ויקיפדיה:פרלמנט

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פרלמנט ארכיון הדיונים וההצבעות רשימת הצבעות
הפרלמנט
גודל דף זה 74.18 קילובייט.

הפרלמנט של ויקיפדיה הוא המקום שבו נערכות ההצבעות על המדיניות של ויקיפדיה העברית, בעוד שדיונים רחבים יותר מתקיימים במזנון או בדף אחר. התפיסה הכללית של ויקיפדיה גורסת שיש למעט בהצבעות ככל האפשר ולנסות להגיע להסכמה רחבה שלא באמצעות ההצבעה, שכן יש בה כפייה של רוב על המיעוט. ברם, לעיתים יש ויכוחים חשובים ומהותיים שלא ניתן להכריעם באמצעות דיון בלבד, ועל כן יש לקיים הצבעה.

הדיונים נועדו לקבוע את מדיניותה של ויקיפדיה העברית. בסיום הדיון נערכת הצבעה. תוצאות ההצבעה מחייבות את כולם ועל פיהן נקבעת המדיניות. בתחילת ההצבעה יש להכריז עליה. הדיונים וההצבעות ייערכו ב"אולם המליאה" בתת-פסקה.

כללי הצבעות

 • דיון מקדים – הצעה תועבר לפרלמנט רק לאחר דיון מקדים ממושך, ורק לאחר שנמצאו חמישה תומכים בנוסח הסופי המועלה להצבעה.
 • פתיחת הצבעה – עם פתיחת ההצבעה, יש לציין בראשה את התאריך והשעה של פתיחת ההצבעה.
 • בעלי זכות ההצבעה – רק משתמש רשום בעל 100 עריכות במרחב הראשי או במרחבים המשיקים לו במהלך 90 הימים שקדמו לתחילת ההצבעה (עריכות דפי שיחה, שיחות תמונות, שיחות קטגוריות, שיחות תבניות, דפי מדיניות וכדומה – אינן נספרות) ו־30 ימים של פעילות הוא בעל זכות הצבעה. כל קול שווה למשנהו, אלא אם כן ברור שמדובר בבובת קש או טרול.
 • מינימום משתתפים – על מנת שההחלטה תהיה מחייבת, חייבים להצביע בה לפחות 9 ויקיפדים.
 • משך ההצבעה – משך ההצבעה הוא שבוע בדיוק.
 • פרק זמן מינימלי בין הצבעות חוזרות – פרק הזמן המינימלי להצבעה חוזרת הוא חודשיים.
 • הצבעות הדורשות רוב מיוחס – לשם שינוי או ביטול מדיניות שנקבעה בפרלמנט בעבר דרוש רוב מיוחס של 60% ממשתתפי ההצבעה (למעט נמנעים). הצבעות אחרות בפרלמנט דורשות רוב רגיל. במקרה של תיקו ההצעה נופלת.

אופן ההצבעה

בהכרעה בין יותר משתי אפשרויות משתמשים בחציון או בשיטת שולצה, על פי ההסברים בויקיפדיה:פרלמנט/הכרעה.

כללים לפתיחת הצבעה בפרלמנט
לפני שהצעה מועלית לפרלמנט, יש לגבש את הנוסח שלה בארגז חול (טיוטה) ולגייס חמש חתימות של ויקיפדים בעלי זכות הצבעה שיצהירו על הסכמתם להצעה ככתבה. לאחר שנאספו החתימות, יינתן קישור לארגז החול בפרלמנט, ויינתן פרק זמן של לפחות שלושה ימים (72 שעות; מבלי לכלול שבתות וחגים) לוויקיפדים להעיר הערות על נוסח ההצעה. ההערות יצביעו למשל על מקרי קצה שלא נלקחו בחשבון, על אפשרויות סותרות בהצעה, על תקינות שיטת ההצבעה ביחס לנהלים (למשל, איזה רוב דרוש כדי לקבוע שהיא התקבלה) וכדומה. רק בתנאי שלא נמצאו בעיות מהותיות בנוסח ההצעה, וההצעה נמצאה תקינה מבחינה ניסוחית, יוכל מפעיל מערכת לפתוח את ההצבעה בפרלמנט, וזאת לאחר שגויסו מחדש חמש חתימות של ויקיפדים בעלי זכות הצבעה לנוסח הסופי.


מדיניות מפורטת יותר בנוגע לפתיחת הצבעות מחלוקת

נוסח ההצעה

אל דף המדיניות ויקיפדיה:ערכים במחלוקת יתווסף התוכן הבא:

 1. בטרם תיפתח הצבעת המחלוקת, יש להניח תבנית {{דיון מחלוקת}} על הערך למשך ימים.
 2. כל ערך שעליו הונחה תבנית {{דיון מחלוקת}} ישוייך באופן אוטומטי לקטגוריה ויקיפדיה: ערכים שמתקיים לגביהם דיון מחלוקת.
 3. במהלך הימים, כל מי שירצה/שתרצה בכך יהיה/תהיה רשאי/ת להשתתף בדיון, להביע עמדתו/ה ולהציג פתרונות ליישוב המחלוקת.
 4. בחלוף ימים, התבנית {{דיון מחלוקת}} תוסר.
 5. לאחר הסרת התבנית, במהלך החודשים שלאחר הסרת התבנית - ורק ובמהלך החודשים שלאחר הסרת התבנית - כל משתמש/ת בעל/ת זכות הצבעה שירצה/שתרצה בכך יהיה/תהיה רשאי/ת לפתוח בהצבעת מחלוקת.
 6. על מנת לשמור על כללי הנימוס, מצופה ממי שיצר/ה את דף הצבעת המחלוקת לתייג בדף השיחה של הצבעת המחלוקת את כל משתתפי/ות העבר של הדיון שהתקיים בדף השיחה של הערך.
 7. בדף הצבעת המחלוקת, כל משתמש/ת בעל/ת זכות הצבעה שירצה/שתרצה בכך יהיה/תהיה רשאי/ת להוסיף כל אפשרות הצבעה שהיא, ובתנאי שאפשרות ההצבעה שנוספה תהיה ברורה, חד-משמעית, מנומקת ושונה מהותית מאפשרויות אחרות שכבר קיימות.
 8. בדף הצבעת המחלוקת, כל משתמש/ת בעל/ת זכות הצבעה שירצה/שתרצה בכך יהיה/תהיה רשאי/ת להוסיף לכל היותר אפשרויות הצבעה שונות.
 9. ההצבעה תיפתח בתום שעות מהמועד שבו כל הצדדים הציגו את עמדותיהם/ן בצורה מנומקת. מועד פתיחת ההצבעה הצפוי יופיע בראש דף הצבעת המחלוקת.
 10. ככל שיתווספו עוד אפשרויות הצבעה במהלך שעות אלו - מועד פתיחת ההצבעה יידחה בהתאם, אך לא מאוחר יותר מאשר ימים מהמועד שבו הוצגה לראשונה אפשרות הצבעה מנומקת על ידי משתמש/ת שאינו/ה יוצר/ת דף הצבעת המחלוקת.
 11. גם לאחר פתיחת ההצבעה, כל משתמש/ת בעל/ת זכות הצבעה שירצה/שתרצה בכך יהיה/תהיה רשאי/ת להוסיף אפשרות הצבעה. במקרה זה, מועד סיום ההצבעה לא ישתנה. על מנת לשמור על כללי הנימוס, מצופה ממוסיף/ת האפשרות להודיע על כך לכל מי שכבר הצביע/ה באמצעות הנחת התבנית {{נוספה אפשרות הצבעה}} בדף שיחתו/ה.
 12. אם חלפו ימים מאז שיוצר/ת דף הצבעת המחלוקת הציג/ה את עמדתו/ה בצורה מנומקת, ובמהלך ימים אלו לא הוצגה אף עמדה נוספת - ההצבעה תאורכב ועמדתו של יוצר/ת דף הצבעת המחלוקת תיושם.

שיטת ההצבעה וההכרעה

 • ההצבעה תיעשה בעד/נגד המדיניות כולה. רק אם יהיה רוב של מעל ל-50% בהצבעה על המדיניות, יהיה תוקף להצבעה על הסעיפים.
 • בסעיפים בהם יש נעלם, יש להצביע מהו ערך . תוצאת ההצבעה על ערכו של תיקבע על פי החציון.
 • הבהרה על תוצאת החציון: במקרה של מספר מצביעים זוגי, , הערך שיבחר יהיה של המצביע ה-.

