פורטל:גוף האדם/מערכת השרירים

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

מערכת השרירים, המהווה קרוב למחצית ממשקל הגוף, מניעה את גוף האדם. המערכת נשלטת על ידי מערכת העצבים אולם למספר שרירים, כגון אלו המניעים את הלב, יכולת פעולה אוטונומית. בנוסף להנעת הגוף כולו ושמירה על היציבה שלו, מניעה מערכת השרירים חומרים (למשל את הדם) בתוך הגוף ומייצרת חום המסייע בשמירה על ההומיאותרמיות.

יחידת התפקוד הבסיסית של מערכת השרירים היא הסרקומר.

טוען את הלשוניות...
שריר המצחשריר העין החוגישריר העין החוגישריר הצדעשריר הצדעשריר האףשרירי ההבעהשריר עצם החזה, הבריח והזיז הפטמתישריר עצם החזה, הבריח והזיז הפטמתישריר עצם החזה ועצם הלשוןשריר עצם החזה ועצם הלשוןשריר הכתף ועצם הלשוןשריר הכתף ועצם הלשוןשריר הטרפזשריר הטרפזשריר הדלתאשריר החזה הגדולשריר הדלתאשריר החזה הגדולשריר הזרוע הדו ראשישריר הזרוע התלת ראשישריר הזרועשריר הזרוע והחישורהשריר פושט שורש היד החישורי הארוךהשריר פושט שורש היד החישורי הקצרהשריר מצדיד האגודל הארוךהשריר פושט האגודל הקצרהשריר הבין גרמי הגבי הראשוןשרירי בליטת כף הידהשריר כופף שורש היד החישורישריר הזרוע הדו ראשישריר הזרועשריר הזרוע התלת ראשישריר הזרועשריר הזרוע והחישורהשריר כופף האגודל הארוךהשריר כופף שורש היד החישוריגיד כופף שורש היד הגומדיהשרירים התולעייםשרירי בליטת כף הידשרירי בליטת תת-כף הידגיד שריר הכף הארוךשריר הבטן הישרשריר המסור הקדמישריר הבטן המלוכסן החיצונישריר המסור הקדמישריר הבטן המלוכסן החיצונישריר החייטיםהשריר מותח המחתלה הרחבההשריר הארבע ראשיהשריר העדיןהשריר המתוויך הארוךשריר המסרקשריר הסובךשריר הסוליההשריר השוקתי הקדמיהשריר פושט האצבעות הארוךהשריר השוקיתי הארוךשריר החייטיםהשריר הארבע ראשיהשריר מותח המחתלה הרחבההשריר העדיןהשריר המתוויך הארוךשריר המסרקשריר הסובךשריר הסוליההשריר השוקתי הקדמיהשריר השוקיתי הארוךהשריר פושט האצבעות הארוךשוקהפיקהשוקהפיקהגיד הארבע ראשיגיד הארבע ראשישביל הכסל והשוקהשביל הכסל והשוקהרכס הכסלרכס הכסלאלל שריר הבטן המלוכסן החיצוניעצם החזהעצם הבריחעצם הבריחקנה הנשימהגידי פושט האצבעות הארוךגידי פושט האצבעות הארוךרצועת שורש היד הרוחביתרצועת שורש היד הרוחביתרצועת השוק הרוחביתרצועת השוק הרוחביתרצועת השוק הרוחבית הצולבתרצועת השוק הרוחבית הצולבתשריר הסוליהשריר הסובךהשריר הארבע ראשישריר החייטיםהשריר השוקתי הקדמיהשריר פושט האצבעות הארוךהשריר השוקיתי הארוךהשריר העדיןשביל הכסל והשוקההשריר המתוויך הארוךשריר המסרקהשריר מותח המחתלה הרחבההשריר כופף שורש היד החישורישריר הזרוע והחישורשריר הזרוע הדו ראשישריר הטרפזשריר עצם החזה, הבריח והזיז הפטמתישריר הבטן המלוכסן החיצונישריר הבטן הישרשריר המסור הקדמישריר החזה הגדולשריר הדלתאשריר עצם החזה ועצם הלשוןשריר המלעסשריר הצחוקשריר העין החוגישריר הצדעשריר המצחUklad miesniowy s red heb.PNG
אודות התמונה

שרירי הראש:
שרירי גלגל העין החיצוניים
שרירי עצמות השמע
שרירי הפנים: שריר העורף והמצח - שריר האף - שריר העין החוגי - שריר הפה החוגי - השריר משפיל זווית הפה - שריר הסנטר הרוחבי - שריר הצחוק - שריר העול הגדול - שריר העול הקטן - השריר מרים השפה העליונה - השריר מרים השפה העליונה וכנף האף - השריר משפיל השפה התחתונה - השריר מרים זווית הפה - שריר המחצצר - שריר הסנטר
שרירי הלעיסה: שריר המלעס - שריר הצדע - שריר הכנפה הצידי - שריר הכנפה התיכון
שרירי הלשון
שרירי החך הרך ופי הלוע

