לדלג לתוכן

ויקיפדיה:ביטול הרשאה

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
מפעיל מערכת

בוויקיפדיה יש מספר רמות הרשאה שונות (ראו ויקיפדיה: ויקיפדים). דף זה נועד לטפל במקרים של שלילת הרשאות של ויקיפד או ויקיפדית רשומים (שלילת הרשאות של ויקיפד/ית שאינו רשום שקולה לחסימתו).

האמור בדף זה לגבי מפעיל מערכת מתייחס גם לבירוקרט או כל תפקיד אחר שכולל גם הרשאות של מפעיל מערכת (ובתנאי שהוא בסמכותה של ויקיפדיה זו ולא של קרן ויקימדיה).

אזהרה: נוהל זה נאכף בקפידה, אי קיום ההוראות יביא לביטול ההצבעה ללא התרעה.

הרשאות מפעיל

[עריכת קוד מקור]

הרשאות מפעילים יוסרו במקרים הבאים:

 1. בקשה של המפעיל או המפעילה עצמם. במקרה זה המפעיל צריך להשאיר בקשה בדף זה. הדיילים שם ממתינים כ-24 שעות לפני ביצוע הבקשה כדי לתת אפשרות לחרטה.
 2. היעדרות מוויקיפדיה למעלה מחצי שנה (כאינדיקציה ניתן להסתייע ברשימת התורמים הכבדים בחצי השנה האחרונה לוויקיפדיה בתקופה זו), בכפוף להצבעת הקהילה.
 3. הפרת כללי ויקיפדיה.
 4. כל סיבה בגינה איבדו מציעי הסרת ההרשאה, ויקיפד או ויקיפדים, את האמון ביכולתו של מפעיל המערכת למלא תפקידו, וההצעה אושרה בהצבעת הקהילה.
 5. בהתאם לאמור בוויקיפדיה:בירוקרטים, בירוקרט שייבחר לבודק תוסר הרשאתו כבירוקרט.

מי רשאי להציע ביטול הרשאות?

[עריכת קוד מקור]

כל הוויקיפדים הרשומים רשאים לדרוש את הסרת הרשאות המפעיל למעט המקרים הבאים:

 1. משחיתים.
 2. טרולים.
 3. בובות קש.
 4. ויקיפדים שנמצאים בוויכוח פעיל עם המפעיל/ה על תוכן או עריכה של ערך.
 5. ויקיפדים שהציעו את ביטול ההרשאה במהלך החודשיים האחרונים ובקשתם נדחתה על-ידי הקהילה.

הפרות של כללי ויקיפדיה

[עריכת קוד מקור]

הערה: רשימת סיבות זו היא רשימה סגורה ומהווה חלק אינטגרלי מהנוהל, הצעות להסרת הרשאה שאינן מתאימות למקרים המצוינים כאן מחייבות שינוי קודם של הנוהל בהצבעה! דבר זה נועד למנוע הצעות סרק ויש להקפיד עליו.

 1. התנהגות המצדיקה חסימה על פי ויקיפדיה: מדיניות החסימה#חסימה "רגילה". במקרה כזה, אחר ביטול ההרשאות תיתכן חסימה מלאה.
 2. הפרה עקבית של ההנחיות למפעילי מערכת.
 3. הפרה עקבית של מדיניות המחיקה או תוך ניצול לרעה של ההרשאה.
 4. הפרה של מדיניות החסימה תוך ניצול לרעה של ההרשאה.
 5. הפרה של מדיניות ההגנה תוך ניצול לרעה של ההרשאה, בדגש על מלחמות עריכה.
 6. הפרה עקבית של הכללים לשימוש זהיר בהרשאות המפעיל.
 7. שימוש בוויקיפדיה להפרת חוק, בין אם הפרת החוק נעשתה באמצעות הרשאות המפעיל ובין אם לא.
 8. הפרה עקבית וממושכת של ויקיפדיה:כללי התנהגות בין חברי הקהילה.
 9. כל סיבה בגינה איבד מציע הסרת ההרשאה את האמון ביכולתו של מפעיל המערכת למלא תפקידו, וההצעה אושרה בהצבעת הקהילה.