דיון

אני רואה במדיניות המוצעת כמה בעיות:

 1. היא מתירה העלאת הצעות לעגניות שהמציע אינו תומך בהן, לכאורה תוך שינוי המדיניות הקיימת הכתובה בטמפלייט של דף ההצבעה, ובכך מעודדת יצירת מהומה בשביל להדגיש עמדה או בשביל לכפות הצבעה. כאן[1] הסרתי הצבעה כזו וייתרתי הצבעת מחלוקת, אבל תחת המדיניות החדשה לא הייתי רשאי לעשות זאת.
 2. היא עשויה לכפות פתיחת הצבעות במועדים בעייתיים עבור חלק מהצדדים למחלוקת או אף כל הצדדים למחלוקת. דחיית פתיחת ההצבעה תחייב העלאת הצעות סרק.
 3. סעיפים 6 ו-11 קובעים כללי נימוסים וציפיות?
 4. החלקים שכן מוגדרים בהצעה מסובכים ומחייבים הרבה בירוקרטיה. משתתקבל, יהיה קשה להכניס בה תיקונים.
 5. איני רואה בה צורך של ממש. גם היום אסור לפתוח הצבעות מחלוקת סתם. בברכה, גנדלף - 01:22, 19/07/21
אני רואה בעיה ממש אקוטית. על פי האמור בסעיף 9 חייבים לפתוח את ההצבעה תוך X זמן ללא התחשבות בשבת ומועדי ישראל. כבר נכווינו עם זה לא מזמן עם החלטה מחייבת שעברה בפרלמנט ועכשיו מחויבים לפתוח הצבעה גם אם נופלת בשבת. היה על זה דיון שלם וצעקות עד לב השמיים, אבל טענו "כך זה עבר בפרלמנט..." אז ליפול שוב ביודעין לבור הזה? לא למדנו? ביקשתי מיוניון שיוסיף לסעיף 9 את הנוסח "תיתכן דחייה של פתיחת ההצבעה עד לתום שבת או מועד", אבל הוא מסרב בטיעון שההצבעה כבר נפתחה. ביורוקרטיה עליך ישראל. יש להפיל את ההצעה ולהחזירה לשולחן הדיונים. בורה בורה - שיחה 02:41, 19 ביולי 2021 (IDT)
כיוונתי (גם) לכך בסעיף 2 של דברי לעיל. אין מדובר בשגגה אלא בעמדה עקבית של יוניון ג'ק שכעת מוצע להופכה למדיניות מחייבת, באופן אירוני באמצעות הפרלמנט שהמדיניות שנקבעה לגביו היא שפרק הזמן להערות על ההצעה הוא "לפחות שלושה ימים (72 שעות; מבלי לכלול שבתות וחגים)". בברכה, גנדלף - 08:32, 19/07/21
מאחר ומשך ההצבעה הוא תמיד שבעה ימים - הרי שכל הצבעה בהכרח נופלת בשבת. כך שראשית, אין פה שום בעיה אקוטית. שנית, אף אחד לא מונע ממך להעלות לפרלמנט הצעה שכל ההצבעות ייפתחו במוצ"ש, אחרי צאת השבת, ויסתיימו בשישי, לפני כניסת השבת. יוניון ג'ק - שיחה 12:27, 19 ביולי 2021 (IDT)
אתה מיתמם או מה. אף אחד לא ביקש שהצבעות לא יחולו גם בשבת. ביקשו שהצבעה לא תיפתח בשבת שהרי היממה הראשונה היא קריטית בהצבעות. לא נחזור כאן שוב על מהומת האלהים שהייתה כאן לא מזמן ובה זה הוסבר היטב. הצעה זו אחת דינה ליפול ולו רק על התממות זו. בורה בורה - שיחה 13:05, 19 ביולי 2021 (IDT)
מי בדיוק קבע ש"היממה הראשונה היא קריטית"? על סמך אילו עובדות בדיוק אתה טוען את הטענה הזו? אין פה שום בעיה אקוטית, וההצעה הנוכחית לא משנה דבר לעומת המצב הקיים, בכל הקשור לפתיחת הצבעות בשבת. יוניון ג'ק - שיחה 13:37, 19 ביולי 2021 (IDT)
טכנית עדיין לא נקבל בעין יפה מהומה להדגשת עמדה בהתאם לויקיפדיה:אל תגרמו למהומה כדי להדגיש עמדה איש השום (HaShumai) - כתבו לי הודעה - מחשבות על ייעול מחלוקות 13:12, 19 ביולי 2021 (IDT)

משתמש: Gilgamesh נראה לי שהצעה זו משנה נוהל הצבעות קיים ועל כן דורשת 60% לאישורה. האמנם כן בתור מי שאמון על הרשומות? בורה בורה - שיחה 13:23, 19 ביולי 2021 (IDT)

אחרי בדיקה כפולה אני די בטוח שמעולם לא עברה בפרלמנט הצבעה שהתייחסה ספציפית להצבעות מחלוקת. איש השום (HaShumai) - כתבו לי הודעה - מחשבות על ייעול מחלוקות 13:53, 19 ביולי 2021 (IDT)
לא הייתה הצבעה שהתייחסה להצבעות מחלוקת. יש נוהל שיזמתי לפני שנים רבות והתקבל פה אחד בפרלמנט אבל הוא הפך לאות מתה לאחר שלא נאכף. לאחר מכן באו שינויים נוספים תלאי על תלאי. לגבי השאלה הספציפית של בורה בורה - גם כיום לפי הנוהל הקיים ההצבעה היא 72 שעות לאחר הצגת טיעוני הצדדים וזה יכול, תאורטית, ליפול על שבת. לכן, אני לא רואה פה חידוש גדול שדורש רוב מיוחס. גילגמש שיחה 14:11, 19 ביולי 2021 (IDT)
כיום "אין לפתוח הצבעה בטרם חלפו 72 שעות". הנוהל העדכני אינו מחייב את פתיחת ההצבעה מייד בתום 72 השעות, אלא מתיר לפתוח אותה לאחריהן. בנוהל הקיים אין מניעה לפתוח את ההצבעה 85 שעות מהצגת העמדות. לעומת זאת: הנוסח המוצע כעת קובע זמן מוגדר לפתיחת ההצבעה, אותו אין להקדים וממנו אין לאחר. זו _הכרחה_ לפתוח הצבעה בשבת בהתקיים תנאים מסוימים. דגש - שיחה 14:17, 19 ביולי 2021 (IDT)
תראה מבחינתי אני לא רואה חידוש גדול כי גם בעבר נפתחו הצבעות בשבת. אני גם לא חושב שהיום הראשון הוא הגורלי להצבעה. אין בעיה להגדיר את הזמן באופן שונה: ההצבעה תפתח אם חלפו לכל הפחות 72 שעות ולא יותר מX שעות (נגיד 5 יממות או שבוע) ממועד סיום הצגת טיעוני הצדדים. בכל אופן, אני מניח שהתייחסו לכל זה בשלב הדיון. טרם למדתי את ההצעה לעומק וטרם החלטתי איך אצביע אבל חוסר נוחות של חלק מחברי הקהילה זה בהחלט שיקול שיש לקחת בחשבון. גילגמש שיחה 14:38, 19 ביולי 2021 (IDT)
ספרתי כבר בשלב מקדמי זה שלושה שזה מציק להם. גם לאנשים חילוניים כמו חנה זה הפריע בסיבוב הקודם. אם מישהו יוכל לתת קישור להצבעה ההיא זה יהיה נחמד. נדמה לי שדובר על בחירת ביורוקרט חדש. בכל אופן גם הסירבול בהצעה איום, "תפסת מרובה לא תפסת". בורה בורה - שיחה 18:05, 19 ביולי 2021 (IDT)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

