עזרה:תווים

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
עריכת ערכים

מדריכי עריכה

שילוב מרכיבים בדף:

אחרים:

כתיבת תווים בוויקיפדיה נעשית באמצעות ההרחבה score. הרחבה זו היא שפת תגיות התומכת בשני תחבירים לרישום מוזיקה:

  • שיטת רישום התווים הפתוחה "ליליפונד (אנ')", שהיא ברירת המחדל.
  • תחביר ABC. עליו ניתן לקרוא כאן. כדי להפעיל את תחביר ABC יש לציין בפתיחת התג, בעזרת פרמטר lang, באופן הבא:
<score lang="ABC">
.....
</score>

ניתן לציין בעזרת הפרמטר lang שמשתמשים בתחביר ליליפונד על ידי lang=lilypond, או פשוט על ידי השמטת הפרמטר.

ההסברים בדף זה מתייחסים לתחביר ליליפונד.

השמעת התווים הופסקה ביולי 2020 עקב בעיות של אבטחת מידע בליליפונד.

כתיבת התווים[עריכת קוד מקור | עריכה]

כתיבת התווים נעשית בשיטה האמריקאית, עם האותיות a עד g, כאשר a היא לה ו-g היא סול. הטבלה הבאה מציגה את שמות התווים בשיטה האמריקאית, לצד השמות המקבילים בשיטה הנפוצה בישראל.

תווים
דו
(C)
רה
(D)
מי
(E)
פה
(F)
סול
(G)
לה
(A)
סי
(B)פה (תו)סול (תו)להסידורהמיפה (תו)סול (תו)להסידורהמיפה (תו)סול (תו)להסידורהמי
לדף הקובץ
תמונה אינטראקטיבית (לחצו להסבר)‏
תמונה אינטראקטיבית של סולם דו מז'ור (מופיע בתמונה 3 פעמים). לחצו על התווים המופיעים בתמונה.


בסיסי[עריכת קוד מקור | עריכה]

יש לכתוב כל תו באמצעות אות, מ-a עד g, משמאל לימין:

<score>{ a b c d e f g }</score>

תוצאה:

{ a b c d e f g }

ניתן להעלות את התו באוקטבה על ידי הוספת גרש אחד (או יותר, כמספר האוקטבות), או להנמיכו באוקטבה על ידי הוספת פסיק (כנ"ל):

<score>{ a, a a' a'' a''' }</score>

תוצאה:

{ a, a a' a'' a''' }

סימני היתק[עריכת קוד מקור | עריכה]

כדי להפעיל סימני היתק (דיאז או במול), יש להוסיף בהתאם is או es לאות התו, כך:

<score>{ ais ais aes ais' aes' }</score>

תוצאה:

{ ais ais aes ais' aes' }

שימו לב שהגרש לציון האוקטבה בא לאחר is או es. כמו כן, תו a השני לא מקבל את סימון הדיאז בתצוגה, בהתאם לכלל שסימון תקף עד לסוף התיבה. עם זאת, חובה לציינו בקוד עצמו - ללא ציון חוזר של הדיאז או הבמול, יוצג לפני התו סימן בֶּקָר, המציין את ביטול סימן ההיתק הקודם:

<score>{ ais a aes' a' }</score>

תוצאה:

{ ais a aes' a' }

דיאז כפול נכתב isis ובמול כפול נכתב eses:

<score>{ aisis aeses aisis' aeses' }</score>

תוצאה:

{ aisis aeses aisis' aeses' }

משך התו[עריכת קוד מקור | עריכה]

  • משך התו נקבע באמצעות מספר לאחר האות.
<score>{ a'1 b'2 c'4 d'8 e'16 f'32 ges'8 }</score>

תוצאה:

{ a'1 b'2 c'4 d'8 e'16 f'32 ges'8 }

כך ש-1 מציין תו באורך תיבה שלמה, 2 מציין תו של חצי תיבה, 4 מציין תו של רבע תיבה, וכן הלאה.

אם לרצף של תווים אחדים יש אותו משך, אין לציין את המספר שוב - כל עוד לא יצוין משך זמן אחר, לכל התווים הבאים יהיה אותו משך:

<score>{ a'8 b' c' d' e'16 f' ges' }</score>

תוצאה:

{ a'8 b' c' d' e'16 f' ges' }
  • ניתן להגדיל במחצית את משך זמן התו על ידי הוספת נקודה לאחר התו:
<score>{ b2. a4.. }</score>

תוצאה:

{ b2. a4.. }

שתק[עריכת קוד מקור | עריכה]

שתק מסומן באות r.