נוהל הצעה

[עריכת קוד מקור]
 1. יש להודיע למפעיל המערכת בדף שיחתו שהועלתה לגביו הצעה לביטול ההרשאות. ההודעה חייבת לכלול קישור ברור לדף זה וכן את הסעיפים שהם הסיבה להגשת ההצעה.
 2. יש להמתין במשך שבוע לאחר ההודעה, אלא אם כן מדובר בהצעה על-פי הכללים של מדיניות החסימה.
 3. לאחר תום הזמן הנ"ל יש להודיע למפעיל שנית כי הועלתה לגביו הצעה לביטול הרשאות ולפרסם הודעה בלוח המודעות, גם הודעות אלו חייבות לכלול קישור ברור לדף זה ואת הסיבות להצעה (כולל פירוט מדויק של הסיבות לבקשת ההסרה תוך פירוט מעבר למספרי הסעיפים שנכתבו בשלב ההודעה הראשונה).
 4. אם יש לבקשת ביטול ההרשאות לפחות חמישה ויקיפדים תומכים (הרשאים להצביע בהצבעות מחיקה), ניתן ליצור הצבעה בתור דף משנה של דף זה. ההצבעה תיפתח אך ורק לאחר פירוט מלא של הסיבות לבקשה - הצבעה ללא פירוט תימחק. שם דף המשנה יהיה באנגלית והוא ייכתב כולו באנגלית (בשל הצורך בהסרה על-ידי הדיילים שאינם דוברי עברית). כל דיון שיתבצע ייכתב אך ורק בדף השיחה של ההצבעה.
 5. ההצבעה תהיה לפי הנוהל של דיוני מדיניות כמפורט בוויקיפדיה:פרלמנט#כללי הצבעות. בפרט, הבקשה מאושרת אם מספר התומכים בה היה גדול ממספר המתנגדים. אם המפעיל או המפעילה שהועלתה לגביו ההצעה לביטול ההרשאות אינו מצביע, הוא נחשב כמתנגד לצורך ספירת הקולות (אלא אם כן הצבעה וירטואלית זו גורמת למילוי הדרישה למספר מצביעים מינימלי).
 6. אם הבקשה מאושרת על המציע לפעול להוספת הבקשה במטא.
 1. הצעות חוזרות ונשנות של ויקיפד/ית לשלילת הרשאות ממפעיל/ה מסוימ/ת עלולות להיחשב להטרדה של המפעיל/ה ולהיות מטופלות בהתאם.
 2. כברירת המחדל, העלאת הצעה לפי נוהל זה נחשבת כהצעה לביטול כל ההרשאות המוזכרות בדף זה שיש לוויקיפד. עם זאת מעלה ההצעה רשאי להציע ביטול של חלק מההרשאות, תוך ציון עובדה זו במפורש.
 3. הצבעת הסרת הרשאה תקפה אך ורק למשתמשים הרשומים בראשיתה (בשל הצורך להעברה לביצוע על ידי הדיילים), אי לכך במקרה שהמפעיל הוא בעל בוט הרשאתו תבוטל רק אם תירשם במפורש.

הרשאות בודק

[עריכת קוד מקור]

הסרת הרשאת בודק היא בנוהל זהה לזה של הרשאות מפעיל למעט הפסקה הפרות של כללי ויקיפדיה שמוחלפת על ידי הפסקה הבאה:

 1. התנהגות המצדיקה חסימה על פי ויקיפדיה:מדיניות החסימה#חסימה "רגילה". במקרה כזה, אחר ביטול ההרשאות תיתכן חסימה מלאה
 2. הפרה המצדיקה את ביטול הרשאת המפעיל (אם יש כזאת) של הבודק
 3. שימוש בוויקיפדיה להפרת חוק, בין אם הפרת החוק נעשתה באמצעות הרשאות הבודק ובין אם לא
 4. הפרה עקבית וממושכת של ויקיפדיה:כללי התנהגות בין חברי הקהילה
 5. הפרה של הכללים לבודק של ויקיפדיה
 6. שימוש בהרשאה על מנת להפר את הכתוב בוויקיפדיה:מלחמת עריכה
 7. בהתאם לאמור בויקיפדיה:בודק, בודק שנבחר לבירוקרט תוסר הרשאתו כבודק.

הרשאות אחרות

[עריכת קוד מקור]
 • הרשאות בירוקרט יוסרו באמצעות הצבעה הזהה להצבעה על הרשאות המפעיל.
 • הרשאות בוט יוסרו על-ידי בירוקרט.

רשימת הצבעות

[עריכת קוד מקור]
שם משתמש/הצבעה תאריך ההצבעה תוצאה
שמעון דצמבר 2004 ההרשאות הוסרו
מפעילים בלתי פעילים יוני 2005 ההרשאות הוסרו
מפעילים בלתי פעילים 2 דצמבר 2005 ההרשאות הוסרו
גילגמש פברואר 2006 ההרשאות לא הוסרו
מלח השמים מאי 2006 ההרשאות הוסרו
גילגמש 2 יולי 2006 ההרשאות הוסרו (חשבון לא פעיל)
מפעילים בלתי פעילים 3 נובמבר 2006 ההרשאות הוסרו
Yonidebest יוני 2007 ההרשאות הוסרו מרצונו וההצבעה הופסקה
מפעילים בלתי פעילים 4 אוגוסט 2007 לא יצאה אל הפועל (כמעט כל המפעילים הלא פעילים ביקשו את הסרת הרשאותם מהדיילים)
מפעילים בלתי פעילים 5 יולי 2008 ההרשאות הוסרו מרצונם וההצבעה הופסקה
Drork אוגוסט 2008 ההרשאות הוסרו
מפעילים בלתי פעילים 6 נובמבר 2008 לא יצאה אל הפועל
דוד1 אוקטובר 2009 ההרשאות הוסרו
מפעילים בלתי פעילים 7 מרץ - אפריל 2010 ההרשאות הוסרו
Odedee יולי 2010 ההרשאות לא הוסרו
מפעילים בלתי פעילים 8 אפריל 2014 ההרשאות הוסרו
ori אוקטובר 2017 ההרשאות הוסרו לבקשתו
איתן אוקטובר 2017 ההרשאות הוסרו
Shanen נובמבר 2017 לא יצאה אל הפועל
מפעילים בלתי פעילים 9 מאי 2019 ההרשאות הוסרו
מפעילים בלתי פעילים 10 יוני 2020 ההרשאות הוסרו
Dovno פברואר 2024 ההרשאות לא הוסרו
גארפילד אפריל 2024 ההרשאות לא הוסרו

פניות לדיילים במטא, בבקשה להסרת הרשאה בעקבות הצבעה

[עריכת קוד מקור]