קראתי את ההצעה אבל לא הבנתי איזו בעיה היא מנסה לפתור. אם יש פגם נקודתי כלשהו במצב הקיים ראוי להצביע עליו ולכוון את הדיון לתיקונו. יש לנו כבר נוהל שעובד לא רע במרבית המקרים כפי שצוין בהצבעה. בנוסף, ההצעה פשוט לא מעובדת די הצורך. הינה למשל סעיף 6 "על מנת לשמור על כללי הנימוס, מצופה ממי שיצר/ה את דף הצבעת המחלוקת לתייג בדף השיחה של הצבעת המחלוקת את כל משתתפי/ות העבר של הדיון שהתקיים בדף השיחה של הערך." מה זה מצופה? יש חובה או אין חובה? אם אין חובה למה להוסיף את זה? הכללים צריכים להיות ברורים ופשוטים. כנ"ל סעיף 7. מה זה "שונה מהותית"? מי יחליט במקרה של מחלוקת אם ההצעה החדשה שונה באופן מהותי או לא? המשתמש שרוצה להוסיף או מישהו אחר? אם זה מישהו אחר, מי הוא? אני חושב שצריך להמשיך לעבוד על ההצעה הזאת. לא היה צריך לפתוח את ההצבעה בכלל בעיני כשזה המצב. גילגמש שיחה 18:24, 19 ביולי 2021 (IDT)

הצבעות זה רע. הצבעות זה רע. ההצעה הזו מפריעה ליצירת קונצנזוס, ודורשת מהוויקיפד המצוי תואר אקדמי במדעי המשפט הוויקיפדי. (תוספת מאוחרת: ההצבעה לא מפרטת אחרי כמה זמן מותר לפתוח הליכי מחלוקת, מה שמתיר, באופן עקרוני, פתיחה של הליכי הצבעת מחלוקת אחרי יומיים). דגש - שיחה 16:30, 19 ביולי 2021 (IDT)