<score>{ r2 r4 r8 }</score>

תוצאה:

{ r2 r4 r8 }

סולם[עריכת קוד מקור | עריכה]

ניתן להגדיר סולם בעזרת פקודת key\, אותה מציבים בתוך הסוגריים המסולסלים. לאחר key\ כותבים את התו הרלוונטי (g עבור סולם סול, aes עבור לה במול וכו'), ואז סוג הסולם, כמו major\.

<score>{\key cis \minor a' b' c' d' e' f' g' }</score>

תוצאה:

{ \key cis \minor a' b' c' d' e' f' g' }

משקל[עריכת קוד מקור | עריכה]

בהיעדר הוראה אחרת, התוכנה מפרשת את התווים לפי משקל 4/4, או C. כדי להגדיר משקל אחר יש להציב את הפקודה time\ בתוך הסוגריים המסולסלים, ואחריה את המשקל הרצוי, כמו 3/4.

<score>{\time 3/4 \key cis \minor a' b' c' d' e' f' g' }</score>

תוצאה:

{\time 3/4 \key cis \minor a' b' c' d' e' f' g' }

משקלים כמו 4/4 ו-2/2 יוצגו אוטומטית כ-C. כדי להציג אותם כמספרים, יש להוסיף פקודה נוספת, מיד לפני פקודת time\:

<score>{\numericTimeSignature \time 4/4 \key cis \minor a' b' c' d' e' f' g' }</score>

תוצאה:

{\numericTimeSignature \time 4/4 \key cis \minor a' b' c' d' e' f' g' }

כדי להשתמש שוב במשקל אחר, יש להציב את הפקודה: defaultTimeSignature\ לאחר מכן.

מפעם (טמפו)[עריכת קוד מקור | עריכה]

המפעם (טמפו) של הלחן נכתב באמצעות הפרמטר tempo‏/.

דוגמה:

<score>
 \relative c'' {
 \time 3/4
 \tempo "Andante"
 a4 a a
 \time 6/8
 \tempo 4. = 96
 a4. a
 \time 4/4
 \tempo "Presto" 4 = 120
 a4 a a a
}
</score>

תוצאה:


 \relative c'' {
 \time 3/4
 \tempo "Andante"
 a4 a a
 \time 6/8
 \tempo 4. = 96
 a4. a
 \time 4/4
 \tempo "Presto" 4 = 120
 a4 a a a
}

אקורדים[עריכת קוד מקור | עריכה]

אקורד נכתב באמצעות הקפת התווים המרכיבים אותו בסוגריים זוויתיים.

<score>{ <a'' cis'' e''> }</score>

תוצאה:

{ <a'' cis'' e''> }

דרך אחרת היא רישום שם האקורד לאחר המאפיין chordmode‏\

<score>{ \chordmode {a' c':dim f':maj7 } }</score>

תוצאה:

{ \chordmode {a' c':dim f':maj7 } }

relative[עריכת קוד מקור | עריכה]

באופן רגיל המערכת קובעת את האוקטבה של התו לפי הגרשיים או פסיקים, כפי שהוסבר לעיל. ניתן להשתמש במצב יחסי, בו המערכת תנחש איזו אוקטבה לבחור, לפי קרבה לתו האחרון. לדוגמה, אם התו הראשון הוא b ואחריו מגיע c, ללא מאפיין relative, המערכת תבחר תו נמוך באוקטבה (כי לא הגדרנו תו 'c). אם נשתמש במאפיין relative, המערכת תציג את התו אוטומטית במיקום 'c.

השימוש במאפיין כולל גם סימון תו יחסי - לפי מיקומו תבחר המערכת את האוקטבה של התו הראשון ביצירה. כך, הצורה הכללית של המאפיין היא "relative c\", כאשר c הוא התו שבחרנו. ניתן גם כאן להשתמש בגרשיים או סימני היתק, כרצוננו.

ללא המאפיין:

<score> { a b c d e f g a }</score>

תוצאה:

 { a b c d e f g a }

ועם המאפיין:

<score>\relative c' { a b c d e f g a }</score>

תוצאה:

\relative c' { a b c d e f g a }

סוף תיבה[עריכת קוד מקור | עריכה]

סימן לסוף תיבה ניתן אוטומטית על ידי המערכת. לנוחות הכותב, ניתן לציין אותו במפורש באמצעות הסימן |.

