Assurance

REQM - Requirements Management

SAM - Supplier Agreement Management

רמת בשלות 3: מוגדר

DAR - Decision Analysis and Resolution

IPM - Integrated Project Management

OPD - Organizational Process Definition

OPF - Organizational Process Focus

OT - Organizational Training

PI - Product Integration

RD - Requirements Development

RSKM - Risk Management

TS - Technical Solution

VAL - Validation

VER - Verification

רמת בשלות 4: מנוהל כמותית

OPP - Organizational Process Performance

QPM - Quantitative Project Management

רמת בשלות 5: מבצע אופטימיזציה

CAR - Causal Analysis and Resolution

OPM - Organizational Performance Management

תהליכים ייחודיים לרמת בשלות בהקשר של שירותים[עריכת קוד מקור | עריכה]

רמת בשלות 2: מנוהל

CM - Configuration Management

MA - Management and Analysis

PPQA - Process and Product Quality Assurance

REQM- Requirements Managemen

SAM - Supplier Agreemnet Management

SD - Service delievery

WMC - Work Monitoring and Control

WP - Work Planning


רמת בשלות 3: מוגדר

CAM- Capacity and Availability Management

DAR - Decision Analysis and Resolution

IRP- - Incident Resolution and Prevention

IWM - Integrated Work Management

OPD - Organizational Process Definition

OPF - Organizational Process Focus

OT - Organizational Training

RSKM - Risk Management

SCON- Service Continuity

SSD- Service System Development

SST - Service System Tranasition

STSM- Strategic Service Management

רמת בשלות 4: מנוהל כמותית

OPP - Organizational Process Performance

QWM- Quantitative Work Management

רמת בשלות 5: מבצע אופטימיזציה

CAR - Causal Analysis and Resolution

OPM - Organizational Performance Management

תהליכים ייחודיים לרמת בשלות בהקשר של רכישה[עריכת קוד מקור | עריכה]

רמת בשלות 2: מנוהל

AM - Agreement Management

ARD - Acquisition Requirements Development

CM - Configuration Management

MA - Measurement and Analysis

PMC - Project Monitoring and Control

PP - Project Planning

PPQA - Process and Product Quality Assurance

REQM- Requirements Managemen

SSAD - Solicitation and Supplier Agreement Development


רמת בשלות 3: מוגדר

ATM - Acquisition Technical Management

AVAL - Acquisition Validation

AVER - Acquisition Verification

DAR - Decision Analysis and Resolution

IPM - Integrated Project Management

OPD - Organizational Process Definition

OPF - Organizational Process Focus

OT - Organizational Training

RSKM - Risk Management

רמת בשלות 4: מנוהל כמותית

OPP - Organizational Process Performance

QPM - Quantitative Project Management


רמת בשלות 5: מבצע אופטימיזציה

CAR - Causal Analysis and Resolution

OPM - Organizational Performance Management

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

  1. ^ CMMI Overview. Software Engineering Institute.