לדלג לתוכן

אלפבית אורדו

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

האלפבית של שפת אורדו מבוסס על האלפבית הערבי-פרסי, עם תוספות שנועדו להתאימו לשפה. הוא כולל 35 אותיות בסיס, ועוד כעשרים אותיות הנסמכות עליהן.

המילה "אורדו" בסגנון נסתעליק

סגנון הכתיבה הנהוג באורדו הוא נסתעליק.

א"ב אורדו[עריכת קוד מקור | עריכה]

אותיות האלפבית באורדו
מבודדת תחילית אמצעית סופית שם האות תעתיק IPA תעתיק לעברית דוגמה למילה
באורדו בתעתיק לעברית
ا ا الف אליף /ɑː, ʔ, ∅/ א اجان "תמים", "בור"; آج "היום"
ب بـ ـبـ ـب بے בֵּה /b/ בּ بات "מילה", "דיבור"
پـ ـپـ ـپ پے פֵּה /p/ פּ پری "פיה"
ت تـ ـتـ ـت تے תֵה /t/ ת تِراہ "הצילו!", "רחמים!"
ٹ ٹـ ـٹـ ـٹ ٹے תֵה* /ʈ/ ת* ٹلپ "חלקיק", "חתיכה"
ث ثـ ـثـ ـث ثے תֵ'ה /s/ ס, ת' ثابت "שלם", "תקין"
ج جـ ـجـ ـج جیم ג'ים /d͡ʒ/ ג' جناب "מפתן", "סף", תואר כבוד
چـ ـچـ ـچ چے צ'ה /t͡ʃ/ צ' چبانا "ללעוס", "לנגוס"
ح حـ ـحـ ـح حا חא /h, ɦ/ ח, ה حلال "מותר", "חלאל"
خ خـ ـخـ ـخ خا ח'א /x/ ח' خِیابان "שדרה", "רחוב"
د د ـد ـد دال דאל /d̪/ ד دُگدا "ספק", "חשד"
ڈ ڈ ـڈ ـڈ ڈال דאל* /ɖ/ דאל* ڈُبانا "להטביע", "להרוס"
ذ ذ ـذ ـذ ذال ד'אל /z/ ד', ז ذلالت "שפלות", "רשעות"
ر ر ـر ر را רא /r/ ר رتھ "מרכבה"
ڑ ڑ ـڑ ـڑ ڑا רא* /ɽ/ ר* جوڑ "משותף", "תוספת"
ز ز ـز ـز زای, زاين זאי, זאין /z/ ז زرا "מעט"
ژ ژ ـژ ـژ ژای, ژاين ז'אי, ז'אין /ʒ/ ז' ژرف "מעמיק", "חודר"
س سـ ـسـ ـس سین סין /s/ ס سُدھ "נכון", "מדויק"
ش شـ ـشـ ـش شین שין /ʃ/ ש شلجم "לפת"
ص صـ ـصـ ـص صاد צאד /s/ צ, ס صحابہ "הצחאבה"
ض ضـ ـضـ ـض ضاد צ'אד /d̪/ צ', ד, ז ضو فشاں "מאיר", "מפיץ אור"
ط طـ ـطـ ـط طا טא /t̪/ ט طباعت "הדפסה (של דבר דפוס)", "הוצאה לאור"
ظ ظـ ـظـ ـظ ظا ט'א /ț/ ט', ז ظرِیفانہ "בצורה משעשעת", "בהומור"
ع عـ ـعـ ـع عین עין /ɑː, oː, eː, ʔ, ʕ, ∅/ ע عتبہ "עתבה" (עיר קדושה בשיעה)
غ غـ ـغـ ـغ غین ע'ין /ɣ/ ע' غیبت کرنا "להלעיז", "להוציא דיבה"
ف فـ ـفـ ـف فا פא /f/ פ (רפויה) فُزوں "מתווסף", "הרבה"
ق قـ ـقـ ـق قاف קאף /q/ ק قِیاس "היקש", "מסקנה"
ک کـ ـکـ ـک كاف כאף /k/ כּ کپاس "כותנה (צמח)"
گ گـ ـگـ ـگ گاف גאף /ɡ/ ג گڑھ "מבצר", "מצודה"
ل لـ ـلـ ـل لام לאם /l/ ל لرزاں "רועד", "משקשק"
م مـ ـمـ ـم میم מים /m/ מ مُڑنا "להסתובב"
ن نـ ـنـ ـن نون נון /n, ɲ, ɳ, ŋ/ נ نل "צינור", "מוליך"
و و ـو ـو واو ואו /ʋ, uː, oː, ɔː/ ו وسارا "מחסן", "מרפסת"
ه ہـ ـہـ ـہ چھوٹی ها, گول ها צ'הותי הא, גול הא /h, ɦ/, /∅/ ה ہمارا "שלנו"
ي يـ ـيـ ـي چھوٹی يا צ'הותי יא /j, iː, ɑː/ י یربوع "ירבוע"
ے - ـيـ ـے بڑی يا ברי יא /ɛː, eː/ ֶ, ֵ اپنے آپ "בעצמו", "לבדו"