"ההצעה הזו מפריעה ליצירת קונצנזוס" לעומת המצב הקיים בו פתאום מגלים שנפתחה הצבעה, כאן הקהילה מוזמנת לדיון באמצעות תבנית המסייעת לקטגוריה ייעודית.
"תואר אקדמי במדעי המשפט הוויקיפדי" לא הגזמנו בכלל, המצב הקיים לא מחייב את הכרת הכללים? כל הכללים יפורטו בדף ההצבעה ובתבנית החדשה שתיכתב. כל שנדרש הוא הצבת {{ס:מחלוקת}} ע"י מי מהצדדים.
"תוספת מאוחרת וכו'" מה רע בכך, שתונח התבנית ביום הראשון של הוויכוח, ובכך הקהילה תוזמן לדיון ותסייע להכריע (לעיתים ברוב מוחץ) ללא הצבעה? לַבְלוּב📜🍅 • 11:19, 20 ביולי 2021 (IDT)
יקראו עיניך מה שמקלידות אצבעותיך: לבלוב לא מבין את הבעייתיות שבהצבת תבנית מייד ביום הראשון של הוויכוח, ואותו לבלוב מציע לפתוח הצבעה אחרי 00:00:00 שעות מהצגת העמדות. דהיינו, תוך דקות ספורות מהתגלעות הוויכוח. הבנתי שחלקים מהקהילה מאוהבים בהצבעות, אבל הניסיון להעביר מדיניות שמתירה לפתוח הצבעה מייד וללא דיון פגום אפילו לפי הסטנדרטים האלו.
לגבי "המצב הקיים": המצב הקיים משאיר את האפשרות לפתוח הצבעה כמוצא אחרון. ההצעה הופכת אותו לחלופת ברירת מחדל. דגש - שיחה 11:39, 20 ביולי 2021 (IDT)
אתה משווה? אני מציע לפתוח לאחר 0 דקות מהצגת העמדות בדף ההצבעה, לאחר שהוברר שהולכים להצבעה. לא בדף השיחה. לַבְלוּב📜🍅 • 13:05, 20 ביולי 2021 (IDT)
אתה הצבעת (בסעיף אחר למטה) לאפשר פתיחת ההצבעה חודש לאחר סיום הדיון והסרת התבנית/קטגוריה. אז בהחלט אתה תומך כאן במצב בו היה דיון, נגמר, עבר חודש, ולפתע נפתחת הצבעה ללא התראה. Dovno - שיחה 13:58, 20 ביולי 2021 (IDT)
Dovno, מה ההשוואה? עד כה לא התקיים כלל יידוע של הקהילה שיש מחלוקת בערך ספציפי מבין 300000 עד שנפתח דף ההצבעה. לעומת התוכנית המוצעת, בה לא ניתן לפתוח הצבעה, אלא, לאחר שהתקיים דיון בן שבוע לפחות לאחר יידוע של הקהילה.
אם זה מעניין אותך, תישאר במעקב אחרי הערך, תווכל לראות אם נפתחה הצבעה.
אגב, תוכל לראות בדיונים המקדימים, שהצעתי חובה של תיוג המשתתפים בדיון, במקרה של פתיחת הצבעה, אך הצעתי לא התקבלה. התוכנית המוצעת אולי אינה מושלמת, אך היא טובה מהמצב הנוכחי, עשרת מונים לַבְלוּב📜🍅 • 15:47, 20 ביולי 2021 (IDT)
לא מדויק. היום, עם פתיחת דף ההצבעה, הוא מתווסף אוטומטית לקטגוריית מעקב (של כל ההצבעות), וכן לשער הקהילה. וזה, כאמור, לפחות 72 שעות לפני פתיחת ההצבעה עצמה. אז כל מי שעוקב אחרי קטגוריית ההצבעות, או אחרי שער הקהילה, יודע מראש שעומדת להיפתח הצבעה בימים הקרובים. בהצעה החדשה, אם יבחרו הפרמטרים שלהם אתה הצבעת, אם מישהו יפתח הצבעה בעוד חודש לא תהיה לכך התרעה קודמת. ובפרט, כפי שכמה כבר כתבו בדיון, כלל לא הוסבר במה ההצעה הנוכחית, כביכול, טובה מהמצב הקיים. אתה נימקת למעלה: "לעומת המצב הקיים בו פתאום מגלים שנפתחה הצבעה", אבל כאמור, דווקא במצב הקיים יש תמיד התרעה של כמה ימים ע"י קטגוריה מתאימה, ובהצעה החדשה תתכן פתיחת הצבעה ללא כל התרעה. Dovno - שיחה 17:13, 20 ביולי 2021 (IDT)
Dovno, אתה פשוט טועה ומטעה. במצב הקיים. עד כה רק ב-7 מקרים נמנעה הצבעה לאחר שנפתח דף הצבעה. ההצעה החדשה, מזמינה את הקהילה לפני פתיחת דף ההצבעה, ממנו ב-99.99% מהמקרים אין דרך חזרה. לַבְלוּב📜🍅 • 17:45, 20 ביולי 2021 (IDT)
עכשיו הצלחתם לבלבל גם אותי... אחת הסיבות שהעיקריות שהצבעתי "בעד" היתה שלהבנתי ההצעה מפחיתה את הסיכוי להצבעות "בהפתעה"... אם זה הפוך אז אני נוטה להתנגד. בברכה, איתמראֶשפָּר - דברו אלי - איפה הייתי ומה עשיתי - 17:37, 20 ביולי 2021 (IDT)
מי דיבר בכלל על "מניעת הצבעה"? במצב הנוכחי, בין יצירת דף הצבעה לבין פתיחת ההצבעה עצמה יש לפחות 72 שעות (אם לא יותר), במהלכן דף ההצבעה מופיע בגלוי בקטגוריית מעקב (ובשער הקהילה) ובכך מתריע לפני שנפתחת ההצבעה. תמיד. בהצעה החדשה, אמנם יהיה דיון מקדים, אבל בסופו התבנית/קטגוריה מוסרות, וחודש לאחר מכן אפשר לפתוח הצבעה מיידית - שתחל יחד עם יצירת דף ההצבעה וללא כל התרעה (אם יתקבלו הפרמטרים בהם תמכת בהצבעה שלך למטה), ואף אחד כבר לא יעקוב רק כי חודש לפני כן (או ארבעה חודשים לפני כן, אם זה הערך שיתקבל) היה בדף השיחה דיון שהסתיים. Dovno - שיחה 18:06, 20 ביולי 2021 (IDT)
איתמראשפר, Dovno, אין פה שום הפתעה, אלא בדיוק להיפך. כיום, אין שום התרעה על כוונה ליצור דף הצבעת מחלוקת חדש. כן יש התרעה של 72+X שעות מרגע יצירת דף הצבעת מחלוקת ועד לפתיחת ההצבעה בפועל (X זה מספר השעות שלקח למחזיק בעמדת צד ב' להגיב). כך שבאופן תיאורטי, יכול להיות שיש נושא שקרוב לליבכם, אבל לא תהיו מודעים כלל לדיון שמתקיים בדף השיחה, ולאחר מכן - ההצבעה תיפתח, ואם לא התחברתם לויקיפדיה במשך אותם 72+X שעות (נניח שנפל חג בסמוך לשבת, ושאתם שומרי שבת או שאולי טסתם לסופ"ש ארוך בחו"ל) אז לא תהיה לכם שום הזדמנות להביע את דעתכם לפני שההצבעה תיפתח. ובדיוק מצב כזה - ההצעה הזו באה לתקן. ההתרעה בשער הקהילה תהיה עוד לפני שנוצר דף ההצבעה, כאשר עדיין מתקיים דיון בדף השיחה, למשך תקופה ארוכה יותר מ-72 שעות (אם כך יוחלט). בזמן הזה - אתם תוכלו לבחור האם לצרף את הערך האמור לרשימת המעקב שלכם ולקבל התרעה ברגע שהונחה עליו התבנית {{מחלוקת}}. בנוסף, מדיניות זו מעודדות (לא מחייבת) לתייג משתתפי דיונים בדפי שיחה, בדיוק על מנת למנוע הפתעות לא נעימות. ולכן, לטעמי, הצעה זו משפרת משמעותית את המצב הקיים כיום. יוניון ג'ק - שיחה 18:45, 20 ביולי 2021 (IDT)
נכון שהיום אין התרעה על כוונה ליצור דף הצבעת מחלוקת. אבל אם מישהו יוצר דף הצבעת מחלוקת, אז: (1) ההצבעה לא נפתחת לפני שהצדדים מציגים את עמדותיהם (גם אם זה לוקח מספר ימים) ועוברות עוד 72 שעות בנוסף (ובמהלך כל זמן זה דף ההצבעה מוצג בקטגוריית המעקב ובשער הקהילה), ו-(2) אם זה נעשה ללא דיון ממצה מקדים המפעילים עוצרים את ההצבעה, לפי המדיניות הכתובה היום. לכן אף הצבעה לא נפתחת בהפתעה.
לעומת זאת, בהצעה הנוכחית, במקרה שהיה דיון (עם התבנית המוצעת), והוא נגמר והוסרה התבנית (ולכן גם הקטגוריה), עדיין מישהו יכול 4 חודשים לאחר מכן להחליט לפתוח הצבעה באותו הנושא (עליו כאמור נגמר הדיון לפני חודשים), ואם פרמטר X4 יהיה 0, זה אומר שאותה הצבעה שנפתחת חודשים לאחר תום הדיון (ולאחר שכל משתתפי הדיון שכחו ממנו) נפתחת מיידית, ללא שום התרעה. Dovno - שיחה 21:21, 20 ביולי 2021 (IDT)
Dovno, אם היית רוצה שפרמטר X4 לא יהיה 0, אז למה הצבעת 0?! לא ברורה לי עמדתך. מה גם שנכון לעכשיו, הסבירות שפרמטר X4 יהיה 0 היא קלושה מאוד, ורוב הסיכויים שהפרמטר שייקבע יהיה 72 שעות. אם כך אכן יהיה - טיעונך אינו מחזיק מים. יוניון ג'ק - שיחה 21:44, 20 ביולי 2021 (IDT)
הבאתי את זה כדי להראות את הסתירה בעמדתו של לבלוב. הוא טען "לעומת המצב הקיים בו פתאום מגלים שנפתחה הצבעה", והראתי שדווקא במצב הקיים זה בלתי אפשרי לפתוח הצבעה בהפתעה, ואילו בהצעה החדשה זה אפשרי (במיוחד כשלבלוב תמך ב-0 שעות המתנה לפתיחת ההצבעה אפילו אם עברו חודשים מהדיון). Dovno - שיחה 21:50, 20 ביולי 2021 (IDT)
Dovno, לא סתם העלתי להצבעה את ההצעה כולה כמכלול, ואין הצבעה על כל סעיף בנפרד, אלא הכל או כלום. בהצעה החדשה זה יהיה אפשרי לפתוח הצבעות בהפתעה רק אם X1+X4 = 0, והסבירות שזה יקרה (על פי ההצבעה עד כה) היא קלושה מאוד. יוניון ג'ק - שיחה 23:09, 20 ביולי 2021 (IDT)
ראשית, זה לא מדויק. יש הצבעה אחת על ההצבעה כמכלול, אבל אז מצביעים על כל פרמטר בנפרד, וצירופים שונים של פרמטרים ייצרו מדיניות שונה לגמרי. אין אפשרות להצביע "X4=0 אבל רק בתנאי ש-X1 > 7".
הבעיה שתוארה רלוונטית לא רק אם "X1+X4 = 0". גם "X4=0" בעצמו יוביל לאפשרות לפתוח הצבעה ללא התרכה מוקדמת, לא משנה מה הערך של X1, בתנאי ש-X2 מספיק גדול, ונראה שהוא הולך להיות גדול.
יש גם עוד קומבינציות אפשריות לא סבירות, למשל "X3=אינסוף וגם X5=אינסוף" יאפשרו לכל משתמש בודד לדחות כל הצבעה שירצה ללא סוף (כי יהיה מותר למשתמש יחיד להויף אינסוף אפשרויות הצבעה ובכל פעם זה ידחה את פתיחתה, ללא הגבלה).
אז או שמבשלים הצבעה שכבר כל ערכי הפרמטרים האלו כבר מוגדרים מראש ע"י מציעי ההצעה ונותנים לקהילה להצביע בעד/נגד "כמכלול", או שכל הצירופים האפשריים חייבים להיות תקינים. ראה מה שאיתמראשפר כתב למעלה: הוא הצביע בעד ההצעה ("כמכלול") מתוך הנחה שזה יפחית את האפשרות של פתיחת הצבעה בהפתעה, אולם זה לגמרי תלוי בפרמטרים שייבחרו - ערכים מסויימים שלהם יגדילו משמעותית את האפשרות לפתוח הצבעה בהפתעה לעומת היום (שזה בלתי אפשרי). אז בעצם, איתמראשר בעד ההצעה אבל בתנאי שייבחרו פרמטרים בטווחים מסויימים ונגדה אם ייבחרו פרמטרים בטווחים אחרים. Dovno - שיחה 18:00, 21 ביולי 2021 (IDT)
Dovno, (א) אתה צודק שמוטב היה שתהיה הצבעה אחת בכלל, ולא תהיה הצבעה על פרמטרים. זה מה שרציתי לעשות מלכתחילה, אך הנסיבות הובילו להצבעה במבנה הזה. (ב) הסבירות שייקבע X4=0 היא קלושה מאוד ולפי מצב ההצבעה הנוכחי, כנראה שייקבע X4=72 שעות. ולכן, אני לא מצליח להבין את החזרה על הטיעון הזה שוב ושוב. הרי גם אם X4 לא יהיה 0 גם אז לא תתמוך בהצעה הזו. אז מה הטעם בטיעון הזה בכלל? יוניון ג'ק - שיחה 01:39, 22 ביולי 2021 (IDT)
Dovno, אני עדיין תומך בהצעה כמכלול, גם אם כאמור היא אינה מושלמת בעיניי (אני פחות מודאג ממצבי הקיצון האפשריים-תאורטית שהצגת, ויותר מכך שאין שום התראה על כך שערך נמצא בתקופת הביניים שבה מותר לפתוח לגביו הצבעה). נכון שיש מידה של סיכון שהפרמטרים שיבחרו לא יהיו מיטביים, אך עדיפה מדיניות מוגדרת שלא כל הפרמטרים שלה מושלמים מאשר חוסר מדיניות. אני בטוח שאם, לאחר זמן מה שבו נפעיל את המדיניות שתיבחר, נגלה שיש בה בעיות, נוכל להצביע על תיקונים נקודתיים כדי לטייב אותה. בברכה, איתמראֶשפָּר - דברו אלי - איפה הייתי ומה עשיתי - 19:09, 21 ביולי 2021 (IDT)
בהצעה הנוכחית, אין שום התרעה "על כך שערך נמצא בתקופת הביניים שבה מותר לפתוח לגביו הצבעה". לאחר תום הדיון, מוסרת התבנית והקטגוריה. ומאותו רגע, מותר ב-X2 החודשים הבאים (ונראה שייבחר "4 חודשים") לפתוח הצבעת מחלוקת - ללא כל התרעה.
דווקא במצב הנוכחי, אי אפשר לפתוח הצבעה ללא התרעה אפשר ליצור דף הצבעת מחלוקת ללא התרעה - זה נכון - אבל ההצבעה עצמה לא תיפתח ללא: (א) מתן זמן למתדיינים לנמק את עמדתם, (ב) המתנת 72 שעות, (ג) בדיקה של מפעיל שהיה דיון קודם מספק וההצבעה היא מוצא אחרון. כל זה כבר מעוגן בדפי המדיניות הקיימים במפורש. Dovno - שיחה 19:24, 21 ביולי 2021 (IDT)