שרירי הצוואר:
השריר הפרוס - שריר הצוואר הארוך - שריר הראש הארוך - שריר המעלות הקדמי - שריר המעלות האמצעי - שריר המעלות האחורי - שריר עצם החזה, הבריח והזיז הפטמתי
שרירי תת-העורף: השריר הישר הקדמי של הראש - השריר הישר הצידי של הראש - השריר הישר האחורי הגדול של הראש - השריר הישר האחורי הקטן של הראש - השריר המלוכסן העליון של הראש - השריר המלוכסן התחתון של הראש
שרירי רום עצם הלשון: השריר הדו-בטני - שריר החרט ועצם הלשון - שריר הטוחנות ועצם הלשון - שריר הסנטר ועצם הלשון
שרירי מך עצם הלשון: שריר עצם החזה ועצם הלשון - שריר הכתף ועצם הלשון - שריר עצם החזה והתריס - שריר התריס ועצם הלשון
שרירי הלוע
שרירי הגרון

שרירי הגב:
שריר הטרפז - שריר המפרקת הרוחבי - שריר הגב הרחיב - השריר המעוין הגדול - השריר המעוין הקטן - השריר מרים השכם - שריר המשור האחורי התחתון - שריר המשור האחורי העליון
שרירי הגב המיוחדים: שריר הכסל והצלע - השריר האריך - השריר הקוצי - השריר האספלני - שריר הראש האספלני - שריר הצוואר האספלני - השריר המסודק - השריר החצי-קוצי - השרירים המסובבים - השרירים הבין קוציים - השרירים הבין-רוחביים

שרירי החזה:
שריר עצם החזה - שריר החזה הגדול - שריר החזה הקטן - השריר התת-בריחי - שריר המסור הקדמי - השרירים מרימים הצלעות - השרירים הבין-צלעיים החיצוניים - השרירים הבין-צלעיים הפנימיים - השרירים התת-צלעיים - שריר החזה הרוחבי
סרעפת

שרירי הבטן:
שריר הבטן הישר - שריר הפירמידה - שריר הבטן המלוכסן החיצון - שריר הבטן המלוכסן הפנימי - השריר מרים האשך - שריר הבטן הרוחבי - שריר המותניים המרובע
רצפת האגן: השריר מרים פי הטבעת - שריר העוקץ והשת
שרירי חיץ הנקביים

שרירי הגפיים העליונות:
כתף: שריר הדלתא - השריר הרום קוצי - השריר המך קוצי - השריר העגול הקטן - השריר העגול הגדול - השריר התת-שכמי
זרוע: שריר הזרוע הדו-ראשי - שריר החרטום והזרוע - שריר הזרוע - שריר הזרוע התלת-ראשי - שריר המרפק
אמה: השריר הכפן העגול - השריר כופף שורש היד החישורי - שריר הכף הארוך - השריר כופף שורש היד הגומדי - השריר כופף האצבעות השטחי - השריר כופף האצבעות העמוק - השריר כופף האגודל הארוך - השריר הכפן המרובע - שריר הזרוע והחישור - השריר פושט שורש היד החישורי הארוך - השריר פושט שורש היד החישורי הקצר - השריר פושט האצבעות - השריר פושט הזרת - השריר פושט שורש היד הגומדי - השריר הגבן - השריר מצדיד האגודל הארוך - השריר פושט האגודל הקצר - השריר פושט האגודל הארוך - השריר פושט האצבע
כף יד: השריר מצדיד האגודל הקצר - השריר כופף האגודל הקצר - השריר מנגד האגודל - השריר מתוויך האגודל - השריר מצדיד הזרת - השריר כופף הזרת הקצר - השריר מנגד הזרת - השרירים התולעיים - השרירים הבין-גרמיים

שרירי הגפיים התחתונות:
אגן: שריר הכסל והמותניים (שריר הכסל - שריר המותניים הגדול) - שריר המותניים הקטן - שריר העכוז הגדול - שריר העכוז האמצעי - שריר העכוז הקטן - השריר מותח המחתלה הרחבה - השריר האגסי - השריר הסותם הפנימי - שריר התאומים העליון - שריר התאומים התחתון - שריר הירך המרובע
ירך: שריר החייטים - שריר הירך הארבע ראשי - שריר מפרק הברך - שריר המסרק - השריר המתוויך הארוך - השריר המתוויך הקצר - השריר המתוויך הגדול - השריר העדין - השריר הסותם החיצון - שריר הירך הדו-ראשי - השריר החצי קרומי - השריר החצי גידי
שוק: השריר השוקתי הקדמי - השריר פושט האצבעות הארוך - השריר השוקיתי השלישי - השריר פושט הבוהן הארוך - השריר השוקיתי הארוך - השריר השוקיתי הקצר - שריר הסובך השלש ראשי (שריר הסובך - שריר הסוליה) - שריר כף הרגל - שריר בית הברך - השריר השוקתי האחורי - השריר כופף האצבעות הארוך - השריר כופף הבוהן הארוך

כף רגל: השריר פושט האצבעות הקצר - השריר מצדיד הבוהן - השריר כופף הבוהן הקצר - השריר מתוויך הבוהן - השריר מצדיד הזרת - השריר כופף הזרת הקצר - השריר כופף האצבעות הקצר - שריר כף הרגל המרובע - השרירים התולעיים - השרירים הבין-גרמיים
1
98%
#DF805A
#FFF0DD