אותיות מנושפות[עריכת קוד מקור | עריכה]

חלק מן העיצורים באורדו מקבלים נישוף, כלומר תוספת נשיפה בעת הגייתם. בכתיבה נהוג להוסיף לעיצורים את האות ھ לאחר העיצור כדי להדגיש את הינשוף. שניים מן העיצורים המנושפים (مھ ו-نھ) יבואו רק באמצע מילה.

האותיות הייחודיות לאלפבית הערבי אינן מקבלות נישוף.

להלן רשימת האותיות אשר עליהן חל הנישוף (לאחר הוספת ھ להדגש הנישוף):

האותיות המונשפות
מבודדת תחילית אמצעית סופית שם האות תעתיק IPA תעתיק לעברית דוגמה למילה
באורדו בתעתיק לעברית
بھ بھـ ـبھـ بھ بھے בֵּהה [bʱ] בּ, בה بھڑ "צרעה"
پھ پھـ ـپھـ ـپھ پھے פֵּהה [pʰ] פּ, פּה پھاٹ "חלוקה", "רוחב"
تھ تھـ ـتھـ ـتھ تھے תֵהה [tʰ] ת, תה تھل "אדמה יבשה", "מִדבר"
ٹھ ٹھـ ـٹھـ ـٹھ ٹھے תֵהה* [t̪ʰ] ת* ٹھیس "דחיפה", "בעיטה (קלה)"
جھ جھـ ـجھـ ـجھ جھیم ג'הים [d͡ʒʰ] ג', ג'ה جھابر "מישור (מכוסה מים)", "ביצה"
چھ چھـ ـچھـ ـچھ چھے צ'הה [t͡ʃʰ] צ', צ'ה چھابا "סל נצרים", "טנא"
دھ دھـ ـدھـ ـدھ دھال דהאל [d̪ʱ] ד, דה دھاپنا "להיות מרוצה"
ڈھ ڈھـ ـڈھـ ـڈھ ڈھال דהאל* [ɖʱ] ד*, דה* ڈھاپنا "לכסות"
ڑھ ڑھـ ـڑھـ ـڑھ ڑھا רהא* [ɽʱ] ר*, רה* اوڑھنی "צעיף (לנשים, מכסה את הראש וחלק מהגוף)"
کھ کھـ ـکھـ ـکھ كھاف כהאף [kʰ] כּ, כּה کھانا "לאכול", "מזון"
گھ گھـ ـگھـ ـگھ گھاف גהאף [ɡʱ] ג, גה گھی "חמאה (מזוקקת)"
مھ - ـمھـ - مھیم מהים [mʱ] מ, מה کمھلا "לנבול", להיות כמוש"
نھ - ـنھـ - نھون נהון [nʱ] נ, נה ننھا "קטן"

עיצורים כפופים[עריכת קוד מקור | עריכה]

ٹ - עיצור כפוף, סותם, אטום /ʈ/

ڈ - עיצור כפוף, סותם, קולי /ɖ/

ڑ - עיצור כפוף, מקיש /ɽ/

אותיות מיוחדות[עריכת קוד מקור | עריכה]

ں - נון עֻ'נּה (نون غنّه), לא עומדת בפני עצמה אלא מוסיפה אנפוף(אנ') (/~/) לתנועה שלפניה. לעולם לא תבוא בתחילת מילה.

  • کنول - /kə̃vəl/ פרח הלוטוס
  • میں - /mẽ:/ בתוך, בין

ھ - דו-צ'שמי הא (دو چشمی ہے), מוסיפה נישוף לעיצורים (/ʰ/ or /ʱ/). תמיד נכתבת לאחר עיצור בצורה אחידה: ﮭ.

  • چھوٹا - /tʃʰo:ʈɑ:/ קטן, צעיר

ے - בַּרי יא (بڑی يے), מייצגת את התנועות "e" ו-"ai". באמצע מילה נכתבת כאות י רגילה (ـيـ), ובסוף מילה נכתבת בצורתה הייחודית (ے).

  • کے - /ke:/ כמה?, של, שייך ל-

ראו גם[עריכת קוד מקור | עריכה]