הצבעה

דף זה הוא דף ארכיון של דיון או הצבעה שהסתיימו. את המשך הדיון יש לקיים בדף השיחה של הערך או הנושא הנידון. אין לערוך דף זה.


 • תאריך תחילת ההצבעה: 22:45, 18 ביולי 2021
 • תאריך סיום ההצבעה: 22:44, 25 ביולי 2021

רק משתמש רשום בעל 100 עריכות במרחב הראשי או במרחבים המשיקים לו במהלך 90 הימים שקדמו לתחילת ההצבעה (עריכות דפי שיחה, שיחות תמונות, שיחות קטגוריות, שיחות תבניות, דפי מדיניות וכדומה – אינן נספרות) ו־30 ימים של פעילות הוא בעל זכות הצבעה. כל קול שווה למשנהו, אלא אם כן ברור שמדובר בבובת קש או טרול. על מנת שההחלטה תהיה מחייבת, חייבים להצביע בה לפחות 9 ויקיפדים. יש צורך ברוב של 50% לפחות על מנת שמדיניות תעבור.

הצבעה בעד/נגד ההצעה כולה

בעד ההצעה כולה
 1. יוניון ג'ק - שיחה 22:51, 18 ביולי 2021 (IDT)
 2. גם אם אני חושב שאפשר היה לשפר אותה, זה לטעמי שיפור של המצב הקיים (וגם להביא להצבעה את השיפור הזה לא היה פשוט). איש השום (HaShumai) - כתבו לי הודעה - מחשבות על ייעול מחלוקות 22:56, 18 ביולי 2021 (IDT)
 3. בעד בעד בעד בעד חבל שזה לא היה עד עכשיו תודה על ההצעה שמואל היהודי - שיחה 23:51, 18 ביולי 2021 (IDT)
 4. איפה היינו עד היום? לַבְלוּב📜🍅 • 00:52, 19 ביולי 2021 (IDT)
 5. ישרול - דברו איתי • י' באב ה'תשפ"א • 06:42, 19 ביולי 2021 (IDT)
 6. צורייה בן הרא"ש - (שיחה, תרומות) - י' באב ה'תשפ"א 16:16, 19 ביולי 2021 (IDT)
 7. נריה - 💬 - 18:11, 19 ביולי 2021 (IDT)
 8. אמנם לא מושלמת אך צעד גדול בכיוון הנכון. בברכה, איתמראֶשפָּר - דברו אלי - איפה הייתי ומה עשיתי - 22:47, 19 ביולי 2021 (IDT)
 9. אמירושיחה 19:50, 20 ביולי 2021 (IDT)
 10. כל עוד מחליטים אצלנו בהצבעות, נוהל הצבעה צריך להיות מוסדר ומנוסח. לא אוסף מנהגים, החלטות, תקדימים וסייגים שרק כמה מומחים מתיימרים להכיר. H. sapiens - שיחה 15:51, 21 ביולי 2021 (IDT)
  H. sapiens, אמת. הבעיה היא שההצבעה אינה עוסקת בשאלה "האם לקבוע נוהל הצבעה מוסדר ומנוסח, או לא", אלא האם לאמץ את הנוהל _המוצע_. והוא גרוע, כמפורט בדיון. דגש - שיחה 15:56, 21 ביולי 2021 (IDT)
  ולכן הנוהל מוגש לפרלמנט ויש אפשרות להצביע נגדו. עם זאת, התחושה שלי היא שהרבה הצבעות נגד הן לא נגד הנוהל המוצע, אלא נגד נוהל כתוב כלשהו. אני מעדיף שקודם יהיה נוהל כתוב, וזה יצריך מי שלא אוהב אותו לשנות את הנוהל. H. sapiens - שיחה 16:13, 21 ביולי 2021 (IDT)
 11. כובש המלפפוניםשיחה 12:47, 24 ביולי 2021 (IDT)
 12. ויקי4800 - שיחה 08:31, 25 ביולי 2021 (IDT)
נגד ההצעה כולה
 1. נימקתי בדיון. בברכה, גנדלף - 01:24, 19/07/21
 2. גם אני נימקתי. סעיף 9 הוא ממש חוסר של "סוף מעשה במחשבה תחילה". ממליץ להפיל כרגע את ההצעה, להחזירה לשולחן הדיונים ולהעלותה מחדש משופצת. כבר נפלנו לא מזמן על משהו דומה, אז נכווה שוב? בורה בורה - שיחה 02:34, 19 ביולי 2021 (IDT)
 3. הצבעות זה רע. הצבעות זה רע. ההצעה הזו מפריעה ליצירת קונצנזוס, ודורשת מהוויקיפד המצוי תואר אקדמי במדעי המשפט הוויקיפדי. (תוספת מאוחרת: ההצבעה לא מפרטת אחרי כמה זמן מותר לפתוח הליכי מחלוקת, מה שמתיר, באופן עקרוני, פתיחה של הליכי הצבעת מחלוקת אחרי יומיים). דגש - שיחה 16:30, 19 ביולי 2021 (IDT)
 4. מסורבל בהרבה מהמצב הנוכחי יאירשיחה 16:38, 19 ביולי 2021 (IDT)
 5. מסורבל. בנוסף, יש כמה סעיפים שאני מתנגד להם. גופיקו (שיחה | תרומות) 16:47, 19 ביולי 2021 (IDT)
 6. יש דברים חיוביים בהצעה, אולם זה גם יוסיף סרבול שבסופו של דבר יעכב חתירה להכרעה במקרה של מחלוקת. המצב הנוכחי, אף אם אינו מושלם, עובד היטב ברוב המקרים בלי הסרבול הנוסף. Dovno - שיחה 17:04, 19 ביולי 2021 (IDT)
 7. מסורבל מדי... King G.Aשיחה 17:47, 19 ביולי 2021 (IDT)
 8. לא הבנתי איזו בעיה ההצעה הנוכחית באה לפתור. אני מציע למשוך את ההצעה. הרחבתי בדיון. גילגמש שיחה 18:24, 19 ביולי 2021 (IDT)
 9. PRIDE! - שיחה 21:18, 19 ביולי 2021 (IDT)
 10. מהנימוקים שבורה בורה וגנדלף ציינו. ‏HiyoriXשיחה • חציל-צילון • 22:50, 19 ביולי 2021 (IDT)
 11. לאחר קריאת הנימוקים נגד, אני מסכים עם חלקם. ברק אברגיל ~ דברו איתי ~ מיזם האירוויזיון 23:52, 19 ביולי 2021 (IDT)
 12. נפתחה ההרשמה לקורס המיוחד ללימוד כללי וחוקי ההצבעות בוויקיפדיה. בברכה, גיברס - שיחה 02:08, 20 ביולי 2021 (IDT)
 13. אמיר מלכי-אור - שיחה 09:21, 20 ביולי 2021 (IDT)
 14. לא הבנתי למה צריך לשנות מצב קיים דוד55 - שיחה 11:21, 20 ביולי 2021 (IDT)
 15. שמיה רבהשיחה • י"א באב ה'תשפ"א • 12:21, 20 ביולי 2021 (IDT)
 16. Mbkv717שיחה • י"א באב ה'תשפ"א • 13:06, 20 ביולי 2021 (IDT)
 17. אציין שאני מלא בהערכה להוגה ההצעה ולזמן שהשקיע בניסוחה. ניב - שיחה 13:40, 20 ביולי 2021 (IDT)
 18. Shannen - שיחה 19:18, 20 ביולי 2021 (IDT)
 19. Geagea - שיחה 01:19, 21 ביולי 2021 (IDT)
 20. שמזן (שיחה) • ערכי בראבו • 11:34, 21 ביולי 2021 (IDT)
 21. "דגש" צודק. Ldorfmanשיחה 02:55, 23 ביולי 2021 (IDT)
 22. חלק מן הרעיונות מעולים, אבל כשזה בא כמקשה אחת אין לי אלא להתנגד, חבל שלא עושים הצבעה לכל סעיף בנפרד • חיים 7שיחה • 11:06, 23 ביולי 2021 (IDT)
 23. אני נורא מתנצל אך נראה שקולות הנגד שכנעו אותי, המדיניות היום אכן יחסית פשוטה ואין קושי רב בשימוש בה ובנוסף על סעיפים בהם אין x אמור להיות בעד/נגד omer abcd ~ דף השיחה שלי 🐱 23:26, 24 ביולי 2021 (IDT)
הימנעות