דוגמה: שתי צורות הכתיב הבאות:

<score>\relative c' { a b c d e2 f2 g a }</score>
<score>\relative c' { a b c d | e2 f2 | g a }</score>

נותנות תוצאה זהה:

\relative c' { a b c d | e2 f2 | g a }

סימנים אחרים לסוף תיבה ניתנים באמצעות הפרמטר bar‏\ בצורות הבאות:

<score>\relative c' {
f1 \bar "|"
f1 \bar "."
g1 \bar "||"
a1 \bar ".|"
b1 \bar ".|."
c1 \bar "|.|"
d1 \bar "|."
e1}
</score>

תוצאה:

\relative c' {
f1 \bar "|"
f1 \bar "."
g1 \bar "||"
a1 \bar ".|"
b1 \bar ".|."
c1 \bar "|.|"
d1 \bar "|."
e1}

סימנים נוספים[עריכת קוד מקור | עריכה]

לגאטו מסומן באות באמצעות כתיבת התווים שלאחר התו הראשון בתוך סוגריים.

<score>{ c' (d' e') }</score>

תוצאה:

{ c' (d' e') }

הוספת טקסט[עריכת קוד מקור | עריכה]

ניתן להוסיף טקסט (באותיות לטיניות), של הוראות ביצוע מוזיקליות או של מילות השיר, מעל התווים או מתחתם.

דוגמה:

<score>\relative c'' { c2^"espr" a_"legato" }</score>

תוצאה:

\relative c'' { c2^"espr" a_"legato" }

עיצוב קפדני יותר:

<score>\relative c'' { c2^\markup { \bold espr } 
a2_\markup { \dynamic f \italic \small { 2nd } \hspace #0.1 \dynamic p } }</score>

תוצאה:

\relative c'' { c2^\markup { \bold espr } 
a2_\markup { \dynamic f \italic \small { 2nd } \hspace #0.1 \dynamic p } }

בשלב זה ניתן להוסיף טקסט באותיות לטיניות בלבד.

פקד להשמעת הצלילים[עריכת קוד מקור | עריכה]

ניתן להוסיף מתחת לתווים פקד להשמעת הצלילים על ידי הוספת הערך "vorbis="1.

דוגמה, הקוד הבא:

<score vorbis="1">\relative c' { c d e e d c d d c d e e d e c }</score>

יוסיף נגן להשמעת הצלילים:

\relative c' { c d e e d c d d c d e e d e c }

יצירת קובץ שמע[עריכת קוד מקור | עריכה]

ניתן להוריד למחשב קובץ שמע בפורמט MIDI, על ידי הוספת הערך "midi="1. קליק על התווים יפתח קובץ זה ויאפשר את שמירתו.

לדוגמה, הוספת הקוד הבא לדף:

<score midi="1" vorbis="1">
{
% 0
 \tempo "Presto"
\numericTimeSignature \time 3/8 \key d \minor g''16 bes''16 g''16 d''16 g''16 d''16 bes'16 d''16 bes'16 g'16 bes'16 g'16 |
% 
% 1
 d'16 g'16 d'16 bes d'16 bes16 g16 bes16 d'16 g'16 bes'16 d''16 | g''16 d''16 ( c''16 bes'16 a'16 g'16 ) |
% 2
 fis'16 d'16 fis'16 a'16 d''16 fis''16 a''16 ees''16 ( d''16 c''16 bes'16 a'16 ) g'16 d'16 g'16 bes'16 d''16 g''16

\bar "|"
}

</score>

תיתן את התוצאה:


{
% 0
 \tempo "Presto"
\numericTimeSignature \time 3/8 \key d \minor g''16 bes''16 g''16 d''16 g''16 d''16 bes'16 d''16 bes'16 g'16 bes'16 g'16 |
% 
% 1
 d'16 g'16 d'16 bes d'16 bes16 g16 bes16 d'16 g'16 bes'16 d''16 | g''16 d''16 ( c''16 bes'16 a'16 g'16 ) |
% 2
 fis'16 d'16 fis'16 a'16 d''16 fis''16 a''16 ees''16 ( d''16 c''16 bes'16 a'16 ) g'16 d'16 g'16 bes'16 d''16 g''16

\bar "|"
}

איתור דפי ויקיפדיה המשתמשים בכלי זה[עריכת קוד מקור | עריכה]

הדף מיוחד:PagesWithprop/score מציג את כל דפי ויקיפדיה שבהם נעשה שימוש בכלי זה לכתיבת תווים (כלומר מופיע בהם <score>).

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]