כל ההצבעות האלה הן בזבוז זמן גדול!אגסי - שיחההטיות יש לתקן 20:00, 20 ביולי 2021 (IDT)

הצבעה על

במשך כמה ימים על התבנית {{ס:דיון מחלוקת}} להיות מונחת על הערך בטרם ניתן יהיה ליצור דף הצבעת מחלוקת חדש?
 1. באותו יום. בורה בורה - שיחה 17:41, 19 ביולי 2021 (IDT)
 2. 3 ימים. בד"כ מחלוקת תתנהל ימים ארוכים בטרם תונח עליה תבנית. לַבְלוּב📜🍅 • 00:54, 19 ביולי 2021 (IDT)
 3. 3 ימים. ניב - שיחה 13:46, 20 ביולי 2021 (IDT)
 4. 7 ימים. יוניון ג'ק - שיחה 22:52, 18 ביולי 2021 (IDT)
 5. שבוע. Eladti - שיחה 22:53, 18 ביולי 2021 (IDT)
 6. 7 ימים. איש השום (HaShumai) - כתבו לי הודעה - מחשבות על ייעול מחלוקות 22:56, 18 ביולי 2021 (IDT)
 7. 7 ימים. גופיקו (שיחה | תרומות) 23:07, 18 ביולי 2021 (IDT)
 8. שבוע omer abcd ~ דף השיחה שלי 🐱 00:20, 19 ביולי 2021 (IDT)
 9. שבוע. ברק אברגיל ~ דברו איתי ~ מיזם האירוויזיון 02:00, 19 ביולי 2021 (IDT)
 10. שבוע ספסףספספוני בספסופיכםהסיומת של החתימה 10:32, 19 ביולי 2021 (IDT)
 11. שבוע יאירשיחה 16:41, 19 ביולי 2021 (IDT)
 12. שבוע איתמראֶשפָּר - דברו אלי - איפה הייתי ומה עשיתי - 08:14, 20 ביולי 2021 (IDT)
 13. 7 ימים. Dovno - שיחה 17:06, 19 ביולי 2021 (IDT)
 14. 7 אמיר מלכי-אור - שיחה 09:22, 20 ביולי 2021 (IDT)
 15. שבוע. אמירושיחה 19:52, 20 ביולי 2021 (IDT)
 16. 7. Mbkv717שיחה • י"א באב ה'תשפ"א • 13:07, 20 ביולי 2021 (IDT)
 17. 7 • חיים 7שיחה • 11:07, 23 ביולי 2021 (IDT)
  משה, כמה? דגש - שיחה 13:36, 20 ביולי 2021 (IDT)
  נשכח לי ה-7, תוקן. תודה! Mbkv717שיחה • י"א באב ה'תשפ"א • 15:33, 20 ביולי 2021 (IDT)
 18. 7 כובש המלפפוניםשיחה 12:47, 24 ביולי 2021 (IDT)
 19. שבוע ויקי4800 - שיחה 08:34, 25 ביולי 2021 (IDT)
 20. 13 יום (מעדיף לא מספר שלם של שבועות). H. sapiens - שיחה 16:01, 21 ביולי 2021 (IDT)
 21. לפחות שבועיים שמואל היהודי - שיחה
 22. שבועיים צורייה בן הרא"ש - (שיחה, תרומות) - י"א באב ה'תשפ"א 10:07, 20 ביולי 2021 (IDT)
 23. 14. שמזן (שיחה) • ערכי בראבו • 11:36, 21 ביולי 2021 (IDT)
 24. 14 Ldorfmanשיחה 02:57, 23 ביולי 2021 (IDT)
 25. שבעה עשר ימים. דגש - שיחה 16:31, 19 ביולי 2021 (IDT)
  דגש, שים לב שאתה התבנית יניחו רק אחרי שכבר דנו ולא הגיעו להסכמה. 17 ימים זה מלא כי זה בא אחרי בערך שבועיים של דיון נוספים. גופיקו (שיחה | תרומות) 16:48, 19 ביולי 2021 (IDT)
  אני לא רואה מדיניות שמגבילה את הצבת תבנית {{ס:מחלוקת}}, כך שתהיה לגיטימית רק לאחר "בערך שבועיים של דיון". וזה, אם תרצה, עוד פגם בפתיחת ההצבעה הנוכחית (משתמש:HaShumai?) דגש - שיחה 16:54, 19 ביולי 2021 (IDT)
  דגש, נראה שאני מצטרף לרשימה מכובדת של 4 מפעילים שרק בשנה האחרונה העבירו לפה הצבעות שנדחו כלא-בשלות. יכול להיות שמוסד הפרלמנט שלנו זקוק לרפורמה. משהו בשלב של הגימור - או לחלופין, קטילת הצעה שבנויה לא נכון והקמת חלופה טובה יותר - לא עובד לנו. איש השום (HaShumai) - כתבו לי הודעה - מחשבות על ייעול מחלוקות 23:48, 20 ביולי 2021 (IDT)
  שומאי, אענה בדף שיחתך. דגש - שיחה 00:23, 21 ביולי 2021 (IDT)
  HaShumai, יש חלופות אחרות, פרט לחלופות שהצגת. אבל לא כאן המקום להרחיב על כך. יוניון ג'ק - שיחה 00:44, 21 ביולי 2021 (IDT)
 26. אינסוף - עד למיצויה. PRIDE! - שיחה 21:10, 19 ביולי 2021 (IDT)

הצבעה על

במהלך כמה חודשים ממועד הסרת התבנית {{ס:דיון מחלוקת}} ניתן ליצור דף הצבעת מחלוקת חדש? (חריגה מפרק זמן זה תחייב הנחת התבנית שוב)
 1. חודש Eladti - שיחה 22:54, 18 ביולי 2021 (IDT)
 2. חודש. גופיקו (שיחה | תרומות) 23:07, 18 ביולי 2021 (IDT)
 3. חודש. לַבְלוּב📜🍅 • 00:55, 19 ביולי 2021 (IDT)
 4. חודש omer abcd ~ דף השיחה שלי 🐱 00:22, 19 ביולי 2021 (IDT)
 5. חודש גג בורה בורה - שיחה 18:08, 19 ביולי 2021 (IDT)
 6. חודש (עד אותו תאריך בחודש העוקב) • חיים 7שיחה • 11:08, 23 ביולי 2021 (IDT)
 7. חודש כובש המלפפוניםשיחה 12:47, 24 ביולי 2021 (IDT)
 8. שישה שבועות (חודש וחצי) איתמראֶשפָּר - דברו אלי - איפה הייתי ומה עשיתי - 08:17, 20 ביולי 2021 (IDT)
 9. 2 חודשים (נשמע לי כמו זמן שמצד אחד יאפשר להשלים בנחת את הדיון אם יחרוג מהשבוע, ולחתור לפתרון שאינו הצבעה, ומצד שני כמו זמן לא-מוגזם בו הדיון עדיין טרי מספיק) איש השום (HaShumai) - כתבו לי הודעה - מחשבות על ייעול מחלוקות 22:57, 18 ביולי 2021 (IDT)
 10. חודשיים ספסףספספוני בספסופיכםהסיומת של החתימה 10:34, 19 ביולי 2021 (IDT)
 11. חודשיים. H. sapiens - שיחה 16:18, 21 ביולי 2021 (IDT)
 12. 3 חודשים. יאירשיחה 16:41, 19 ביולי 2021 (IDT)
 13. 3 חודשים צורייה בן הרא"ש - (שיחה, תרומות) - י"א באב ה'תשפ"א 10:09, 20 ביולי 2021 (IDT)
 14. 3 חודשים. אמירושיחה 19:52, 20 ביולי 2021 (IDT)
 15. 4 חודשים. יוניון ג'ק - שיחה 22:52, 18 ביולי 2021 (IDT)
 16. 4 חודשים. רוב המחלוקות הן על ערכים אקטואליים ונפיצים. מן הראוי שניתן זמן מספיק לעורך שחפץ בהנחת התבנית. ברק אברגיל ~ דברו איתי ~ מיזם האירוויזיון 02:02, 19 ביולי 2021 (IDT)
 17. ארבעה חודשים. דגש - שיחה 16:31, 19 ביולי 2021 (IDT)
 18. 4 חודשים. Dovno - שיחה 17:06, 19 ביולי 2021 (IDT)
 19. 4 חודשים, כמו עם הצבעות המחיקה. PRIDE! - שיחה 21:12, 19 ביולי 2021 (IDT)
 20. 4 חודשים. אמיר מלכי-אור - שיחה 09:23, 20 ביולי 2021 (IDT)
 21. 4 חודשים. Mbkv717שיחה • י"א באב ה'תשפ"א • 13:08, 20 ביולי 2021 (IDT)
 22. 4 חודשים. ניב - שיחה 13:46, 20 ביולי 2021 (IDT)

הצבעה על

מהו מספר אפשרויות הצבעה השונות המרבי שיכול משתמש אחד להוסיף להצבעה? (ניתן להצביע "אינסוף" למי שחושב/ת שלא צריכה להיות הגבלה כזו)
 1. 1 Eladti - שיחה 22:54, 18 ביולי 2021 (IDT)
 2. 1 גופיקו (שיחה | תרומות) 23:07, 18 ביולי 2021 (IDT)
 3. 1 omer abcd ~ דף השיחה שלי 🐱 00:19, 19 ביולי 2021 (IDT)
 4. 1. מתלבט בין 1 לאינסוף. ההתלבטות שלי היא מכיוון שמשתמש 1 יכולות להציע 2 עמדות הוא יכול לפתוח הצבעת מחלוקת עם עצמו... ומאידך, למה שמשתמש אחד לא יוכל להציג את כל העמדות שהוצגו בדיון המחלוקת ולךתוח את ההצבעה מיד כפי שאפשר לפתוח הצבעת מחיקה במעמד צד אחד? לַבְלוּב📜🍅 • 01:03, 19 ביולי 2021 (IDT)
 5. 1. עם פיצול אישיות מתמודדים מול פסיכולוג, לא בוויקיפדיה :). ברק אברגיל ~ דברו איתי ~ מיזם האירוויזיון 02:03, 19 ביולי 2021 (IDT)
 6. 1 ספסףספספוני בספסופיכםהסיומת של החתימה 10:35, 19 ביולי 2021 (IDT)
 7. 1 יאירשיחה 16:41, 19 ביולי 2021 (IDT)
 8. 1 Dovno - שיחה 17:07, 19 ביולי 2021 (IDT)
 9. 1 PRIDE! - שיחה 21:12, 19 ביולי 2021 (IDT)
 10. 1 איתמראֶשפָּר - דברו אלי - איפה הייתי ומה עשיתי - 08:19, 20 ביולי 2021 (IDT)
 11. 1. אמירושיחה 19:53, 20 ביולי 2021 (IDT)
 12. 1 • חיים 7שיחה • 11:09, 23 ביולי 2021 (IDT)
 13. 2 (מתלבט בין זה לבין 1, אולי אשנה את הצבעתי אם יהיו פה נימוקים מעניינים) איש השום (HaShumai) - כתבו לי הודעה - מחשבות על ייעול מחלוקות 22:58, 18 ביולי 2021 (IDT)
 14. שתיים. דגש - שיחה 16:32, 19 ביולי 2021 (IDT)
 15. 2 צורייה בן הרא"ש - (שיחה, תרומות) - י"א באב ה'תשפ"א 10:11, 20 ביולי 2021 (IDT)
 16. 3 לא רואה בעיה עם מספר הצעות, כל עוד אפשר להתשתמש בשולצה ומספר ההצעות הכללי סביר. אינסוף זה לא סביר. H. sapiens - שיחה 16:26, 21 ביולי 2021 (IDT)
 17. 5 כובש המלפפוניםשיחה 12:47, 24 ביולי 2021 (IDT)
 18. אינסוף. יוניון ג'ק - שיחה 22:53, 18 ביולי 2021 (IDT)
 19. כמה שבא לו בורה בורה - שיחה 18:09, 19 ביולי 2021 (IDT)
 20. אינסוף. אמיר מלכי-אור - שיחה 09:24, 20 ביולי 2021 (IDT)
 21. אינסוף. Mbkv717שיחה • י"א באב ה'תשפ"א • 13:08, 20 ביולי 2021 (IDT)
 22. אינסוף; ריבוי דעות אינו מזיק. ניב - שיחה 13:46, 20 ביולי 2021 (IDT)

הצבעה על

אחרי כמה שעות לאחר שכל הצדדים הציגו את עמדותיהם תיפתח ההצבעה בפועל?
 1. מיידית עם אפשרות דחייה במידה והתאריך נופל על שבת או מועד. בורה בורה - שיחה 18:10, 19 ביולי 2021 (IDT)
 2. 0. אם כבר הכנסנו שבוע דיון עם התבנית, וזאת לאחר דיון מקדים ללא התבנית, אין צורך בעיכוב נוסף. Dovno - שיחה 17:08, 19 ביולי 2021 (IDT)
 3. 00:00:00 שעות. וגם זה מידי הרבה. מה זה שונה מהצבעת מחיקה??? לַבְלוּב📜🍅 • 11:06, 19 ביולי 2021 (IDT)
 4. 0. אמירושיחה 19:54, 20 ביולי 2021 (IDT)
 5. 0. מסכים עם Dovno; אין טעם לעכב עוד ועוד עד צאת הנשמה. ניב - שיחה 13:46, 20 ביולי 2021 (IDT)
  ניב: אם כוונך ל־0, נא כתוב זאת בבירור. דגש - שיחה 13:47, 20 ביולי 2021 (IDT)
  דגש, תודה על ההערה. Done טופל. ניב - שיחה 13:50, 20 ביולי 2021 (IDT)
 6. 24 שעות ספסףספספוני בספסופיכםהסיומת של החתימה 10:36, 19 ביולי 2021 (IDT)
 7. 24 כובש המלפפוניםשיחה 12:47, 24 ביולי 2021 (IDT)
 8. ארבעים ושמונה שעות. דגש - שיחה 16:32, 19 ביולי 2021 (IDT)
 9. 48 שעות. H. sapiens - שיחה 16:33, 21 ביולי 2021 (IDT)
 10. 72 שעות. גופיקו (שיחה | תרומות) 23:07, 18 ביולי 2021 (IDT)
 11. 72 שעות. יוניון ג'ק - שיחה 22:53, 18 ביולי 2021 (IDT)
 12. 72 שעות איש השום (HaShumai) - כתבו לי הודעה - מחשבות על ייעול מחלוקות 22:59, 18 ביולי 2021 (IDT)
 13. 72 שעות omer abcd ~ דף השיחה שלי 🐱 00:23, 19 ביולי 2021 (IDT)
 14. 72 שעות. ברק אברגיל ~ דברו איתי ~ מיזם האירוויזיון 02:03, 19 ביולי 2021 (IDT)
 15. 72 שעות יאירשיחה 16:41, 19 ביולי 2021 (IDT)
 16. 72 שעות PRIDE! - שיחה 21:13, 19 ביולי 2021 (IDT)
 17. 72 שעות. איתמראֶשפָּר - דברו אלי - איפה הייתי ומה עשיתי - 08:19, 20 ביולי 2021 (IDT)
 18. 72 שעות אמיר מלכי-אור - שיחה 09:25, 20 ביולי 2021 (IDT)
 19. 72 שעות צורייה בן הרא"ש - (שיחה, תרומות) - י"א באב ה'תשפ"א 10:13, 20 ביולי 2021 (IDT)
 20. 72 שעות. Mbkv717שיחה • י"א באב ה'תשפ"א • 13:09, 20 ביולי 2021 (IDT)
 21. 73 שעות • חיים 7שיחה • 11:11, 23 ביולי 2021 (IDT)

הצבעה על

מהי כמות הימים המרבית עבור דחיית מועד פתיחת הצבעה בעקבות הוספת אפשרויות הצבעה נוספות? (ניתן להצביע "אינסוף" למי שחושב/ת שלא צריכה להיות הגבלה כזו)
 1. 24 שעות. אמירושיחה 20:07, 20 ביולי 2021 (IDT)
 2. יומיים (=48 שעות). כל המוסיף זמן להצבעת מחלוקת – גורע. ניב - שיחה 13:42, 20 ביולי 2021 (IDT)
 3. 48 שעות • חיים 7שיחה • 11:12, 23 ביולי 2021 (IDT)
 4. 3 ימים. יש למנוע פיליבסטר ולחתור להכרעה. Dovno - שיחה 17:09, 19 ביולי 2021 (IDT)
 5. 3 ימים. איתמראֶשפָּר - דברו אלי - איפה הייתי ומה עשיתי - 08:21, 20 ביולי 2021 (IDT)
 6. 3. די והותר, ראינו כבר פיליבסטר ארוך בהצבעות באמצעות הוספת אפשרויות הצבעה. אנחנו לא בכנסת... לַבְלוּב📜🍅 • 00:57, 19 ביולי 2021 (IDT)
 7. שבוע omer abcd ~ דף השיחה שלי 🐱 00:24, 19 ביולי 2021 (IDT)
 8. 6 ימים. H. sapiens - שיחה 16:37, 21 ביולי 2021 (IDT)
 9. שבוע ספסףספספוני בספסופיכםהסיומת של החתימה 10:37, 19 ביולי 2021 (IDT)
 10. 7 יום PRIDE! - שיחה 21:14, 19 ביולי 2021 (IDT)
 11. 7אמיר מלכי-אור - שיחה 09:26, 20 ביולי 2021 (IDT)
 12. 7. Mbkv717שיחה • י"א באב ה'תשפ"א • 13:09, 20 ביולי 2021 (IDT)
 13. 7 כובש המלפפוניםשיחה 12:47, 24 ביולי 2021 (IDT)
 14. 14 Ldorfmanשיחה 02:59, 23 ביולי 2021 (IDT)
 15. עשרים ואחד ימים. דגש - שיחה 16:33, 19 ביולי 2021 (IDT)
 16. 30. איש השום (HaShumai) - כתבו לי הודעה - מחשבות על ייעול מחלוקות 23:00, 18 ביולי 2021 (IDT)
 17. 40 ימים, כמניין הימים של משה על הר סיני. בורה בורה - שיחה 18:12, 19 ביולי 2021 (IDT)
 18. 60 יום צורייה בן הרא"ש - (שיחה, תרומות) - י"א באב ה'תשפ"א 10:35, 20 ביולי 2021 (IDT)
 19. אינסוף. יוניון ג'ק - שיחה 22:53, 18 ביולי 2021 (IDT)
 20. אינסוף. גופיקו (שיחה | תרומות) 23:07, 18 ביולי 2021 (IDT)
 21. אינסוף. ברק אברגיל ~ דברו איתי ~ מיזם האירוויזיון 02:05, 19 ביולי 2021 (IDT)
 22. אינסוף יאירשיחה 16:41, 19 ביולי 2021 (IDT)

הצבעה על

במידה וצד אחד בלבד הציג עמדתו, לאחר כמה ימים ניתן לארכב את ההצבעה ולקבוע שהעמדה שהוצגה היא שהתקבלה? (ניתן להצביע "אינסוף" למי שחושב/ת שלא צריכה להיות אפשרות כזו)
 1. 4 ימים • חיים 7שיחה • 11:13, 23 ביולי 2021 (IDT)
 2. 7 ימים. לַבְלוּב📜🍅 • 00:58, 19 ביולי 2021 (IDT)
  לבלוב, באמת? יום אחד שמיהו מתעכב בלהציג את עמדתו וישר מכריעים?? גופיקו (שיחה | תרומות) 15:56, 19 ביולי 2021 (IDT)
 3. 7 ימים. יוניון ג'ק - שיחה 22:54, 18 ביולי 2021 (IDT)
 4. 7 ימים יאירשיחה 16:41, 19 ביולי 2021 (IDT)
 5. 7 ימים Dovno - שיחה 17:09, 19 ביולי 2021 (IDT)
 6. 7 יום PRIDE! - שיחה 21:14, 19 ביולי 2021 (IDT)
 7. 7 אמיר מלכי-אור - שיחה 09:26, 20 ביולי 2021 (IDT)
 8. 7. Mbkv717שיחה • י"א באב ה'תשפ"א • 13:10, 20 ביולי 2021 (IDT)
 9. 7. ניב - שיחה 13:40, 20 ביולי 2021 (IDT)
 10. 7. אמירושיחה 20:09, 20 ביולי 2021 (IDT)
 11. 7. Ldorfmanשיחה 02:58, 23 ביולי 2021 (IDT)
 12. 7 כובש המלפפוניםשיחה 12:47, 24 ביולי 2021 (IDT)
 13. שמונה, כמניין ימי המילה בורה בורה - שיחה 18:13, 19 ביולי 2021 (IDT)
 14. 10 ימים Eladti - שיחה 22:55, 18 ביולי 2021 (IDT)
 15. עשרה ימים. דגש - שיחה 16:34, 19 ביולי 2021 (IDT)
 16. 10 ימים. H. sapiens - שיחה 16:39, 21 ביולי 2021 (IDT)
 17. 14 ימים. איש השום (HaShumai) - כתבו לי הודעה - מחשבות על ייעול מחלוקות 23:01, 18 ביולי 2021 (IDT)
 18. 14 ימים. גופיקו (שיחה | תרומות) 23:07, 18 ביולי 2021 (IDT)
 19. 14 ימים. ברק אברגיל ~ דברו איתי ~ מיזם האירוויזיון 02:06, 19 ביולי 2021 (IDT)
 20. 14 ימים ספסףספספוני בספסופיכםהסיומת של החתימה 10:37, 19 ביולי 2021 (IDT)
 21. 14 ימים. איתמראֶשפָּר - דברו אלי - איפה הייתי ומה עשיתי - 08:22, 20 ביולי 2021 (IDT)
 22. 21 ימים צורייה בן הרא"ש - (שיחה, תרומות) - י"א באב ה'תשפ"א 10:21, 20 ביולי 2021 (IDT)

תוצאות ההצבעה

ההצעה נדחתה ברוב של 23 מתנגדים לעומת 12 תומכים. דגש - שיחה 01:35, 26 ביולי 2021 (IDT)

לפי סעיפים

על אף שההצעה לא התקבלה איני רואה בעיה להגיד את התוצאות בכל סעיף:

 • סעיף א'-שבוע
 • סעיף ב'-חודשיים וחצי
 • סעיף ג'-1
 • סעיף ד'-72 שעות
 • סעיף ה'-7
 • סעיף ו'-7

omer abcd ~ דף השיחה שלי 🐱 10:46, 26 ביולי 2021 (IDT)

לאחר הצבעה

לא הייתי נוכחת בוויקיפדיה בגלל עומס ולא הצבעתי. אני מרוצה שההצעה נדחתה. היא לא הייתה בשלה והניסוח שלה היה מאד לא ברור. חבל שיוניון ג'ק לא הקשיב לי, במקום זאת קרא לטענות שלי עריכות טרוליות במקום להקשיב לעורכת מנוסה בהעברת הצעות בפרלמט. חנה Hanayשיחהנשר תחגוג ב-2023 מאה שנים להקמתה 15:56, 26 ביולי 2021 (IDT)